Доклад за устойчиво развитие
\\ ОТГОВОРНИ

 

Вярваме, че развитието на обществото се крие в инвестициите в областите оставящи най-голям отпечатък върху бъдещето.

 

Компанията ни има установени традиции в провеждането на социално-отговорни инициативи, като винаги сме следвали стратегия да подкрепяме дългосрочно каузи и организации, така че да придобият популярност и да започнат сами да се развиват, защото вярваме, че това е начинът да станат устойчиви.  

 

Националната ни дарителска кампания Операция „Жълти стотинки“ през годините успя да се наложи като разпознаваема инициатива, в основата на която стои безкористното даряване на средства. Тъй като образованието и бъдещето на младите винаги са били един от приоритети на компанията, през 2019 г. поставихме фокуса на Операция „Жълти стотинки“ върху българските олимпийски отбори по природни науки. Събраните средства са предназначени за подготовката и участието на състезателите от олимпийските ни отбори по биология, математика, астрономия, астрофизика, информатика, лингвистика, физика и химия на международни и регионални състезания, както и за организиране на обучения, разработване на специални програми и всичко необходимо за доброто представяне на младите научни надежди. Заедно със състезатели по природни науки се включихме с научната конференция ScienceBricks “Наука с кауза“  и в „Европейска нощ на учените“.

  

VIVACOM влага усилия и в развитието на „Лятната си стажантска програма и партньорствата с университетите, като по този начин дава своя принос за подготовката на следващите поколения специалисти. През 2019 г. Лятната стажантска програма беше най-успешната до сега в историята на проекта, като 45 % от стажантите продължиха кариерното си развитие в компанията. Благодарението на това спечелихме първа награда от Българския форум на бизнес лидерите в категорията „Инвеститор в човешкия капитал“.

През изминалата година проведохме съвместна инициатива „Часът на VIVACOM“ с Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет на УНСС. А също и реализирахме нов проект – двуседмичен стаж за ученици от средни училища, в който 22 ученици имаха възможност проследят в реална среда доставянето на услугите до нашите клиенти.

  

Здравето на нашите служители и осигуряването на безопасна работна среда са едни от най-важните ни отговорности. За да изпълняваме поетия ангажимент, се грижим за предоставянето лични предпазни средства, специално работно облекло и провеждането на специализирани обучения.

 

През 2019г.:

  • 639 служители са обучени за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • 71 служители са обучени за оказване на първа до лекарска помощ, съвместно с Българския червен кръст;
  • 840 служители са преминали през специализирано обучение по електробезопасност, а 71 - за безопасна работа на височина;
  • 2 696 служители са преминали профилактични медицински прегледи, проведени в 35 града в цялата страна.

 

През 2019 VIVACOM успешно се сертифицира и по изискванията на страндарт ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа “.

 

Разгледай доклада
 
  
 

Каталог
към контакти