Доклад за устойчиво развитие
\\ ДИНАМИЧНИ

 

Изследваме нагласите и очакванията на клиентите и предоставяме това, от което се нуждаят. Запазваме лидерската си позиция в конкурентна среда.

 

Още от първия ден на обявеното извънредно положение, компанията предприе редица мерки, за да обезпечи сигурността на своите служители, клиенти и партньори, без да нарушава високите си стандарти за предоставяне на телеком услуги и обслужване на потребителите.

 

За всички предприети действия получи отличие на официалната церемония по връчване на „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа – 2020“.

 

Национално представително проучване [1] показа, че Vivacom отбелязва най-висок Net promoter score спрямо своите основни конкуренти за всички изследвани фиксирани услуги – телевизия, домашен интернет, както и услугите в пакет. По отношение на мобилните услуги Vivacom е с водеща позиция по Net promoter score показателя спрямо другият основен телеком на пазара, предлагащ всички фиксирани и мобилни услуги.

 

   - Мобилни услуги: 56 пункта

   - Домашен интернет: 71 пункта

   - Телевизия: 74 пункта

   - Пакетни услуги: 72 пункта

  

По отношение на разпознаваемостта на бранда Vivacom показва отлични резултати – това е най-спонтанно посочваният бранд при запитване за доставчик на мобилни, интернет и ТВ услуги. 

   

  

Разгледай доклада

 
 

[1] Проучването е реализирано по поръчка на Vivacom от агенция Kantar. Изследването е национално и регионално представително (за всяка от 28-те области в страната) за населението на възраст 16+. Използвани са два метода за събиране на данни: F2F интервю (40%) и онлайн анкета (60% от извадката). Интервюирани са общо 11 835 респондента в периода септември-октомври 2020 г.

 

 

Open cookie bot settings
към контакти