Доклад за устойчиво развитие
\\ ЧЕСТНИ

 

Предлагаме качествени телеком услуги и се стремим да осигуряваме най-доброто обслужване. Общуваме ясно и открито. Прилагаме индивидуален подход.

 

 

В дългосрочната ни стратегия за развитие на българския пазар клиентът е поставен на фокус, а откритата комуникация и индивидуални подход са водещи ценности. Стремим се да осигуряваме на клиентите си качествени телекомуникационни услуги и най-доброто обслужване.

В началото на 2019 г. променихме структурата на дирекция „Обслужване на клиенти“, която беше разделена на два центъра – София и Плевен. Новата структура разпределя задачите по-ефективно според функцията в компанията, а не спрямо територията, което доведе до подобрение по всички показатели за измерване на работата с клиенти.

  

През 2019 успяхме да:

  • намалим коефициента пропуснати повиквания на номер 123 спрямо 2018 г. и 2017 г.;
  • намалим до 20 секунди средното време за чакане „на опашка“ при обаждане на кратък номер 123;
  • ограничим телефонните измами в партньорство с МВР – 0 бр. телефонни измами за месец ноември 2019 г. и 1 бр. за месец декември в мрежата на VIVACOM;

  

В нашия сектор се прилагат едни от най-строгите регулации за спазване на правата на потребители и защитата на личните данни. За 2019 г. няма установени и потвърдени случаи на кражба или загуба на данни на клиентите.

  

През измината година успяхме да отбележим коефициент на ефективност на служителите от дирекция „Вътрешен одит“ – 2.0. А показател за ефективността на отдела са и приетите и внедрени в компанията над 75 препоръки за подобряване на процесите.

 

   

Разгледай доклада
 
 

Каталог
към контакти