Обща информация за сътрудничеството

icon man

Компанията участва в „Дните на кариерата“, които се провеждат в университета.

  

На щандовете студентите се информират за стажантските програми, които компанията провежда, както и за свободни позиции. Информация за свободните стажантски и постоянни позиции, студентите могат да получат също на кариерната страница на университета, както и на информационните табла.

 

Като социално- отговорна компания, Vivacom организира различни отворени презентации и участва в дискусии с представители на студентите, както и в церемонии по дипломиране.

Open cookie bot settings