Технически Университет Габрово

icon man7

През 2010 година Vivacom дава началото на сътрудничеството си с ТУ Габрово, като осъществява с университета съвместен проект под надслов „Да кръстосаме идеи“. Компанията поддържа това сътрудничество, като ключови специалисти от Техническата дирекция представят в отворени за студентите презентации най - актуалните практики в телекомуникациите и водещите технологии и тенденции в бизнеса.

На кариерната страница на университета, студентите могат да открият актуалните позиции за стаж и постоянна работа във Vivacom.

СА "Д. А. Цанов" Свищов

icon man7

Като един от най- големите икономически университети в страната СА си партнира с Vivacom, като специалисти на компанията запознават младите хора с най- актуалните тенденции и иновациите в бизнеса в отворени за всички студенти презентации в академията.

На страницата на кариерния център студентите могат да открият актуалните обяви за работа и стаж по различните кампании на Vivacom, а на таблата пред залите могат да се запознаят с предстоящите съвместни инициативи.

Русенски Университет

icon man7

Студентите от университета могат да посетят отворени презентации, на които водещи професионалисти от компанията разказват за професионалния си път в организацията и тенденциите в телекомуникациите. На кариерната страница студентите могат да открият и подходящи за тяхната професионална квалификация и опит обяви за работа и стаж.

Колеж по телекомуникации и пощи

icon man7

Като един от основните работодатели в България за студентите и завършилите специалност Телекомуникации, Vivacom работи в тясно сътрудничество с кариерния център като публикува актуални обяви за работа и стаж в интернет страницата или на табла в университета.

Компанията участва в срещи и дискусии, организирани от ръководството на колежа, както и от външни оценители, в ролята си на основен партньор и ползвател на кадри от него.

ВТУ "Тодор Каблешков"

icon man7

Като един от партньорите на ВТУ, компанията участва в акредитации и други външни оценявания на университета. Водещи специалисти от компанията разказват на студентите за практиките в компанията в отворени презентации по време на учебната година.

Висше училище по застраховане и финанси

icon man7

Студентите от висшето училище имат възможност да се запознаят с предлаганите от Vivacom позиции, както в кариерния център на университета, така и от презентации на служители на компанията в отворени аудитории.

УниВерситет по архитектура, строителство и геодезия

icon man7

Благодарение на сътрудничеството си с кариерния център на университета, Vivacom предлага на студентите възможности за работа и стаж в компанията.

Open cookie bot settings