VIVACOM 4G Mi-Fi

 • Вътрешна антена + конектор за външна
 • 96.8 x 58 x 12.8
 • до 150 Mbps
 1. Поставяне на сим карта(LTE)

  • Устройството се отваря чрез премахване на задния капак:

    

    

  • Сим картата се поставя в посочения слот, както е показано на снимката:

   

 2. Стартиране на устройството

  Модемът се стартира с продължително натискане на централния бутон, докато светнат двата диодни индикатора:

   

   

  След като модемът е включен е необходимо да се свърже с крайно у-во (компютър;смартфон;таблет и т.н):

   

   

  *При свързване на крайно у-во към модема ще бъде   необходимо да се въведе парола, която е изписана от вътрешната страна на задния капак.

  *Препоръчително е пин кодът на картата поставена в модема да бъде премахнат.

 3. Настройки на устройството

  За да се достъпи Контролния панел на модема е необходимо да се отвори интернет браузър и в полето за изписване на интернет страници да се впише следното: 192.168.8.1

   

   

  *От бутон   може се прекъсват/активират мобилните данни, също така в началната страница се вижда режимът(2G;3G;4G), в който работи у-вото.

    

  • Смяна на език

    

   

  • Конфигурация на профила за свързване. Необходимо е да се натисне Settings -> Quick setup. Проверка на настройките, след което бутон Next.

   

   

  *При натискане на бутон Settings ще се изисква user&pass

  User name: admin

  Password: admin

   

   

  Конфигурацията продължава със стъпка 2, където може да се промени името на мрежата, както и паролата за свързване към модема, след което се натиска бутон Finish.

   

   

  • Смяна на режим на мрежа

  Необходимо е да се натисне Settings ->Dial-up ->Network Settings. В поле Network-> Preferred mode се избира предпочитания режим.В меню Network Search се избира желания оператор(за чужбина или погранични райони)

   

   

   

  • Смяна на име и парола на мрежата

  Необходимо е да се натисне Settings ->WLAN ->WLAN Basic Settings. В поле SSIDсе въвежда новото име на мрежата, а в поле WPA pre-shared keyсе въвежда новата парола, след което се натиска Apply.

   

Open cookie bot settings
към контакти