Как да заявя е-Фактура на e-mail
 • MY_VIVACOM

  През интерактивния портал за управление на услуги

  ВХОД

 • Магазини

  В най-близкия магазин на VIVACOM

  МАГАЗИНИ

Удобства
 • Бърза е-Сметка

  Получавате месечната си фактура много бързо - до дни от отчетната Ви дата

 • Директно на твоя e-mail

  Получавате е-Фактура си директно на своя е-mail

 • Оригинална фактура

  Получавате оригинална, електронно подписана месечна фактура, която може да бъде използвана за всички счетоводни операции

Включи се и ти!
 

 VIVACOM има социално отговорна ангажираност към вътрешната и външната околна среда. Ние насърчаваме   клиентите си да използват е-Фактура с цел намаляване употребата на хартия и предотвратяване сечта на   дървета. Компанията е сертифицирана по стандарт ISO 14001:2005 за системи на управление на околната   среда, с което гарантира дейностите за подобряване на процесите за управление за отпадъци, намаляване                                    на потреблението на природни ресурси и опазване на околната среда от вредни емисии.


С активиране на е-Фактура изпращането на хартиени сметки ще бъде преустановено от следващия отчетен период на всеки един от клиентските номера, за които е заявена услугата. Месечните известия за издадени електронни фактури ще бъдат изпращани на вашия e-mail адрес. С активиране на е-Фактура на e-mail изпращането на хартиени фактури ще бъде преустановено от следващия отчетен период на всеки един от клиентските номера, за които е заявена услугата. Месечните електронни фактури ще бъдат изпращани директно на вашия e-mail адрес.
Open cookie bot settings
към контакти