Преференциални мрежи

От 1 септември 2013г. VIVACOM въвежда специални роуминг зони, които ще улеснят избора на оператор за дестинацията, към която пътувате. 

 

В таблицата са описани преференциалните цени, които вече може да използвате в съответната роуминг зона.

 

Абонаментна услуга

Роуминг Зона

Изходящи разговори

Входящи разговори

Изпращане на SMS до зона ЕС

Изпращане на SMS до други зони

GPRS

Цени за разговори до България, страна на пребиваване и зона ЕС Цени за разговори до зона Балкани Цени за разговори до зона Европа Цени за разговори до зона Други държави
Европейски Съюз
Спрямо тарифния план
5.99 лв на минута
5.99 лв на минута
5.99 лв на минута
-
Спрямо тарифния план
0.99 лв на съобщение
Спрямо тарифния план
Балкани
2.29 лв на минута
2.59 лв на минута
2.59 лв на минута
5.99 лв на минута
0.99 лв на минута
0.59 лв на съобщение
0.99 лв на съобщение
14.99 лв на MB
Европа
3.99 лв на минута
5.99 лв на минута
5.99 лв на минута
5.99 лв на минута
1.79 лв на минута
0.69 лв на съобщение
0.99 лв на съобщение
15.99 лв на MB
Други държави
5.99 лв на
минута
5.99 лв на минута
5.99 лв на минута
5.99 лв на минута
1.99 лв на минута
0.79 лв на съобщение
0.99 лв на съобщение
16.99 лв на MB
Предплатена услуга

Роуминг Зона

Изходящи разговори

Входящи разговори

Изпращане на SMS до зона ЕС

Изпращане на SMS до други зони

Цени за разговори до България, страна на пребиваване и зона ЕС Цени за разговори до зона Балкани Цени за разговори до зона Европа Цени за разговори до зона Други държави
Европейски Съюз
Спрямо тарифния план
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
-
Спрямо тарифния план
1.29 лв на съобщение
Балкани
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
3.29 лв на минута
1.29 лв на съобщение
1.29 лв на съобщение
Европа
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
3.29 лв на минута
1.29 лв на съобщение
1.29 лв на съобщение
Други държави
6.99 лв на
минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
3.29 лв на минута
1.29 лв на съобщение
1.29 лв на съобщение
 

Последна промяна на цените: 30.04.2016г.  
Посочените цени са в Български лева с включен ДДС. 

 

Непреференциални мрежи

От 1 септември 2013г. VIVACOM въвежда специални роуминг зони, които ще улеснят избора на оператор за дестинацията, към която пътувате. 

 

Абонаментна услуга

Роуминг Зона

Изходящи разговори

Входящи разговори

Изпращане на SMS до зона ЕС

Изпращане на SMS до други зони

GPRS

Цени за разговори до България, страна на пребиваване и зона ЕС Цени за разговори до зона Балкани Цени за разговори до зона Европа Цени за разговори до зона Други държави
Европейски Съюз
Спрямо тарифния план
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
-
Спрямо тарифния план
0.99 лв на съобщение
Спрямо тарифния план
Балкани
4.99 лв на минута
4.99 лв на минута
4.99 лв на минута
6.99 лв на минута
1.59 лв на минута
0.99 лв на съобщение
0.99 лв на съобщение
19.99 лв на MB
Европа
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
2.49 лв на минута
0.99 лв на съобщение
0.99 лв на съобщение
22.99 лв на MB
Други държави
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
2.49 лв на минута
0.99 лв на съобщение
0.99 лв на съобщение
24.99 лв на MB


 

Предплатена услуга

Роуминг Зона

Изходящи разговори

Входящи разговори

Изпращане на SMS до зона ЕС

Изпращане на SMS до други зони

Цени за разговори до България, страна на пребиваване и зона ЕС Цени за разговори до зона Балкани Цени за разговори до зона Европа Цени за разговори до зона Други държави
Европейски Съюз
Спрямо тарифния план
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
-
Спрямо тарифния план
1.29 лв на съобщение
Балкани
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
3.29 лв на минута
1.29 лв на съобщение
1.29 лв на съобщение
Европа
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
3.29 лв на минута
1.29 лв на съобщение
1.29 лв на съобщение
Други държави
6.99 лв на
минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
6.99 лв на минута
3.29 лв на минута
1.29 лв на съобщение
1.29 лв на съобщение
  
Последна промяна на цените: 30.04.2016г.  
Посочените цени са в Български лева с включен ДДС.
  • Всички събития в роуминг се таксуват при посочване на часовата зона в държавата, в която се намира клиента.
  • Трафикът, реализиран в ЕС/ЕИЗ се тарифира на 1КB; трафикът реализиран е държави извън ЕС/ЕИЗ се тарифира с минимална продължителност на сесията от 100КB.
 

Допълнителни минути, MB и SMS-и в роуминг към твоя план

Open cookie bot settings
към контакти