Алтернативни Роуминг Тарифни планове

 

Алтернативни Роуминг Тарифни планове след 30.04.2016 г.:

 

Допълнителните пакети за роуминг: +Roaming EU, +Roaming Data&SMS,  + EU Roaming Daily Pass, +Balkan roaming data и +Balkan roaming могат да продължат да се ползват и след 30.04.2016 г. като алтернативни тарифи на стандартното тарифиране на мобилни услуги в ЕС.

 

Стандартното тарифиране на услугите в роуминг в рамките на ЕС е възможността при ценообразуване на единична услуга да се ползват националните цени със съответна приложима надценка. Това е предимство за клиентите, които не ползват често и/или за продължителни периоди услуги в роуминг в ЕС и желаят да бъдат таксувани на база на единична цена за всяка ползвана в роуминг услуга. За клиентите с описания профил не е налице необходимост от ползване на услуги, предоставяни в предварително определен обем като пакети, чрез алтернативно таксуване на конкретните услуги с отстъпки и/или други преференциални условия за роуминг. 

 

Ползването на преференциалните условия по  изброените по-горе пакети може да се продължи след 30.04.2016 г. само след заявено изрично съгласие от клиента. Посоченото съгласие може да бъде дадено в разговор с представител на Vivacom на безплатен телефон 123, чрез отговор на уведомителен SMS или в център за обслужване на клиенти.

 

За включените услуги в описаните пакети не се начисляват допълнителни надценки.

 

 

 

Open cookie bot settings
към контакти