Презареди приятел
 • Предплатена карта

Презареди приятел

Бързо и лесно презареждате предплатената карта на свой приятел!

Вече всеки клиент на абонаментна или предплатена услуга на VIVACOM може да презареди предплатената карта на свой приятел от мобилната мрежа на VIVACOM. Услугата е напълно БЕЗПЛАТНА и за двете страни на транзакцията.

 1. Въведете от Вашия мобилен телефон *137# и натиснете зелена слушалка;
 2. Ще се визуализира следното съобщение: "Molya, vavedete zhelanata suma v leva v XX.XX format.";
 3. Въведете желаната сума в лева и натиснете бутон за Изпращане;
 4. Въведете мобилния номер, който ще презареждате в някой от следните формати: 087yyyyyyy; 87yyyyyyy; 35987yyyyyyy; 0035987yyyyyyy; +35987yyyyyyy и натиснете бутон за Изпращане;
 5. Ще получите съобщение за потвърждаване/отхвърляне на транзакцията;
 6. За да потвърдите презареждането на сумата, въведете цифрата 1, а за да отмените транзакцията, въведете цифрата 2;
 7. Натиснете бутон за Изпращане;
 8. Като потвърждение за успешното презареждане, двете страни на транзакцията ще получат уведoмителни SMS-и.
 • услугата е достъпна за клиенти, които са абонати най-малко от три месеца и които заплащат в срок своята фактура;
 • сумата за еднократно презареждане може да бъде произволна от 1.00 лв. до 30.00 лв. за транзакция;
 • сумата за презареждане не може да надвишава кредитния лимит на клиента;
 • максималната сума за презареждане за един календарен месец е 30.00 лв.;
 • в рамките на един ден може да се осъществи само едно презареждане;
 • след презареждане на предплатената карта върху сумата ще се начисляват съответните видове бонуси по Програма Мания;
 • валидността на предплатената карта се удължава според презаредената сума.

 

 

Имате възможност да презаредите сума още по-бързо и лесно, като наберете последователността от следните кодове:

*137*087yyyyyyy*xx.xx*1# последвано от зелена слушалка, където 087yyyyyyy е номерът на предплатената карта, който ще бъде зареден, а xx.xx е сумата за презареждане.

За повече информация, моля свържете се с Обслужване на клиенти на 087 123 (+35987123). В случай на открадната или загубена карта, сигнализирайте незабавно с обаждане до Обслужване на клиенти, за да предотвратите злоупотреби.

 • с едно презареждане могат да се прехвърлят произволни суми от 0.01 лв. до 4.00 лв.;
 • няма лимит за презареждания от предплатената карта за един календарен месец;
 • предплатената карта, която прехвърля суми, е необходимо да има минимум 4.00 лв. остатък след транзакцията;
 • парите, получени от бонуси по други промоции, не подлежат на прехвърляне и не се отчитат като наличност на сметката на предплатената карта;
 • с презареждането не се удължава валидността на заредената предплатена карта. 

 

 

Имате възможност да презаредите сума още по-бързо и лесно, като наберете последователността от следните кодове: *137*087yyyyyyy*xx.xx*1# последвано от зелена слушалка, където 087yyyyyyy е номерът на предплатената карта, който ще бъде зареден, а xx.xx е сумата за презареждане.

За повече информация, моля свържете се с Обслужване на клиенти на 087 123 (+35987123). В случай на открадната или загубена карта, сигнализирайте незабавно с обаждане до Обслужване на клиенти, за да предотвратите злоупотреби.

Open cookie bot settings
към контакти