+FIX International
  • Допълнителен пакет

+FIX International

Още включени минути за разговори

 
 
 

 

С +FIX International добавяте към своя план за домашен телефон още включени 100 минути за разговори към Първа международна група, Мобилни ЕС и Втора международна група.
+FIX International 
Стандартна месечна такса 5.99 лв.
Включени минути за разговори към Първа международна група, Мобилни ЕС и Втора международна група 100

 

  1. Допълнителният пакет е валиден за абонаментни планове: VIVAFIX S/M/L.
  2. Към основния тарифен план може да се активира неограничен брой допълнителни пакети.
  3. Минималният срок на договора за допълнителен пакет e 12 месеца или 24 месеца.
  4. Първоначалната цена от 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС) не се прилага за включените в допълнителния пакет минути.
  5. Включените минути в основния абонаментен план се изразходват с приоритет преди включените минути от допълнителния пакет.
  6. За включените минути в допълнителния пакет всяка започната минута се отчита като цяла.
  7. След изчерпване на включените минути в допълнителния пакет отчитането на разговорите е съгласно основния абонаментен план.
  8. Неизползваните минути от допълнителния пакет не се прехвърлят в следващия месец.

 

 

Условия за ползване на допълнителен пакет "+FIX International" 

Open cookie bot settings
към контакти