Екстри за домашен телефон
 • Домашен телефон

Екстри за домашен телефон

Лесни и бързи настройки

 

Безплатните екстри за домашен телефон ще улеснят комуникацията ви. Вие управлявате повикванията според желанията си. За да ползвате тези функции, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

      Идентификация на повикванията (CLIP)


Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят. 
CLIP функцията позволява номерът или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително активирана за всички цифрови домашни телефонни линии на VIVACOM. 
За да използвате функцията Идентификацията на повикванията, е необходимо Вашият телефонен апарат да поддържа Caller ID в режим FSK. Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

      Пренасочване на повикванията

     


Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите важните обаждания към домашния или бизнес телефона си, когато не сте на линия или не желаете да отговорите. Пренасоченият разговор се заплаща според тарифния план. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

1. Незабавно пренасочване

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

2. Пренасочване при сигнал "заето"

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

3. Пренасочване след 3-то повикване

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

 

     Чакащо повикване


Чакащо повикване е функция, която Ви позволява да приемете второ повикване, докато провеждате разговор. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания.
За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:    

Ако получите сигнал за "Чакащо повикване", Вие можете да:

1) приемете новия разговор с прекъсване на текущия -  или 

2) приемете новия разговор без прекъсване на текущия -  или 

3) преминавате многократно от единия към другия разговор -   или 

4) откажете чакащия разговор и продължите текущия -   или 

Като   е бутон Recall или Flash в зависимост от телефонния Ви апарат.

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

 

     Ограничаване на повиквания

 

 

Ограничаване на повикванията е функция, която Ви дава възможност да забраните повикванията от Вашия фиксиран телефон. Може да използвате функцията Ограничаване на повикванията, за да контролирате разходите си. Може безплатно да заявите активиране или деактивиране на Ограничаване на повикванията като се свържете с Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.
Може да ползвате услугата в следните варианти:

1. С фиксиран от оператор клас на ограничение:

Активиране:

Проверка:

Деактивиране:

Като    е избран  от Вас персонален код.

2. С променлив клас на ограничение.

Активиране:

Проверка:

Деактивиране:

Като    е избран  от Вас персонален код, а   е клас на ограничение.

 

Пълен списък на класовете ограничения:

 • 01 - Ограничава международни разговори и обаждания към поръчки ("120")
 • 02 - Ограничава международни и междуселищни разговори, разговори към мобилни оператори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial-up интернет с код за достъп "0134" и "0133", поръчки ("120")
 • 03 - Ограничава всички видове разговори, с изключение на спешни номера и Обслужване на клиенти 
 • 04 - Ограничава международни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM и обаждания към поръчки ("120") 
 • 06 - Ограничава международни разговори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, разговори към мобилни оператори и обаждания към поръчки ("120") 
 • 07 - Ограничава разговори към мобилни оператори
 • 08 - Ограничава разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM
 • 09 - Ограничава международни и междуселищни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial up интернет с код за достъп "0134" и "0133" и обаждания към поръчки
 • 15 - Oграничава разговори към сателитни мрежи (Inmarsat - 00871, 00872, 00873, 00874)

 

     Тристранна конферентна връзка

 

 

Услугата Тристранна конферентна връзка Ви дава възможност за провеждане на разговор едновременно между трима участника. Инициаторът на конферентната връзка набира останалите двама участника, без значение фиксирани или мобилни номера. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

 
Активиране: 
Обадете се на първия участник. При получен отговор от него натиснете  . Така ще оставите текущия разговор в режим на изчакване и ще чуете сигнал свободно. 

Обадете се на втория участник. При получен отговор от него натиснете  . Тримата участници чуват "тонален предупредителен сигнал", уведомяващ ги, че са в конферентна връзка.

 
Ако желаете да продължите разговора си само с един от участниците, можете да направите това като поставите единия от разговорите в режим на изчакване или го прекратите.

1. Активиране на режим "Изчакване за 2-рия набран от Вас" участник: 

2. Прекратяване на текущия разговор и активиране на този в режим на изчакване: 

3. Прекратяване на разговора в режим на изчакване: 

4. Възстановяване на връзката между тримата участници: 

Като   е бутон Recall или Flash в зависимост от телефонния Ви апарат.

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

 

 

     Забрана за идентификация на собствения номер при изходящи повикванияCLIR

 

 

CLIR е услуга, която Ви дава възможност да забраните Вашия номер да се изписва на дисплея на телефона, на който звъните. С тази услуга Вие избирате кога да бъде изписан Вашия номер. За да ползвате услугата, е необходимо да имате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

 

 

     Паралелно звънене

 

 
Услугата "Паралелно звънене"
 ви дава възможност да получавате обаждания на фиксирания и мобилния си телефон едновременно, като вие избирате през кой телефон да приемете разговора. При набиране на фиксирания телефонен номер, за който сте активирали услугата "Паралелно звънене", едновременно звънят и двата телефона - фиксиран и мобилен. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Услугата може да бъде активирана или деактивирана и чрез обаждане до Обслужване на клиенти на номер 123.


Активиране:   (телефонен номер)

Деактивиране:   (чуй сиглана)

Тарифиране:

 • Клиентът на фиксирания телефонен пост заплаща разговора, само ако приемеповикването от мобилния телефон. Цената е стандартен разговор фиксиран-мобилен (пренасочване).
 • При приемане на повикването през фиксирания номер, клиентът не заплаща разговора. За крайните потребители набиращи фиксирания номер няма промяна в таксуването на разговорите - заплащат стандартна цена, в зависимост от тарифния план.
 • Услугата се предлага без месечни и инсталационни такси.

*Услугата е валидна само за клиенти, свързани към централи Siemens. 

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

 

 

     "Абонатът отсъства"

 

 

При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира ще чува съобщение: "Абонатът отсъства!". За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.


Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

 
 

     "Не ме безпокой"

 

 
При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира, ще чува съобщение: "Абонатът не желае да бъде обезпокояван". За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране


Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

 

 

     Напомнящо повикване

 

 

Тази услуга ще Ви помогне, когато желаете напомняне за важен ангажимент или си поръчате събуждане. В определения час ще чуете "Обаждаме се в заявеното от Вас време". Ако не отговорите, ще получите повторно повикване след 5 минути. Услугата може да активирате многократно в продължение на целия ден за различни часове. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка на определена заявка:      (чуй сигнала)

Проверка на всички заявки:   (чуй сигнала)

Деактивиране на определена заявка:

Деактивиране на всички заявки:

Като   е час, а   минути. 

 

     Директно повикване

 
 
Тази услуга Ви дава възможност да се свържете директно с предварително зададен от Вас номер, без да го набирате. Необходимо е да изчакате 10 секунди след вдигане на телефонната слушалка. Веднага след вдигането на слушалката (в рамките на 10 сек.), може да наберете друг желан от Вас телефонен номер. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

 

 

     Деактивиране на всички допълнителни услуги

 

 

Тази услуга Ви предоставя възможност да деактивирате всички услуги, активирани преди това от Вашия телефонен апарат, с изключение на "Ограничаване на изходящите повиквания".

В този случай наберете: 

Open cookie bot settings
към контакти