Съгласен съм Vivacom да подготвя и да ми изпраща маркетингова информация за продукти и услуги на Vivacom.

 

Съгласен съм, моите:

 

да бъдат предоставени от Пейнетикс на Vivacom, което да ги обработва с цел директен маркетинг, а именно: подготовка и изпращане на персонализирани и неперсонализирани маркетингови съобщения за продукти и услуги на Vivacom.

 

Информация за условията на съгласието:

В случай че Вие сте клиент на Vivacom, данните, които Vivacom обработва при и по повод предоставяне на електронната съобщителна услуга, ще бъдат обработвани съвместно с данните, предоставени от Пейнетикс на Vivacom.

 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като заявите изричното си желание на/чрез support@pay.vivacom.bg.

 

Моля, имайте предвид, че при отказ или оттегляне на даденото от Вас съгласие, Vivacomняма да може да Ви предоставя най–релевантната и интересна за Вас информация, да Ви информира за създадените специално за Вас предложения, промоции и услуги, да Ви предоставя най-новите и актуални предложения за продуктите и услугите, предоставяни от Vivacom.

 

Оттеглянето на даденото от Вас съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването на предоставените лични данни, преди неговото оттегляне.

 

„ПЕЙНЕТИКС“ АД (Пейнетикс) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131574695. Пейнетикс е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нас:

a) като използвате нашия  формуляр за контакт в Pay by Vivacom;

б) на следния имейл dpo@paynetics.digital

в) по пощата – до адрес: бул. Джеймс Баучер 76А, Hill Tower, София, ПК 1407, България;

 

За посочената по-горе цел, Пейнетикс ще предоставя Вашите лични данни на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (с търговско наименование Vivacom). Vivacom е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181. Vivacom е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните във Vivacom на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079, като пишете на гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или чрез формата за контакт на: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti

 

Основанието за обработванетона гореизброените Ваши лични данни за посочената по-горе цел е Вашето съгласие. Личните данни ще се обработват за срок до оттегляне на даденото съгласие, но за не повече от 5 години. Данните ще се използват само за целта, посочена в настоящото съобщение.

По отношение упражняване правата Ви на достъп до обработваните лични данни, посочени тук, тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, както и правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, може да намерите подробна информация в Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при използване на мобилното приложение Pay by Vivacom, достъпна на www.vivacom.bg.

 

 

 

 

 

 

Open cookie bot settings