Кредитно известие

 

Какво е кредитно известие?

  • При нужда от възстановяване на по-голяма сума по клиентски номер Вие получавате отделно кредитно известие.
  • В месечната фактура на ред „сума по кредита“, може да видите сумата, която се връща по Вашия клиентския номер. Също така може да намерите описание за причината за издаване на кредитното известие. 

  

Какви са Вашите опции?

Опция 1: Да се приспадне от следваща фактура
Опция 2: Да получите сумата от кредитното известие

 

  1. Ако се спрете на опция 1, приспадането ще се случи автоматично
  2. Ако се спрете на опция 2, е добре да знаете:

 

икона стрелка Суми до 50.00 лв.

Сумата се възстановява на каса в магазин на VIVACOM.

  • Необходимо е да подадете заявление в магазин на VIVACOM
  • Наш представител ще изплати сумата в брой

 

 

икона стрелка Суми над 50.00 лв.

Сумата се възстановява по банков път. Необходимо е да реализирате следните действия:

Подаване на заявление чрез молба в свободен текст чрез My VIVACOM

Молбата трябва да съдържа следната информация:

 

 
 
Задължително е титулярът на банковата сметка и на услугите да е едно и също лице.
Сумата се превежда по сметката на клиента в срок до 10 работни дни.
 
 
 
Open cookie bot settings
към контакти