Избери пакет

Оптичен интернет

  • 37.45 лв./мес. Стандартна цена: 149.80 лв./мес.
  • 29.95 лв./мес. Стандартна цена: 119.80 лв./мес.
  • 19.95 лв./мес. Стандартна цена: 79.80 лв./мес.
  • 15.12 лв./мес. Стандартна цена: 37.80 лв./мес.
  • Всички цени са в лв. с ДДС при 24-месечен договор.

Open cookie bot settings
към контакти