• Бизнес решения

VIP Business

VIP Business e интегрирано телекомуникационно решение, което обединява предимствата на фиксираната и мобилната мрежа на VIVACOM и оптимизира разходите на вашата компания. VIP Вusiness е алтернативна и аналогична услуга на традиционната телефония, с всички допълнителни функционалности и гъвкаво IP реализационно решение. Услугата се предоставя посредством SIP Trunk свързаност (SIP протокол). За да ползвате VIP Вusiness, е необходимо да разполагате със SIP крайно устройство – IP телефонна централа или IP Gateway модул.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

 • Намалява разходите ви за комуникация;
 • Избор на различни пакети в зависимост от нуждите на вашия бизнес;
 • Възможност за 30 едновременни разговора;
 • До 300 безплатни телефонни номера;
 • Голям набор от допълнителни услуги.

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или +359 (0) 700 17 000 за клиенти на друг оператор или чрез онлайн формата ни.  

 • Възможност за избор на различни пакети в зависимост от нуждите на вашия бизнес;
 • Гарантирана IP връзка директно до потребителя;
 • Възможност за до 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход;
 • До 30 едновременни разговора според избрания пакет;
 • Възможност за преобразуване на съществуваща телефонна линия във VIP Business със запазване на действащия номер;
 • Възможност за използване на една свързаност към клиента за интернет, телефонни услуги и данни.

 

Услугата се предлага както за нови, така и за съществуващи клиенти на фиксираната мрежа на VIVACOM.


Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове
 
Условия за предоставяне на услугата VIP Business

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или +359 (0) 700 17 000 за клиенти на друг оператор или чрез онлайн формата ни.  

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти