B-Fix SIP
 • Бизнес решения

B-Fix SIP

B-Fix SIP е интегрирано телекомуникационно решение, което обединява предимствата на фиксираната и мобилната мрежа на Vivacom и оптимизира разходите на Вашата компания. B-Fix SIP е алтернативна и аналогична услуга на традиционната телефония, с всички допълнителни функционалности и гъвкаво IP реализационно решение. 

 

Имаме удоволствието да Ви представим преференциалните условия на Vivacom за фиксираната услуга B-Fix SIP.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

   

  

Вие получавате

  

 • Включени минути за безплатни разговори към всички национални мрежи.
 • Цена на разговори в бизнес група от 0.00 лв. на минута.
 • Възможност за организиране на услуга автоматичен вход.
 • Гъвкаво решение с възможност за индивидуално залагане на брой линии.
 • Възможност за преобразуване на съществуваща телефонна линия в B-Fix SIP със запазване на действащия номер.
 • Възможност за включване на допълнителни минути, едновременно и споделено ползвани от всички фиксирани фирмени телефони.

  

  


Месечен абонамент

Включени минути към всички национални мрежи

Брой едновременни разговори през телефонната централа 

  

Еднократна цена за откриване на услугата

    
Месечен абонамент за Автоматичен входЕднократна цена за откриване на Автоматичен вход
200.00
5 линии

200

5

300.00

24.00

60.00

300.00
10 линии
300

10

300.00

24.00

60.00

600.00
20 линии

600

20

300.00

24.00

60.00

  

 • Възможност за избор на различни пакети в зависимост от нуждите на Вашия бизнес.
 • Гарантирана IP връзка директно до потребителя.
 • До 20 едновременни разговора според избрания пакет.
 • Възможност за използване на една свързаност към клиента за интернет, телефонни услуги и данни.
 • Гъвкаво решение с възможност за индивидуално залагане на брой линии

 

 

Цени за разговори без ДДС
Разговори в бизнес група

0.00 лв. на минута

Към всички фиксирани мрежи в България и номера 0700

0.05 лв. на минута

Към всички мобилни мрежи в България 0.20 лв. на минута
Към Първа/ Мобилни ЕС/ Втора/ Трета международна група 0.15/ 0.50 / 0.50 / 1.00 лв. на минута
Към Сателитни номера 10.00 лв. на минута
Разговори към номер 123 в България в рамките на интерактивното гласово меню/ при избор за свързване със сътрудник „Обслужване на клиенти“, независимо от продължителността             0.00/ 0.05 лв.

 

 

Правила и условия на стандартни B-Fix SIP тарифи

 

 • Стандартни B-Fix SIP тарифни планове се предлагат за нови и съществуващи бизнес абонати на фиксирана гласова услуга по SIP технология, с изтекъл срок на договора или оставащи 3 (три) или по-малко месеци до края на текущият договор.
 • Минималният срок на договора за всеки един от абонаментните планове e 12 месеца или 24 месеца.
 • Включените национални минути са валидни за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи в България.
 • Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
 • След изчерпване на включените минути се прилага стандартно тарифиране спрямо ценовата листа на Vivacom.
 • Включените минути в плановете не включват разговори към кратки номера, номера с добавена стойност, Гласова Поща или Обслужване на клиенти.
 • Цена на разговори в бизнес група от 0.00 лв. на минута.
 • Без първоначална такса свързване.
 • Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 • Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.
 • Възможност за организиране на услуга Автоматичен вход /DDI/ към абонаментния план.

 • Всички останали дестинации се таксуват съгласно ценовата листа на Vivacom, достъпна на интернет страницата на компанията: www.vivacom.bg.

  

Правила и условия на стандартни B-Fix SIP тарифи

Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове 


 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 123, 0800 10 101, на email: salesleades@vivacom.bg или чрез онлайн формата ни.

 

Пакети с включени минути за разговори

Към всеки B-Fix SIP тарифен план можете да добавите един или няколко пакета с включени минути според Вашите нуждите за национални или международни разговори.

Допълнителен пакет

100 Национални минути

100 Международни минути към ЕС

100 Международни минути към Първа международна група25 Международни минути към Мобилни ЕС и Втора международна групаМеждународни минути към Трета международна група
Включени минути

100

100

100

25

25

Месечен абонамент
5.00 лв

15.00 лв

5.00 лв

5.00 лв

10.00 лв

*Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

Специални правила и условия: 

 

 • Допълнителните пакети се предлагат с минимален срок на Договора за 12 или 24 месеца.
 • Всяка започната минута от Допълнителния пакет се отчита като цяла.
 • След изчерпване на включените минути в Допълнителния/те пакет/, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.
 • При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 • Без първоначална такса свързване.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват с приоритет преди включените минути от основния абонаментен план.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват по реда на провеждане на разговорите към разрешените дестинации.
 • Срокът на договора за допълнителния пакет удължава срока на договора за основния абонаментен план.
 • За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700, 0800, Обслужване на клиенти.
 • В случай на деактивиране на допълнителен пакет, неизползваните минути не се възстановяват.

Open cookie bot settings
към контакти