• Бизнес решения

Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN)

ISDN осигурява цифрова свързаност до клиента с възможност за достъп до разговорни услуги и услуги за предаване на данни.

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

Телефонни разговори, пренос на данни и видео-конферентна връзка чрез една ISDN линия.

Цена: 35.00 лв. на месец, без ДДС 

 

Предимства:  
 • до 5 телефонни номера;
 • 2 канала за разговор или пренос на данни; 
 • гарантиран капацитет на линията;
 • голям набор от допълнителни услуги.

Характеристики: 

 • 2 канала за пренос на глас и данни;
 • гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал;
 • цифрова синхронна връзка директно до потребителя;
 • до 5 телефонни номера - избери отделни номера за всяко устройство, свързано с ISDN;
 • възможност за организиране на услуга автоматичен вход /DDI/. 

Цени за стандартно таксуване на този план, без включен ДДС:

Еднократна цена за инсталиране 100.00 лв.
Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
0.042 лв. на минута
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
0.000 лв. на минута
Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Специални правила и условия: 

 • Таксуването е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
 • Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
 • За селищни и междуселищни разговори, след изчерпване на включените в плана минути, се начислява първоначална цена от 0.110 лв.

 

 

 

*Силен трафик - Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч.

**Слаб трафик - Слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници. 

 

Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове.

  

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

30 линии за телефония, пренос на данни и видео-конферентна връзка.

Цена: 670.00 лв. на месец, без ДДС 

 

Предимства:  
  • 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход;
  • 30 канала за пренос на глас и данни;
  • цифрова синхронна връзка до клиента.

Характеристики: 

 • 30 канала за пренос на глас и данни;
 • гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал;
 • цифрова синхронна връзка до клиента;
 • възможност за 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход;
 • VIVACOM предоставя HDSL модем за ползване на услугата. 

Цени за стандартно таксуване на този план, без включен ДДС:

Еднократна цена за инсталиране 600.00 лв.
Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.110 лв.
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
0.042 лв. на минута
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
0.000 лв. на минута
Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута
Разговори към други мобилни мрежи 0.242 лв. на минута
Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута
Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута
Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута
Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Специални правила и условия: 

 • Таксуването е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.
 • Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
 • За селищни и междуселищни разговори, след изчерпване на включените в плана минути, се начислява първоначална цена от 0.110 лв.

 

 

 

*Силен трафик - Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч.

**Слаб трафик - Слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници. 

 

Общи условия на договора между VIVACOM и абонатите на телефонни постове.

 

  

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 121. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 121, 0800 10 101 или чрез онлайн формата ни.  

Каталог
към контакти