Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN)
 • Бизнес решения

Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN)

ISDN осигурява цифрова свързаност до клиента с възможност за достъп до разговорни услуги и услуги за предаване на данни.

Абонаментни планове B-Fix ISDN BRA и B-Fix ISDN PRA създадени специално, за да отговорят на нуждите на бизнес клиентите.

  

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър                

Телефонни разговори, пренос на данни и видео-конферентна връзка чрез една ISDN линия

 

 

Предимства:  

 

 • До 5 телефонни номера.
 • 2 канала за разговор или пренос на данни. 
 • Гарантиран капацитет на линията.
 • Голям набор от допълнителни услуги.

 

Характеристики: 

 • 2 канала за пренос на глас и данни.
 • Гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал.
 • Цифрова синхронна връзка директно до потребителя.
 • До 5 телефонни номера - избери отделни номера за всяко устройство, свързано с ISDN.
 • Възможност за организиране на услуга автоматичен вход /DDI/. 
Услуга Месечен абонамент
(без ДДС)
Включени минути към всички национални мрежи

Еднократна цена за откриване

на услугата

B-Fix ISDN BRA 40.00 300 70.00

 

*Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

30 линии за телефония, пренос на данни и видео-конферентна връзка.

 

Предимства:  

 

 • 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход.
 • 30 канала за пренос на глас и данни.
 • Цифрова синхронна връзка до клиента.

  

Характеристики: 

 

 • 30 канала за пренос на глас и данни.
 • Гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал.
 • Цифрова синхронна връзка до клиента.
 • Възможност за 300 безплатни телефонни номера от автоматичен вход.
 • Vivacom предоставя HDSL модем за ползване на услугата. 

Услуга Месечен абонамент
(без ДДС)

Включени минути към всички

национални мрежи

Еднократна цена за откриване

на услугата

B-Fix ISDN PRA

700.00

- 600.00

 

*Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

 • Абонаментните планове B-Fix ISDN са валидни за нови и съществуващи клиенти на ISDN, с изтекъл срок на договора или оставащи 3 или по-малко месеци до края на текущият договор.
 • Цените са валидни при сключване на 12 м или 24 м договор.
 • Таксуването е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 • Без първоначална такса свързване.
 • Включените национални минути са валидни за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи в България.
 • Включените минути в плановете не включват разговори към кратки номера, номера с добавена стойност, Гласова Поща или Обслужване на клиенти.
 • След изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват по стандартна цена.
 • Всички останали дестинации се таксуват съгласно ценовата листа на Vivacom, достъпна на интернет страницата на компанията: www.vivacom.bg.
 • Не изразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец.
 • При промяна на тарифен план включените минути не се прехвърлят към новата тарифа.
 • Възможност за организиране на услуга Автоматичен вход /DDI/ към плана, с месечен абонамент от 24.00 лв. без ДДС и еднократна цена за откриване на услугата от 60.00 лв. без ДДС.

 

 

Условия при активиране на услугата:

 

За периода от активирането на абонаментния план до първата дата на отчетния период за съответния абонат, се заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които му е била предоставена услугата. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от включените в абонаментния план минути.

 

Условия за ползване на план B-FIX ISDN BRA

Условия за ползване на план B-FIX ISDN PRA

 

 • Без първоначална такса свързване.
 • Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

 

 

Цени за стандартно таксуване на планoве B-Fix BRA и B-Fix PRA

 

Цени за разговори без ДДС
Към всички фиксирани мрежи в България и номера 0700

0.05 лв. на минута

Към всички мобилни мрежи в България 0.20 лв. на минута
Към Първа/ Мобилни ЕС/ Втора/ Трета международна група 0.15/ 0.50 / 0.50 / 1.00 лв. на минута
Към Сателитни номера 10.00 лв. на минута
Разговори към номер 123/121 в България в рамките на интерактивното гласово меню/ при избор за свързване със сътрудник „Обслужване на клиенти“, независимо от продължителността             0.00/ 0.05 лв.
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Пакети с включени минути за разговори

 

 

Към всеки B-Fix тарифен план можете да добавите един или няколко пакета с включени минути според Вашите нуждите за национални или международни разговори.

Услуга

100 Национални минути

100 Международни минути към ЕС

100 Международни минути към Първа международна група25 Международни минути към Мобилни ЕС и Втора международна групаМеждународни минути към Трета международна група

Включени минути

100

100

100

25

25

Абонамент 5.00 лв

15.00 лв

5.00 лв

5.00 лв

10.00 лв

*Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

Специални правила и условия: 

 

 • Допълнителните пакети се предлагат с минимален срок на Договора за 12 или 24 месеца.
 • Всяка започната минута от Допълнителния пакет се отчита като цяла.
 • След изчерпване на включените минути в Допълнителния/те пакет/, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.
 • При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 • Без първоначална такса свързване.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват с приоритет преди включените минути от основния абонаментен план.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват по реда на провеждане на разговорите към разрешените дестинации.
 • Срокът на договора за допълнителния пакет удължава срока на договора за основния абонаментен план.
 • За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700, 0800, Обслужване на клиенти.
 • В случай на деактивиране на допълнителен пакет, неизползваните минути не се възстановяват.

Open cookie bot settings
към контакти