• Бизнес решения

B-FIX POTS

Говорете свободно с включените минути за безплатни разговори към мобилни и фиксираниномера от всички нациоанални мрежи в България.

Повече минути за свободни разговори във всички национални и международни мрежи по всяко време.

 

   

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

   

  

Вие получавате

  

 • Включени минути за безплатни разговори към всички национални мрежи.
 • Минути към Първа, Мобилни ЕС и Втора международна група.
 • Възможност за включване на допълнителни минути към желани дестинации.
 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Без ограниченията за силен и слаб трафик.

 

 

Месечен абонамент

Включени минути към всички национални мрежи

Включени минути към международна Група IВключени минути към Мобилни ЕС и международна Група II

Еднократна цена за откриване на услугата

M
20.00

20

500

-

70.00

L
50.00
50

2 000

500

70.00

Цени на B-FIX POTS тарифни планове без включен ДДС

  

 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

 

Цени за разговори без ДДС
Към всички фиксирани мрежи в България и номера 0700

0.20 лв. на минута

Към всички мобилни мрежи в България 0.20 лв. на минута
Към Първа/ Мобилни ЕС/ Втора/ Трета международна група

0.15/ 0.50 /

0.50 /1.00 лв. на минута

Към Сателитни номера 10.00 лв. на минута
Разговори към номер 123/121 в България в рамките на интерактивното гласово меню/ при избор за свързване със сътрудник „Обслужване на клиенти“, независимо от продължителността             0.00/ 0.05 лв.
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

 • Абонаментните планове са валидни за нови и съществуващи клиенти на POTS.
 • Цените са валидни при сключване на 12м или 24м договор.
 • Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.  
 • Таксуването е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Включените национални минути са валидни за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи в България.
 • Включените национални минути и международни минути към 1 международна група са валидни за разговори към всички мрежи в България и международна група 1.
 • Включените международни минути към Мобилни ЕС и 2 международна група са валидни за разговори към всички мрежи в международна група Мобилни ЕС и група 2.
 • След изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват по стандартна цена.
 • Всички останали дестинации се таксуват съгласно ценовата листа на VIVACOM, достъпна на интернет страницата на компанията: www.vivacom.bg.
 • Неизползваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • При промяна на тарифен план включените минути не се прехвърлят към новата тарифа.
 • В рамките на срока на договора абонатът има право да преминава на план с по-висок месечен абонамент.
 • Всички цени са без включен ДДС.
 • С посочените абонаментни планове B-Fix POTS, клиентът може да вземе фиксиран телефон спрямо актуалната ценова листа.

Условия за ползване на план B-FIX POTS

 

Пакети с включени минути за разговори

Към всеки B-Fix POTS тарифен план можете да добавите един или няколко пакета с включени минути според Вашите нуждите за национални или международни разговори.

Допълнителен пакет

100 Национални минути

100 Международни минути към ЕС

100 Международни минути към Първа международна група25 Международни минути към Мобилни ЕС и Втора международна групаМеждународни минути към Трета международна група
Включeни
минути

100

100

100

25

25

Месечен
абонамент
5.00 лв

15.00 лв

5.00 лв

5.00 лв

10.00 лв

*Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

Специални правила и условия: 

 

 • Допълнителните пакети се предлагат с минимален срок на Договора за 12 или 24 месеца.
 • Всяка започната минута от Допълнителния пакет се отчита като цяла.
 • След изчерпване на включените минути в Допълнителния/те пакет/, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.
 • При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват с приоритет преди включените минути от основния абонаментен план.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват по реда на провеждане на разговорите към разрешените дестинации.
 • Срокът на договора за допълнителния пакет удължава срока на договора за основния абонаментен план.
 • За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700, 0800, Обслужване на клиенти.
 • В случай на деактивиране на допълнителен пакет, неизползваните минути не се възстановяват.

Каталог
към контакти