B-FIX POTS
 • Бизнес решения

B-FIX POTS

Говорете свободно с включените минути за безплатни разговори към мобилни и фиксираниномера от всички нациоанални мрежи в България.

Повече минути за свободни разговори във всички национални и международни мрежи по всяко време.

 

   

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

   

  

Вие получавате

  

 • Включени минути за безплатни разговори към всички национални мрежи.
 • Минути към Първа, Мобилни ЕС и Втора международна група.
 • Възможност за включване на допълнителни минути към желани дестинации.
 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Без ограниченията за силен и слаб трафик.

План 

Месечен абонамент

Включени минути към всички национални мрежи

Включени минути към международна Група IВключени минути към международна Мобилни ЕС и Група II

Еднократна цена за откриване на услугата

M
20.00

20

500

-

70.00

L
50.00
50

2 000

500

70.00

Цени на B-FIX POTS тарифни планове без включен ДДС

  

 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

 

Цени за разговори без ДДС
Към всички фиксирани мрежи в България и номера 0700

0.20 лв. на минута

Към всички мобилни мрежи в България 0.20 лв. на минута
Към Първа/ Мобилни ЕС/ Втора/ Трета международна група

0.15/ 0.50 /

0.50 /1.00 лв. на минута

Към Сателитни номера 10.00 лв. на минута
Разговори към номер 123/121 в България в рамките на интерактивното гласово меню/ при избор за свързване със сътрудник „Обслужване на клиенти“, независимо от продължителността             0.00/ 0.05 лв.
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

 • Абонаментните планове са валидни за нови и съществуващи клиенти на POTS.
 • Цените са валидни при сключване на 12м или 24м договор.
 • Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.  
 • Таксуването е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Включените национални минути са валидни за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи в България.
 • Включените национални минути и международни минути към 1 международна група са валидни за разговори към всички мрежи в България и международна група 1.
 • Включените международни минути към Мобилни ЕС и 2 международна група са валидни за разговори към всички мрежи в международна група Мобилни ЕС и група 2.
 • След изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват по стандартна цена.
 • Всички останали дестинации се таксуват съгласно ценовата листа на Vivacom, достъпна на интернет страницата на компанията: www.vivacom.bg.
 • Неизползваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • При промяна на тарифен план включените минути не се прехвърлят към новата тарифа.
 • В рамките на срока на договора абонатът има право да преминава на план с по-висок месечен абонамент.
 • Всички цени са без включен ДДС.
 • С посочените абонаментни планове B-Fix POTS, клиентът може да вземе фиксиран телефон спрямо актуалната ценова листа.

Условия за ползване на план B-FIX POTS

 

Пакети с включени минути за разговори

Към всеки B-Fix POTS тарифен план можете да добавите един или няколко пакета с включени минути според Вашите нуждите за национални или международни разговори.

Допълнителен пакет

Национални минути

Международни минути към ЕС

Международни минути към Първа международна група25 Международни минути към Мобилни ЕС и Втора международна групаМеждународни минути към Трета международна група
Включeни
минути

100

100

100

25

25

Месечен
абонамент
5.00 лв

15.00 лв

5.00 лв

5.00 лв

10.00 лв

*Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

Специални правила и условия: 

 

 • Допълнителните пакети се предлагат с минимален срок на Договора за 12 или 24 месеца.
 • Всяка започната минута от Допълнителния пакет се отчита като цяла.
 • След изчерпване на включените минути в Допълнителния/те пакет/, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.
 • При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 • Без първоначална такса свързване за обаждане на цена от 0.11 лв. без ДДС.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват с приоритет преди включените минути от основния абонаментен план.
 • Включените минути в допълнителния пакет се изразходват по реда на провеждане на разговорите към разрешените дестинации.
 • Срокът на договора за допълнителния пакет удължава срока на договора за основния абонаментен план.
 • За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700, 0800, Обслужване на клиенти.
 • В случай на деактивиране на допълнителен пакет, неизползваните минути не се възстановяват.

Open cookie bot settings
към контакти