Роуминг регулация 2022

       

 

Таксуване на услугите в роуминг в страни от Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ ЕИЗ) считано от 01.01.2022 г.

       

 

       

  • Включените във Вашия тарифен план/допълнителен пакет минути към други национали мрежи валидни и за изходящи роуминг разговори в ЕС/ЕИЗ до България, в страната на пребиваване и в рамките ЕС/ЕИЗ, без за тях да бъде начислявана допълнителна такса. Включените във Вашия тарифен план/допълнителен пакет минути към фиксираната мрежа на Vivacom могат да се използват и в роуминг в ЕС/ЕИЗ към фиксирани мрежи. За всеки изходящ разговор към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за разговор към други национални мрежи. Изходящ разговор към фиксирани мрежи в страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се таксува по цена за разговор към национални фиксирани мрежи. За изходящ разговор към мобилни мрежи в страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) се прилага цена за разговор към други национални мобилни мрежи.
  • Входящи разговори в роуминг в ЕС/ЕИЗ не се таксуват.
  • Включените във Вашия тарифен план/допълнителен пакет SMS към други национални мрежи ще са валидни и за изходящи SMS-и в роуминг в ЕС/ЕИЗ до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС/ЕИЗ без допълнителна такса. За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените в тарифния план/допълнителен пакет SMS и/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;
  • Включените MB във Вашия абонаментен план/допълнителен пакет ще са валидни в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ при следните условия:

 

- В случай че ползвате абонаментен план/допълнителен пакет, който включва неограничен обем от MB (без значение дали се прилага ограничение по скорост), потребление на данни в роуминг е без допълнителна такса в обем, равен на двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания абонаментен план/допълнителен пакет на регулираната максимална цена на роуминг на едро, определена от ЕК (считано от 01 януари 2022 г. 2.50 EUR/GB).

След изчерпване на този обем се прилага допълнителна такса от 0.00587 лв./MB (с ДДС).

 

Повече информация за ползването на данни в ЕС по описаните абонаментни планове и допълнителни пакети може да намерите ТУК

 

- В случай че ползваният от Вас абонаментен план/допълнителен пакет включва MB в определен обем, при потребление на MB в роуминг се черпи от включените във Вашия план/пакет МВ, а след изчерпването им се прилага цена съгласно ползвания абонаментния план без допълнителната такса. 

 

Повече информация за ползването на данни в ЕС по описаните абонаментни планове и допълнителни пакети може да намерите ТУК

  

- За абонаментни планове без включени MB потребление на данни в роуминг се таксува по национална цена съгласно ползвания тарифен план без допълнителна такса.

Повече информация за ползването на данни в ЕС по описаните абонаментни планове и допълнителни пакети може да намерите ТУК

   

  • Vivacom предоставя на своите клиенти възможност за ползване на “роуминг като у дома” в рамките на ЕС/ЕИЗ при спазване на правилата и ограниченията, заложени в ПОЛИТИКАТА ЗА СПРАВЕДЛИВО ПОЛЗВАНЕ
  • В случай че правилата на ПОЛИТИКАТА ЗА СПРАВЕДЛИВО ПОЛЗВАНЕ бъдат нарушени Vivacom има право да приложи надценки за ползване на конкретна регулирана роуминг услуга на дребно или спрямо или комбинация от регулирани роуминг услуги на дребно в съответствие с Политиката за справедливо ползване.

    Повече информация за приложимите надценки може да намерите ТУК     

  • Новите правила за ползване на услуги в рамките на ЕС не се прилагат за случаите на ползване на алтернативни тарифи.
  • Настоящото изменение привежда тарифите на Vivacom в съответствие с изискванията на Регламент № 531/2012 и на Регламент за изпълнение 2016/2286 на Европейския парламент и на Съвета.

       

 

  


Oт 01.01.2021 са в сила нови цени за роуминг в Европейския съюз  ВИЖ ПОВЕЧЕ 

Oт 01.01.2020 са в сила нови цени за роуминг в Европейския съюз ВИЖ ПОВЕЧЕ 

Oт 01.01.2019 са в сила нови цени за роуминг в Европейския съюз ВИЖ ПОВЕЧЕ 

Oт 15.06.2017 са в сила нови цени за роуминг в Европейския съюз ВИЖ ПОВЕЧЕ 

Oт 30.04.2016 са в сила нови цени за роуминг в Европейския съюз ВИЖ ПОВЕЧЕ 

 
 
 
Open cookie bot settings
към контакти