Бъдещето започва
днес с VIVACOM SMART

иновативна платформа за IoT решения и услуги

 

VIVACOM е компания, която споделя философията, че свързаността, свободата и независимостта са основни ценности на модерното общество, които искаме да гарантираме чрез иновативни технологични решения, както за крайни клиенти, така и за бизнеса.

През последните години работим много усилено в предлагането на отделни иновативни решения, отговарящи на нуждите на бизнес клиентите ни и българските общини. Фокусът ни за в бъдеще е да развиваме концепцията за (IoT) - Интернет на нещата у нас и да предлагаме повече дигитални и модерни услуги. Това ни мотивира да обособим VIVACOM SMART като отделна платформа със стратегическо значение за компанията ни. Чрез нея телекомът ще предлага „умни“ услуги в три направления, в които компанията вече има богат опит: интелигентен град, дейта хъб и дигитално образование.

VIVACOM SMART е платформа, която създава бъдещето днес и е инвестиция в развитието на българското общество.

 
Какво предстои в световен мащаб

VIVA SMART

1. VIVACOM SMART City

цялостна платформа за управление, мониторинг и анализ на градската среда

 

VIVACOM Smart City е иновативна платформа за цялостно управление, мониторинг и анализ на Вашия град. Решението включва всичко необходимо от изграждане до поддръжка, както и два панела за управление и наблюдение – един за общинските служби и друг за гражданите и гостите на града. От една страна VIVACOM Smart City черпи международен опит на вече внедрени решения в Дъблин, Дубай и Измир, а от друга предлага специално разработено решение за българските общини и за конкретните им нужди. Мобилното приложение, което част от платформата VIVACOM Smart city и се разработва изцяло за крайни потребители е с лесен интерфейс и различни опции за проверка на всичко най-важно от града. VIVACOM Smart city включва 23 различни модула, разпределени в следните жизнено важни за всеки град области: мобилност, околна среда, енергия, безопасност, управление. В сферата на мобилността системата позволява наблюдение и контрол на трафик, градски транспорт, паркиране, наем на велосипеди и други. За мониторинг на околната среда са предвидени измерване на водите и отпадъците, както и метеорологична станция. В подменюто за енергия фигурират модули за интелигентни сгради, интелигентни измерватели, улично осветление, електромобили, инфраструктура. За безопасността на града се грижат функции за видеонаблюдение, трафик нарушения, нарушители и аварийни системи. С особен акцент върху удовлетвореността на гражданите е отделната секция управление, която включва обществени услуги.

Предимства и ползи

 • Имидж
  • Затвърджава имиджа на общината като интелигентен град, който се грижи за гражданите
  • Сигурност и спокойствие за жители и гости: доказано намалява битовата престъпност от 30% до 50%
  • Бързи и адекватни адниминистративни услуги
 • ефективност
  • Подобрява взаимодйестивето на общинските служби за сигурност и поддръжка чрез използване на една единствена платформа за управление и мониторинг
  • Предаване на информацията в реално време и подобряване на координацията с всички общински служби
  • Директна свързаност към МВР на национално ниво
 • иновация
  • Гъвкави модули и адаптивни системи за управление в една платформа
  • Модернизация на системите за сигурност
  • Безплатно мобилно приложение за граждани и посетители
  • Предоставяне на подсигурено място в колокация в дейта център на VIVACOM
 • гъвкавост
  • Гъвкаво разплащане: равни вноски до 60 месеца, без първоначална инвестиция
  • Цената включва всичко необходимо за изграждане, интеграция и поддръжка
  • Решение от типа “end to end” - от проектиране до изграждане и поддръжка
  • След изтичане на първоначалния договор, софтуерът и хардуерът остават собственост на общината


 • Модул за наблюдение на трафика
  Модул градски транспорт
  Модул за управление на МПС
  Модул за управление на паркинг
  Модул за спешни услуги
  Модул за споделяне на велосипеди
  Пътни знаци с променливо съдържание VMS
 • Модул за метеорологична станция
  Модул за измерване на водите
  Модул за измерване на отпадъцитe
 • Модул за интелигентни сгради
  Модул за интелигентни измерватели
  Модул за улично осветление
  Модул за електромобили
  Модул за инфраструктура
 • Модул за система за видеонаблюдение
  Модул за трафик нарушения
  Модул нарушители
  Модул аварийни системи
 • Модул за обществени услуги
  Модул за точка на интереси

2. SMART DATA Hub

уникална концепция за съхранение на данни

 

Второто направление на VIVACOM SMART e Smart Data Hub – единна платформа за цялостно съхранение, пренос, обработка и използване на данни. Тя обединява всичките 11 дейта центъра на VIVACOM в страната и създава условия за развитие на успешен дигитален бизнес на клиентите на телекома, като едновременно с това оптимизира оперативните им разходи. Всички центрове осигуряват висока степен на сигурност, надеждност и достъпност на данните. Те отговарят на международните стандарти за електрозахранване, охладителна система, резервираност и интернет свързаност за такъв тип обекти. Чрез тях компанията предлага облачни услуги и ко-локация на ИТ оборудване.

 
 
 
VIVA SMART
 
 

3. SMART Образование

образование 4.0

 

Третият елемент на VIVACOM SMART e дигиталното образование. През последните години компанията инвестира в редица инициативи, насочени към развитие на българското образование. През 2018 г. стартира и най-голямата й кампания за дигитализация на образователната система у нас - „Образование 4.0“. Тя се реализира съвместно с  в. „24 часа“, Министерство на образованието и науката, Столична община, Регионален инспекторат по образованието София и Дигитална национална коалиция. Нейната цел е да промени нагласите и да създаде рамка за дигитализация на българското образование. Фокусирана е в три основни направления: образование на учители, създаване на дигитално съдържание и дигитализация на класните стаи и училищната среда. До момента телекомът е изградил дигитални класни стаи в над 200 училища и повече от 80 детски градини в цялата страна, а с помощта на партньори са обучени и над 6000 преподаватели. Телекомът планира да стартират пилотни лаборатории за обучение на учители и ученици в 5 града. 

Предстои да бъде отворена и VIVACOM Tech Lab – цялостно оборудвано пространство за технологична и бизнес подкрепа на стартъп проекти.

 

 

 

  

 

Каталог
към контакти