Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече инфо тук.
Съгласуване на работни проекти

"Предоставяне на изходни данни и съгласуване на работни проекти" е услуга, с която ще получите информация за наличие и начин на преминаване на електронно съобщителната мрежа на БТК ЕАД.
 

Услугата е насочена към държавни администрации, юридически и физически лица. Целта на съгласуването е да бъдат отразени (нанесени) съоръженията на БТК, върху предоставената от общини, дружества, строителни фирми, частни лица и други, документация, попадащи в обхвата на техните инвестиционните намерения.

 

Ценова листа:

 
Вид услуга
Цени
Бърза услуга (до 10 работни дни) 72.00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
Обикновенна услуга ( до 30 календарни дни) За чертежи в РП – 30.00лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
За  чертежи във Виза – 20.00лв. с ДДС за брой съгласувателен печат

Важно:

  • Срока на валидност на съгласувателен печат е една година;
  • БТК ЕАД не носи отговорност за съхраняване на входираната документация, след изтичане на нейната валидност.

 

Необходими документи и технически изисквания:

 

За съгласуване на Виза (скица)
За съгласуване на проект
За съгласуване на Подробен устройствен план /ПУП/ и Изменение на план за регулация /ИПР/

1. Виза за проектиране

 

2. Документ за собственост /Нотариален акт/

1. Ситуация за Работен проект

 

2. Обяснителна записка

 

3. Детайл на изкоп /при необходимост от            пресичане на комуникации/

 

4. Напречни профили

 

5. Мащаб до 1:2000

1. Ситуация от Работен проект на ПУП/ИПР – 1 екз.

 

2. Документ за собственост 

 


Адреси на магазини, приемащи документация за съгласуване:

 

Град
Адрес на магазин

София

София, ул. "Г. С. Раковски" 113

София

София, бул. "Витоша" 86

София

София, ул.Гр.Игнатиев 47

София

София, бул.М.Луиза № 78

Перник

Перник, 2300, ул. "Търговска" 22

Благоевград

Благоевград, ул. Димитър Талев № 10

Дупница

Дупница, 2600, ул. "Николаевска" 2А

Кюстендил

Кюстендил, 2500, ул. "Цар Освободител" 105

Враца

Враца, ул. "Никола Войводов" 6

Враца

Враца, 3000, ул. "Оборище 12”, Кауфланд

Мездра

Мездра, ул. "Хр.Ботев" 28

Козлодуй

Козлoдуй, ул. "Христо Ботев" 15

Монтана

Монтана, 3400, ул. Славянска №2 и ул. Трети март №51

Видин

Видин, ул. "Железничарска" 2

Плевен

Плевен, 5800, пл. "Възраждане" 3

Ловеч

Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 44

Пловдив

Пловдив, ул. "Княз Александър I" 45

Пловдив

Пловдив ул. Георги Странски № 5, МОЛ Плаза

Смолян

Смолян, бул. "България" № 37-39

Пазарджик

Пазарджик, ул. "Асен Златаров"  23

Стара Загора

Стара Загора, 6000, ул. "Св. Княз Борис" 81

Нова Загора

Нова Загора, ул.Васил Левски 51

Хасково

Хасково, 6300, ул. "Отец Паисий" 31

Димитровград

Димитровград, бул. Димитър Благоев № 9

Велико Търново

Велико Търново ул Васил Левски 12 и 12 А

Габрово

Габрово, 5300,  ул. "Николаевска" 8

Попово

Попово, бул.България № 68А

Търговище

Търговище, 7700, ул. "Васил Левски" 28

Русе

Русе, 7000, пл. "Средец" 1

Разград

Разград, 7200, ул. "България" 21 бл. "Мир"

Бургас

Бургас, ул.Александровска 14

Бургас

Бургас, бул.Транспортна, Бургас Плаза МОЛ

Велинград

Велинград, бул. "Съединение" 99

Варна

Варна, 9000, бул.Владислав Варненчик 18

Варна Варна, ул Ян Палах №10, Варна Палас Център

Добрич

Добрич, ул. "Независимост" 2

Исперих

Исперих, ул. "Васил Левски" 36

Карлово

Карлово, ул. "Петко Събев" 2A

Кърджали

Кърджали, бул. "България" 56

Мадан

Мадан, ул. "Обединение" №18

Панагюрище

Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" 16

Свищов

Свищов, ул. "Цар Освободител" 86

Силистра

Силистра, пл. "Свобода" 6

Шумен

Шумен, ул. Хан Омуртаг №2

Ямбол

Ямбол, ул. "Търговска" 16

Сливен

Сливен, пл. "Ал.Стамболийски" 1


Проверка на документи

Каталог
към контакти