Съгласуване на работни проекти

"Предоставяне на изходни данни и съгласуване на работни проекти" е услуга, с която ще получите информация за наличие и начин на преминаване на електронно съобщителната мрежа на БТК ЕАД.
 

Услугата е насочена към държавни администрации, юридически и физически лица. Целта на съгласуването е да бъдат отразени (нанесени) съоръженията на БТК, върху предоставената от общини, дружества, строителни фирми, частни лица и други, документация, попадащи в обхвата на техните инвестиционните намерения.

 

Ценова листа:

 
Вид услуга
Цени
Бърза услуга (до 10 работни дни) 72.00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
Обикновенна услуга ( до 30 календарни дни) За чертежи в РП – 30.00лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
За  чертежи във Виза – 20.00лв. с ДДС за брой съгласувателен печат

Важно:

  • Срока на валидност на съгласувателен печат е една година;
  • БТК ЕАД не носи отговорност за съхраняване на входираната документация, след изтичане на нейната валидност.

 

Необходими документи и технически изисквания:

 

За съгласуване на Виза (скица)
За съгласуване на проект
За съгласуване на Подробен устройствен план /ПУП/ и Изменение на план за регулация /ИПР/

1. Виза за проектиране

 

2. Документ за собственост /Нотариален акт/

1. Ситуация за Работен проект

 

2. Обяснителна записка

 

3. Детайл на изкоп /при необходимост от            пресичане на комуникации/

 

4. Напречни профили

 

5. Мащаб до 1:2000

1. Ситуация от Работен проект на ПУП/ИПР – 1 екз.

 

2. Документ за собственост 

 


Адреси на магазини, приемащи документация за съгласуване:

 

Град
Адрес на магазин

София

София, ул. "Г. С. Раковски" 113

София

София, бул. "Витоша" 86

Перник

Перник, 2300, ул. "Търговска" 22

Благоевград

Благоевград, ул. Димитър Талев № 10

Дупница

Дупница, 2600, ул. "Николаевска" 2А

Кюстендил

Кюстендил, 2500, ул. "Цар Освободител" 105

Враца

Враца, ул. "Никола Войводов" 6

Враца

Враца, 3000, ул. "Оборище 12”, Кауфланд

Мездра

Мездра, ул. "Хр.Ботев" 28

Козлодуй

Козлoдуй, ул. "Христо Ботев" 15

Монтана

Монтана, 3400, ул. Славянска №2 и ул. Трети март №51

Видин

Видин, ул. "Железничарска" 2

Плевен

Плевен, 5800, пл. "Възраждане" 3

Ловеч

Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 44

Пловдив

Пловдив, ул. "Княз Александър I" 45

Смолян

Смолян, бул. "България" № 37-39

Пазарджик

Пазарджик, ул. "Асен Златаров"  23

Стара Загора

Стара Загора, 6000, ул. "Св. Княз Борис" 81

Хасково

Хасково, 6300, ул. "Отец Паисий" 31

Велико Търново

Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов № 2./ Входът е от към ул. Независимост/

Габрово

Габрово, 5300,  ул. "Николаевска" 8

Търговище

Търговище, 7700, ул. "Васил Левски" 28

Русе

Русе, 7000, пл. "Средец" 1

Разград

Разград, 7200, ул. "България" 21 бл. "Мир"

Бургас

Бургас, ул.Александровска 14

Велинград

Велинград, бул. "Съединение" 99

Добрич

Добрич, ул. "Независимост" 2

Исперих

Исперих, ул. "Васил Левски" 36

Карлово

Карлово, ул. "Петко Събев" 2A

Кърджали

Кърджали, бул. "България" 56

Мадан

Мадан, ул. "Обединение" №18

Панагюрище

Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" 16

Свищов

Свищов, ул. "Цар Освободител" 86

Силистра

Силистра, пл. "Свобода" 6

Шумен

Шумен, ул. Хан Омуртаг №2

Ямбол

Ямбол, ул. "Търговска" 16

Сливен

Сливен, пл. "Ал.Стамболийски" 1

Варна

Варна, 9000, бул.Владислав Варненчик 18


Проверка на документи

Каталог
към контакти