Съгласуване на работни проекти

"Предоставяне на изходни данни и съгласуване на работни проекти" е услуга, с която ще получите информация за наличие и начин на преминаване на електронно съобщителната мрежа на БТК ЕАД.
 

Услугата е насочена към държавни администрации, юридически и физически лица. Целта на съгласуването е да бъдат отразени (нанесени) съоръженията на БТК, върху предоставената от общини, дружества, строителни фирми, частни лица и други, документация, попадащи в обхвата на техните инвестиционните намерения.

 

Ценова листа:

 
Вид услуга
Цени
Бърза услуга (до 10 работни дни) 72.00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
Обикновенна услуга ( до 30 календарни дни) За чертежи в РП – 30.00лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
За  чертежи във Виза – 20.00лв. с ДДС за брой съгласувателен печат

Важно:

  • Срока на валидност на съгласувателен печат е една година;
  • БТК ЕАД не носи отговорност за съхраняване на входираната документация, след изтичане на нейната валидност.

 

Необходими документи и технически изисквания:

 

За съгласуване на Виза (скица)
За съгласуване на проект
За съгласуване на Подробен устройствен план /ПУП/ и Изменение на план за регулация /ИПР/

1. Виза за проектиране

 

2. Документ за собственост /Нотариален акт/

1. Ситуация за Работен проект

 

2. Обяснителна записка

 

3. Детайл на изкоп /при необходимост от            пресичане на комуникации/

 

4. Напречни профили

 

5. Мащаб до 1:2000

1. Ситуация от Работен проект на ПУП/ИПР – 1 екз.

 

2. Документ за собственост 

 


Адреси на магазини, приемащи документация за съгласуване:

 

Град
Адрес на магазин

София

София, ул. "Г. С. Раковски" 113

София

София, бул. "Витоша" 86

Перник

Перник, 2300, ул. "Търговска" 22

Благоевград

Благоевград, 2700, пл. "Христо Ботев" 2

Дупница

Дупница, 2600, ул. "Николаевска" 2А

Кюстендил

Кюстендил, 2500, ул. "Цар Освободител" 105

Враца

Враца, ул. "Никола Войводов" 6

Враца

Враца, 3000, ул. "Оборище 12”, Кауфланд

Мездра

Мездра, ул. "Хр.Ботев" 28

Козлодуй

Козлoдуй, ул. "Христо Ботев" 15

Монтана

Монтана, 3400, ул. "Стефан Караджа" 10

Видин

Видин, ул. "Железничарска" 2

Плевен

Плевен, 5800, пл. "Възраждане" 3

Ловеч

Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 44

Пловдив

Пловдив, ул. "Княз Александър I" 45

Смолян

Смолян, бул. "България" № 37-39

Пазарджик

Пазарджик, ул. "Асен Златаров"  16

Стара Загора

Стара Загора, 6000, ул. "Св. Княз Борис" 81

Хасково

Хасково, 6300, ул. "Отец Паисий" 31

Велико Търново

Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов № 2./ Входът е от към ул. Независимост/

Попово

Попово, бул. България № 68 А

Габрово

Габрово, 5300,  ул. "Николаевска" 8

Търговище

Търговище, 7700, ул. "Васил Левски" 28

Русе

Русе, 7000, ул. "Асен Златаров" 20

Русе

Русе, 7000, пл. "Средец" 1

Разград

Разград, 7200, ул. "България" 21 бл. "Мир"

Бургас

Бургас, 8001, ул. "Сан Стефано" 66

Варна

Варна, 9000, бул. "Владислав Варненчик" 18

Велинград

Велинград, бул. "Съединение" 99

Добрич

Добрич, ул. "Независимост" 2

Исперих

Исперих, ул. "Васил Левски" 36

Карлово

Карлово, ул. "Петко Събев" 2

Кърджали

Кърджали, бул. "България" 56

Мадан

Мадан, ул. "Обединение" №18

Панагюрище

Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" 16

Свищов

Свищов, ул. "Цар Освободител" 86

Силистра

Силистра, пл. "Свобода" 6

Шумен

Шумен, бул."Славянски" 62

Ямбол

Ямбол, ул. "Търговска" 16

Сливен

Сливен, пл. "Ал.Стамболийски" 1


Проверка на документи

Каталог
към контакти