Полезни съвети

Как се осъществява преносимостта на фиксиран номер?

  

Стъпка 1: Посетете магазин от дистрибуторската мрежа на VIVACOM

  • Заявете желанието си да пренесете фиксирания си номер като попълните заявление
  • Изберете услугата, която искате да ползват
  • от 3 до 5 работни дни ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим за реалната дата на пренос.

 
Важно:

  • Можете да пренесете колкото искате Ваши номера при условие, че сте били активен клиент на оператора най-малко 3 месеца към датата на подаване на заявлението
  • Можете да пренесете Вашия фиксиран номер, само ако той е цифров. Пренасянето на аналогови номера не е възможно

 
Стъпка 2:
 Датата на пренасяне

  • В периода на фактическото пренасяне на номера са възможни смущения при ползване на номера в рамките на 3 часа


 
 

Важно:

  • VIVACOM ще информира абонатите/потребителите си за пренесен от мрежата си географски номер чрез сигнал. Посоченият сигнал е с продължителност 3 (три) секунди, след което на абоната/потребителя се предоставят 2 (две) секунди за избор относно прекратяване или осъществяване на повикването.
      

Чуйте сигнала тук:

 

  • За времето на сигнала и времето за избор, абонатите/потребителите няма да бъдат таксувани

 

Пренасяне на номер(а) от мрежата на VIVACOM

 

За да пренесете номера си от мрежата на VIVACOM трябва да подадете писмено заявление в стандартна форма в магазин на приемащия оператор. В срок от 2 дни от подаването на заявлението, ще бъдете уведомен от приемащия оператор дали пренасянето е възможно.
За преносимост от мрежата на VIVACOM могат да кандидатстват всички клиенти на VIVACOM - клиенти на мобилни (абонаментни и предплатени) и фиксирани услуги.

  

Сигналът, който се чува при набирането на пренесени от мрежата на VIVACOM номера, е следният: 

    


 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings
към контакти