#БизнесУскорение
малък бизнес
 • icon
 • Мобилен интернет

Мобилен интернет

 

Специални оферти с грижа към малкия бизнес
с повече MB на по-ниски цени

 

⬤ Бърз достъп до информация и услуги

⬤ Неограничен мобилен интернет с по-висока минимална скорост до 256 Kbps

 

 

i-Traffic

с Wi-Fi модем


Тарифен план

iTraffic L + Wi-Fi
MB на максимална скорост в БГ и роуминг в ЕС за целия срок на договора
50 000
(6 000 + 44 000)
Включени MB в роуминг ЕС
11 100 MB
Облачно пространство

15 GB
pCloud icon 4

Включен трафик

Tidal

EON Smart TV приложение

40+ канала

EON
Месечен абонамент в лв. без ДДС
18.32 лв./мес.
4G ROUTER ALC MW40V1
8.32 лв.
модем

Alcatel 4G wireless router MW40V1

○ Поддържа до 15 потребителя, WPS поддръжка

○ Свързаност: 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 5GHz

○ 1800 mAh батерия

 

 

 

След изчерпване на включ. MB на макс. скорост, скоростта се ограничава до 256Кbps.

  

Посочените цени са в лева, без ДДС. Промоционалното предложение е валидно за бизнес клиенти на самостоятелни интернет услуги при сключване на нов 24-месечен договор за тарифен план Traffic L+ до 30.09.2022 г. или до изчерпване на количествата.

 

Официални правила на “Промоция iTraffic L+ 2022”

 


i-Traffic

S+ 5G

M+ 5G

L+ 5G

XL+ 5G

XXL+ 5G

Общ брой MB на максимална скорост в БГ и в роуминг ЕС за първите 12 месеца
8 000 MB
(1 000 MB + 7 000 МВ)
16 000 MB
(3 000 MB + 16 000 МВ)
30 000 MB
(6 000 MB + 24 000 МВ)
70 000 MB
(15 000 MB + 55 000 МВ)
140 000 MB
(100 000 MB + 40 000 МВ)
Мобилен интернет в БГ / ЕС
Неограничен / -
Неограничен / 9 400 MB
Неограничен / 11 100 MB
Неограничен / 13 200 MB
Неограничен / 18 800 MB
Включени екстри в плана

40+ канала
EON TV icon 1

Pay by Vivacom

15 GB
pCloud icon 1

60+ канала
EON TV icon 1
Arena Play, DiemaXtra
за първите 3 месеца
+ 5 000 MB всеки месец за 24 месеца

Pay by Vivacom

15 GB
pCloud icon 1

TIDAL logo 2

60+ канала
EON TV icon 1
Arena Play, DiemaXtra
за първите 3 месеца
+ 10 000 MB всеки месец за 24 месеца

Pay by Vivacom

128 GB
pCloud icon 1

TIDAL logo 2

60+ канала
EON TV icon 1
Arena Play, DiemaXtra, MAXSport Plus
за първите 6 месеца
+ 20 000 MB всеки месец за 24 месеца

Pay by Vivacom

128 GB
pCloud icon 1

TIDAL icon

60+ канала
EON TV icon 1
Arena Play, DiemaXtra, MAXSport Plus
HBO MAX
за първите 6 месеца
+ 30 000 MB всеки месец за 24 месеца

Pay by Vivacom

128 GB
pCloud icon 1

TIDAL icon

Месечна такса
12.49 лв./мес.
11.65 лв./мес.
17.49 лв./мес.
16.65 лв./мес.
20.83 лв./мес.
19.99 лв./мес.
24.99 лв./мес.
24.15 лв./мес.
24.99 лв./мес.
35.83 лв./мес.
 

Бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план i-Traffic M+/L+/XL+/XXL+ ще получат съответно промоционална месечна такса 16.65 лв. без ДДС/19.99 лв. без ДДС/24.15 лв. без ДДС/34.99 лв.без ДДС за срока на договора, промоционално включени допълнителни 13 000 MB/24 000 MB/55 000 MB/110 000 MB на максимална скорост за срока на договора, както и промоционално включени 5 000 MB/10 000 MB/20 000 MB/30 000 MB към приложението EON Mobile за срока на договора. Включените MB към EON Mobile се използват при максимална скорост до изчерпване на MB на максимална скорост, включени в абонаментния план и допълнителните пакети за мобилни данни, след което скоростта се ограничава до 256 kbps. Включено допълнително съдържание в EON Mobile – за тарифен план i-Traffic M+ / i-Traffic L+ - 60+TV канала, Arena Play и Diema Xtra за първите 3 месеца от договора, за тарифен план i-Traffic XL+ - 60+TV канала, Arena Play, Diema Xtra и Max Sport Plus за първите 6 месеца от договора, за тарифен план i-Traffic XXL+ - 60+TV канала, Arena Play, Diema Xtra, Max Sport Plus и HBO Max за първите 6 месеца от договора. След изтичане на промоционалния период, допълнителното дигитално съдържание в EON Mobile се закрива. Промоцията е валидна до 30.09.2022 г.

 

Официални правила на “Промоция i-Traffic 2022”

 1. Тарифите са за данни без възможност за гласови услуги.
 2. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
 3. Включените MB на максимална скорост сa валидни в България и в роуминг в ЕС. След достигане на MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 256 Kbps за всички тарифни планове.
 4. Цена на един SMS към национални мрежи и в роуминг в ЕС – 0.15 лв. без ДДС.
 5. Неизразходваните включени МВ на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
 6. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 7. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 8. За достъп до мобилен интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси.
 9. За достъп до 5G мрежата е необходимо използването на съвместимо устройство. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom: при download - 2071 Mbps, при upload – 168.7 Mbps. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 256 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 11. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 12. За Business Traffic S/M/L/XL в допълнение на тарифния план на абоната се позволява преференциално и последователно ползване на до 3 стандартни пакета по 500 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 0.83 лв. без ДДС при следните условия: След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост и след изчерпване на MB на максимална скорост от други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на обема данни на максимална скорост, включен в тарифния план и в други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен СМС преди активирането на (а) първия допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) втория допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третия допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. MB на максимална скорост в тарифния план и всички допълнителни пакети са валидни в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на MB на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети, скоростта се ограничава спрямо тарифният план.
 13. Business Traffic L/XL имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 7.49 лв. без ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.
 14. Business Traffic L/XL имат включен абонамент за 128 GB облачно пространство pCloud за първоначалния срок на договора, след което безплатното облачно пространство се променя на 15 GB, освен ако не се сключи договор за нов период на план с включени 128 GB или не се закупи пакет 128GB pCloud срещу месечен абонамент 2.49 без ДДС през приложението. За потребители с 15GB активирано безплатно пространство няма да настъпи промяна след изтичане срока на договора.
Open cookie bot settings
към контакти