+EU Roaming Daily Pass
 • Допълнителен пакет

+EU Roaming Daily Pass

Добавете време за разговори, SMS-и и MB 
в Роуминг към своя план!

 

+EU Roaming Daily Pass e пакет, с който може да говорите и сърфирате по време на роуминг във всички страни в ЕС и Турция.

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър

+EU Roaming Daily Pass
Месечен абонамент 4.92 лв.
Дневна такса 4.92 лв.
Включени минути за входящи и изходящи разговори в роуминг в ЕС и Турция* 200 на ден
Включени изходящи SMS-и в роуминг в ЕС и Турция* 200 на ден
Включени MB в роуминг в ЕС и Турция* 500 на ден
 • Всички цени са в лева без ДДС

 

*Включените услуги в Турция важат само при използване на оператор Turkcell, Турция

При използване на +EU Roaming Daily Pass в Турция, Ви съветваме да избирате мрежата на Turkcell ръчно от настройките на мобилното устройство.

 

Допълнителен пакет +EU Roaming Daily Pass може да продължи да се ползва и след 15.06.2017 г. като алтернативна тарифа на стандартното тарифиране на мобилни услуги в ЕС при следните промени в условията: 

 

 • След изчерпване на включените MB на ден в роуминг в ЕС и мрежата на Turkcell, Турция потреблението на мобилни данни не се ограничава:
  • За всеки допълнителен MB в роуминг в ЕС ще се прилага цена от 0.00583 лв./MB
  • Всеки допълнителен MB в роуминг в мрежата на Turkcell, Турция ще се таксува при цена от 0.83 лв./MB 
 • След изчерпване на включените дневни лимити за входящи/изходящи разговори и изходящи SMS в роуминг в ЕС и в мрежата на Turkcell, Турция:
  • Цената на минута за изходящи разговори и SMS в роуминг в ЕС ще се определя от приложимите единични цени за изходящи разговори и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) към други национални мрежи съгласно основния абонаментен план.
  • Входящи разговори в ЕС няма да се таксуват.
  • Входящи/изходящи разговори и изходящи SMS в роуминг в мрежата на Turkcell, Турция  - 0.83 лв. за минута/SMS.

 

Стандартното тарифиране на услугите в роуминг в рамките на ЕС е възможността при ценообразуване на единична услуга да се ползват националните цени. В случаите на ползване на услуги по пренос на данни и достъп до интернет е възможно и начисляването на съответната надценка при надвишаване на разумното потребление в роуминг - за повече информация тук. Ползването на стандартно тарифиране е предимство за клиентите, които не ползват често и/или за продължителни периоди услуги в роуминг в ЕС и желаят да бъдат таксувани на база на единична цена за всяка ползвана в роуминг услуга. За клиентите с описания профил не е налице необходимост от ползване на услуги, предоставяни в предварително определен обем като пакети, чрез алтернативно таксуване на конкретните услуги с отстъпки и/или други преференциални условия за роуминг.

 

Ползването на преференциалните условия  на +EU Roaming Daily Pass може да се продължи след 15.06.2017 г. само след заявено изрично съгласие от клиента, дадено до 14.06.2017 г. включително. Посоченото съгласие може да бъде дадено в разговор с представител на VIVACOM на телефон 123/121, чрез отговор на уведомителен SMS или в център за обслужване на клиенти.
 

Допълнителният пакет може да бъде активиран и деактивиран чрез обаждане към център за обслужване на клиенти на номер 123/121.

 

За включените услуги в описаните пакети не се начисляват допълнителни надценки.

Всички цени са без ДДС.

 

В случай, че липсва потвърждение с желание за продължаване ползването на +EU Roaming Daily Pass, всички абонати ще преминат автоматично на стандартното тарифиране на мобилни услуги в роуминг, считано от 15.06.2017 г.

Каталог
Каталог
към контакти