Проверка

за възможност за инсталиране на сателитна телевизия

 1. 1. Има ли безпрепятствен изглед за монтаж на антената в посока юг, югоизток?
  Пример:
  Това означава да няма дървета и високи сгради и сутрин от домът ви да се вижда изгревът на слънцето.
 2. 2. Ако няма изглед в посока юг, югоизток от вашата тераса или прозорец на апартамента ви, или от дворно място на къща, има ли в близост друга подходяща точка за поставяне на сателитна антена?
  Пример:
  Покрив на блок, съседски балкон или тераса, друго дворно място.
 3. 3. Трябва да осигурите захранване от 220V за приемника (STB). Контактът трябва да е близо до мястото, на което ще се постави приемника (приблизително 1 метър). Ще бъде ли възможно това?
 4. 4. Телевизорът, на който ще използвате услугата, с какъв вход (порт) е снабден за приемане на сигнал? Необходимо условие е телевизорът ви да разполага със SCART (снимка 1) или чинчове (снимка 2).