Инсталация на IPTV GO

Инсталирай сам с няколко лесни стъпки

 

⬤  Свързване на приемника 

Стъпка 1: Изберете един от следните методи за свързване към телевизора:

 

  ○  Използвайте HDMI кабел, за да свържете HDMI изхода на приемника с HDMI входа на телевизора.

или

  ○  Използвайте mini AV кабела, за да свържете AV изхода на приемника с видео входа на телевизора. Използвайте аудио кабелите, за да свържете изходите от приемника ( L и R) със съответните входящи букси на телевизора.

 

Стъпка 2: Изберете един от следните методи за свързване към телевизора:

 

  ○  Използвайте RJ45 (Ethernet) кабела, за да свържете LAN входа на приемника с LAN изхода на рутера, модема, суича или с розетката на стената.

или

  ○  Използвайте безжична мрежа, като при стартирането на приемника ще Ви се визуализира запитване за връзка към Wi-Fi мрежа

 

⚠ Винаги използвайте 3-ти или 4-ти порт от рутера/модема/суича, за да свържете IPTV приемника с мрежата.

 

Стъпка 3: Свържете захранващия адаптер с приемника и включете щепсела в контакта.

 

схема

 

 

⬤  Пускане на приемника 

Стъпка 1: Уверете се, че свързването с мрежата е правилно – индикатор 2 за свързване с Интернет мрежата на предния панел свети в зелено.

 

⚠ Ако сте избрали да свържете приемника към интернет, посредством безжична мрежа, то трябва да изпълните следващите Стъпки 2 и 3, след което при стартиране на приемника ще се визуализира запитване за връзка към Wi-Fi мрежа:

 

  ○  Устройството ще сканира за налични Wi-Fi мрежи автоматично. (Фигура 1)

  ○  Изберете желаната мрежа и въведете паролата. (Фигура 2)

  ○  При установено свързване, натиснете бутон BACK на дистанционното и IPTV GO ще стартира

 

фигура 1                            фигура 2

Стъпка 2: Включете телевизора и сменете режима на приемане на сигнал на HDMI или AV. Например, ако по подразбиране режимът на приемане на сигнал е HDMI, а приемникът е свързан с телевизора чрез AV кабел, трябва да промените режима на приемане на телевизора на AV режим.

 

Забележка: Методът за избор на режим на входящия сигнал е различен и варира в зависимост от модела на вашия телевизор. За повече информация вижте в съответните инструкции на телевизора.

 

Стъпка 3: Включете бутона за захранването на задната страна на приемника.

 

Забележка: Ако пускате приемника за първи път, стартирането може да отнеме малко повече време, докато приемникът получи необходимия му софтуер.

модем

1. Инфрачервен индикатор. Ако индикаторът мига, това показва, че приемникът получава сигнали от дистанционното управление.

 

2. Индикатор за свързаност към интернет мрежата
• Ако индикаторът свети зелено, приемникът е свързан към мрежата
• Ако индикаторът свети червено, приемникът не е свързан към мрежата.

 

3. Индикатор на захранването
• Ако индикаторът свети зелено, това показва, че приемникът работи
• Ако индикаторът свети червено, това показва, че приемникът е в режим на готовност.

 

Ръководство за потребителя