Акценти

Хотел Елеон - всички сезони

Хотел Елеон - всички сезони

2016-2017, Комедия, Русия

Шеф готвача Виктор Баринов излиза в пенсия, а Елинор Андреевна среща мъжа на свойте мечти. Но животът продължава: Михаил Джекович отговаря за реда в хотела, шеф готвача на ресторанта Виктор, назначава Сеня, а Настя получава неочаквано повишение, което съвсем не радва Костя. Всичко върви нормално, докато хотела не се оглавява от Павел, племенник на бившия хазаин..Участват: Виктор Хориняк, Григорий Сиятвинда, Екатерина Вилкова и др., Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин