Цветомир Досков - Сирма Бизнес Консултинг АД

 

 

Какво прави фирма Сирма успешна в България и с утвърдени позиции на пазара?

 

Сирма е компания с над 28-годишна история, един от пионерите на ИТ индустрията в България. Компанията е основана през 1992 г. и е сред най-големите ИТ компании в региона. За тези години създадохме и развихме собствени технологии и специфично ноу-хау за бизнес процесите, всеобхватна експертиза за създаването, внедряването и интеграцията на софтуерни системи и решения за широк набор от индустрии.

 

Компанията създава и развива семантични платформи и решения от световна класа, когнитивни софтуерни бизнес решения, индустриални приложения, мобилни платформи и приложения, ERP софтуер, решения и услуги. Сирма притежава набор от собствени, иновативни технологии, разнообразен продуктов портфейл и растящ пазарен дял в Европа и Северна Америка. Фокусните икономически сектори са банки и финанси, здравеопазване, облачни услуги и миграция на ИТ системи към облак, индустриални приложения, търговия на дребно и др. Компаниите от групата създават уникални нови продукти и услуги в областите на вертикалната си специализация.

 

Сирма Груп реализира успешно IPO през 2015 г. и е регистрирана на Българска фондова борса (БФБ). От 2017 г. акциите на Сирма се търгуват на индекса SOFIX, а от 2018 г. са включени в премийния сегмент на БФБ. Тези над 28 години са белязани с непрекъснато успешно развитие и разширяване на географското и пазарно присъствие на компанията, стотици успешни проекти, многобройни награди. Това е резултат от бизнес уменията на мениджмънта, екипите от отлични софтуерни и бизнес специалисти на Сирма, които помогнаха да изпреварим промените, кризите и да се адаптираме към бързо променящите се технологии и процеси чрез постоянни иновации.

 

До колко са важни телекомуникациите във Вашия бизнес и в какво се изразява необходимостта от тях?

 

Едва ли има бизнес и компания, за които телекомуникациите не са важни – дали като краен потребител, или като партньор, част от веригата за създаване на стойност или на доставки. За нас партньорствата или работата за този сектор е критично важна. Например решенията, които даваме на крайни клиенти от гледна точка на това, че всички тези решения се нуждаят от сигурна комуникация и комуникационна инфраструктура. Ако погледнем през призмата на крайните потребители - връзката с клиентите, партньорите отново зависят от надеждната комуникационна инфраструктура.

 

В контекста на вграждането във веригата за създаване на стойност – ако създадем софтуерно решение и го предлагаме съвместно като продукт с добавена стойност, или т.нар. VAS (Value added service), ние създаваме троен win-win-win модел – от една страна софтуерен разработчик със своето решение, от друга – телекомуникационна компания като среда, инфраструктура и добавени услуги, и от трета - крайният клиент потребител на софтуера като SaaS, услугите като данни и/или устройства от телекомуникационната компания. Резултатът е работещо бизнес приложение с качествена връзка, без значителни инвестиции от крайния потребител в ненужна ИТ инфраструктура, поддръжка и допълнителен персонал. Пример за подобно решение е платформата за управление на лоялни програми Лоякс, приложението за персонална сигурност и контрол БИПЪР и т.н.

 

Защо Сирма предпочете VIVACOM като техен партньор?

 

Повече от 15 години двете компании си сътрудничат успешно по редица проекти. Вече споменах за два от тях. Най-голямото предимство е възможността да се съсредоточим върху иновациите и да създаваме нови решения. Подобни пилотни проекти са все още в експериментални фази, но използвайки обединени ресурси и бизнес ноу-хау, като всяка от страните търси синергията, и не третира другата като конкурент.

 

В какво се изразява това партньорство, по какви проекти работите заедно и можете ли да ни разкажете малко повече за някои от тях?

 

Предимството на телекомуникационната компания са търговската мрежа, екипите, върховите телекомуникационни технологии и инфраструктурата. Силата на Сирма е в софтуерните решения за бизнеса, познаването на бизнес процесите и проблемите на секторите, за които работим от години, създаването на иновативни платформи и приложения чрез най-новите софтуерни технологии и възможността да реализираме разработката и тестовете в кратки срокове, като си партнираме с VIVACOM.

 

По-горе споменах за платформата Лоякс, която се предлага като SaaS решение, която освен управление на лоялни програми, предлага и разнообразия от канали за комуникация с клиентите на търговеца. Към нея може да се добави и интелигентният чат-бот Мелинда, който да спомогне за увеличаването на продажбите и обслужването на клиенти. Сирма създаде интелигентна чат-бот платформа Мелинда, на чиято база всеки бизнес - малък или голям може да създаде виртуален асистент. Този виртуален асистент е маркетингов инструмент и комуникационен канал, който привлича и обслужва нови и съществуващи потребители, както и комуникира с последователи на компанията в социалните канали.

 

Чат-ботът може лесно да се внедри и адаптира във всяка организация, която има отдел за работа с клиенти, отдел продажби или звено за техническа поддръжка. Достъпът е 24/7 и огромна част от стандартните запитвания, въпроси и отговори, справки и информация, която може да се извлече от клиентския профил, може да се автоматизира и персонализира, в зависимост от желанието на клиента. Друг интересен пример са иновативни финтех решения за моментални плащания, подобно на вече придобилите популярност нео-банки.

 

Телекомуникационните оператори са един от подходящите early adopters в областта на дигиталните портфейли и плащания, още повече, че от септември 2019 г. с директивата за плащания PSD2 банките дадоха възможност за достъп до данните на своите клиенти на трети страни при регламентирани режими за автентикация и сигурност. Това отваря изключителни възможности пред телекомуникационните оператори за създаването на нови дигитални услуги. Сирма е реализирала редица проекти по внедряване на софтуерни решения, съвместими с PSD2 изискванията. Трети и последен пример са мобилните портфейли или мобилните карти тип Revolut, които се търсят както от retail клиентите, така и от малкия и среден бизнес.

  

Как виждате сътрудничеството си с VIVACOM занапред, в какви насоки ще продължи да се развива то и какви нови проекти очаквате да реализирате заедно?

 

Ние сме убедени в win-win партньорствата, в гъвкавата колаборация на външни специализирани екипи от софтуерни разработчици и бизнес аналитици, работещи заедно с вътрешните ИТ отдели на телекомите. Вярваме в това, че заедно може да предложим множество съвместни или хибридни услуги. Това ще подобри и направи по-сигурен, по-иновативен и по-интегриран достъпа на крайните ползватели на услуги и решения и на двете компании. Многобройни са възможностите в областта на плащанията, на схеми на лоялност, привличане и задържане на клиентите и тяхната дългосрочна удовлетвореност. Тъй като нашата сила са софтуерните решения насочени към бизнеса, това е отлична възможност една телеком компания да допълни своето В2С портфолио с B2B решения, като вече споменатите Value added services и такива, които са изцяло базирани на VIVACOM инфраструктура или облак.

 

Особено ценно и ключово предимство за VIVACOM е, че предлага не само услуги за пренос на данни, а и поддръжка за крайни клиенти.


 • Ради Палазов

  Главен оперативен директор

  FADATA


  Гледаме на партньорството си с VIVACOM като една положителна и дългосрочна инвестиция.

  Виж още

 • Борис Захариев

  Изпълнителен директор

  Техномаркет


  Облачните услуги на VIVACOM позволяват на служителите ни да споделят сложни процеси и информация в реално време.

  Виж още

Open cookie bot settings
към контакти