Сателитно излъчване и приемане
  • Сателитно излъчване и приемане

Сателитно излъчване и приемане

VIVACOM предлага услуги сателитно излъчване и сателитно приемане на радио и телевизионни програми през спътници на позиции от 40W до 90E.

VIVACOM предлага услуга сателитно излъчване на радио и телевизионни програми чрез спътници на позиции от 40°W до 90°E. Услугата включва: 

 

  • Приемане на сигнал чрез резервирани оптични трасета от точка на присъствие на клиента или от Play Оut сървъри, както и възможност за приемане на сигнал от спътник;
  • Кодиране на сигнала във формати MPEG-2 SD, MPEG-4 SD, MPEG-4 HD, H.265 HVEC SD/HD, в зависимост нуждите на клиента;
  • Мултиплексиране
  • Опционално криптиране на ТВ програми
  • Излъчване на спътник в стандарт DVB-S или DVB-S2.  

 

Нашите основни платформи за излъчване на радио и ТВ програми се осъществяват чрез спътници Intelsat 45Е, Eutelsat 36E, Eutelsat 21E и Hellas Sat 39E за цяла Европа, Eutelsat 8W, Eutelsat 7E и Yamal 402 за Африка, SES-6 за Южна Америка и ABS 75E за Азия. Компанията разполага с необходимия резервиран капацитет за бързо и лесно добавяне на нови радио и ТВ програми на всяка сателитна платформа.

VIVACOM предлага услуга сателитно приемане на радио и ТВ програми от спътници на позиции от 40W до 90E. Услугата включва:

 

  • Приемане на сигнал в C band или Ku band
  • Демодулиране от формат DVB-S или DVB-S2
  • Опционално декриптиране на програмите с карта за достъп, предоставена от клиента
  • Пренос на сигнала до точка на присъствие на клиента, най-често чрез IP multicast интерфейс

 

VIVACOM разполага с приемни антени с размер до 5м, чрез които може да бъде приеман сигнал дори от периферията на даден сателитен лъч. 

 

За повече информация, моля изпратете запитване на sat@vivacom.bg 

 

VIVACOM притежава най-модерното съоръжение за спътникови комуникации в страната - телепорт Плана. Обектът е разположен на 60 000 кв. м площ в специално подбрана местност с минимален брой валежи през годината и отлична защитеност от радио смущения. Сателитната станция разполага с над 50 антени в C band, Ku band, DBS и Ka band с размери до 18.3 метра за излъчване и приемане на сигнал от спътници на позиции от 40W до 90Е.  

 

Всички съоръжения в телепорта са двойно резервирани и се поддържат и контролират 24x7 от висококвалифициран персонал със значителен опит в сателитните комуникации. Ел. захранването на обекта се осъществява чрез два независими електропровода (20 kV), собствена подстанция 20kV/400V, дизел генератори с мощност 2 000 kVA и резервирани онлайн UPS. Енергийната система е доставена от лидерите в областта – Eaton, Orma Zabal, Caterpillar.

 

Сателитната станция е свързана чрез 2 независими оптични трасета към основни точки на присъствие в Европа. Оптичната свързаност поддържа 10Gbps интерфейси през DWDM.

 

Сателитното оборудване е доставено от лидерите в областта – General Dynamics, CPI/ASC Signal, Advantech, Newtec, SMW, DEV, DataMiner NMS, Harmonic, Appear TV.

 

Телепорт Плана е първото съоръжение за сателитни комуникации в България, въведено в експлоатация през 1977 г. в системата Интерспутник. В продължение на 20 години чрез съоръжението се е осъществявал международния видео обмен на Българска Национална Телевизия и голяма част от международните телефонни връзки на страната. На два пъти станцията е номинирана за най-добър телепорт в Интерспутник. През 1992 г. телепорт Плана става част от телекомуникационната мрежа на БТК. Станцията е модернизирана на няколко етапа и в момента е най-модерното съоръжение за сателитни комуникации в региона.  От 2014 г. телепорт Плана е член на Word Teleport Association, през 2015 г. става Third Party Teleport на най-големия европейски сателитен оператор Eutelsat. 

 

През 2021 г. Телепорт Плана получи най-високият Tier 4 сертификат от World Teleport Organization, като за получаването на сертификата обекта отговаря на 220 изисквания за експлоатация на подобен тип съоръжения.  

VIVACOM разполага с изцяло собствена наземна инфраструктура с над 10 000км оптична мрежа.

 

Мрежата на VIVACOM е свързана с основни точки на присъствие в цяла Европа. Компанията поддържа 10Gbps връзки през MPLS към пунктове на присъствие в най-развитите Европейски градове, като Франкфурт, Лондон, Париж, Мадрид и Виена. Това ни позволява бързо и гъвкаво предоставяне на нови линии и разрастване на клиентската мрежа.

 

VIVACOM участва в няколко подводни кабелни системи  - FLAG, COLUMBUS-3, KAFOS, UGARIT, SMW-3, като по този начин се осигурява присъствие на нашите клиенти до различни точки по света.

 

VIVACOM предоставя свързаност от студио или точка на присъствие на клиента, директно до Телепорта на компанията, посредством защитени оптични трасета.

 

Мисията на ни е да отговорим професионално на бизнес нуждите на своите клиенти и да предоставим професионални решения от последно поколение за пренос на видео съдържание и данни.

 


 Coverage

 

 

 

 

Open cookie bot settings
към контакти