Колокация на сателитно оборудване
  • Колокация на сателитно оборудване

Колокация на сателитно оборудване

VIVACOM предлага услуга колокация на клиентско оборудване в телепорта на компанията. 

VIVACOM предлага услуга колокация на сателитни антени и клиентско оборудване в телепорта на компанията. Услугата включва разполагане на вътрешно оборудване /сателитни приемници, енкодери, мултиплексори, комутатори, сървъри, рутери и др./ в 19'' комуникационни шкафове, осигуряване на резервирано електрозахранване през online UPS и дизелгенератор, климатизация, наблюдение, охрана, достъп 24x7 и предоставяне на място за складиране на резервни части/оборудване на клиента. Клиентите могат да разположат и Сателитни антени в антенното поле на телепорта, което е разположено върху 55 000 кв.м. площ.

 

Клиентите могат да заявят и допълнителна услуга "отдалечен контрол и поддръжка", която включва: 

  • Визуална проверка и предоставяне на данни на клиента за индикаторните светлини, сигнали и аларми за повреда и изпробване на оборудването на клиента;
  • Включване/изключване на електрозахранване;
  • Рестартиране/повторно включване съгласно заявка на клиента;
  • Подмяна на модули, шасита, карти за достъп, или слот-карти с предварително предоставени от клиента;

 

VIVACOM предлага и гарантиран интернет достъп с реални статични IP адреси за наблюдение и управление на оборудването на клиента.

 

За повече информация, моля изпратете запитване на sat@vivacom.bg 

VIVACOM притежава най-модерното съоръжение за спътникови комуникации в страната - телепорт Плана. Обектът е разположен на 55 000 кв. м площ в специално подбрана местност с минимален брой валежи през годината и отлична защитеност от радио смущения. Сателитната станция разполага с над 50 антени в C band, Ku band, DBS и Ka band с размери до 18.3 метра за излъчване и приемане на сигнал от спътници на позиции от 40W до 90Е.  

 

Всички съоръжения в телепорта са двойно резервирани и се поддържат и контролират 24x7 от висококвалифициран персонал със значителен опит в сателитните комуникации. Ел. захранването на обекта се осъществява чрез два независими електропровода (20 kV), собствена подстанция 20kV/400V, дизел генератори с мощност 2 000 kVA и резервирани онлайн UPS. Енергийната система е доставена от лидерите в областта – Eaton, Orma Zabal, Caterpillar.

 

Сателитната станция е свързана чрез 2 независими оптични трасета към основни точки на присъствие в Европа. Оптичната свързаност поддържа 10Gbps интерфейси през DWDM.

 

Сателитното оборудване е доставено от лидерите в областта – General Dynamics, CPI/ASC Signal, Advantech, Newtec, SMW, DEV, DataMiner NMS, Harmonic, Appear TV.

 

Телепорт Плана е първото съоръжение за сателитни комуникации в България, въведено в експлоатация през 1977 г. в системата Интерспутник. В продължение на 20 години чрез съоръжението се е осъществявал международния видео обмен на Българска Национална Телевизия и голяма част от международните телефонни връзки на страната. На два пъти станцията е номинирана за най-добър телепорт в Интерспутник. През 1992 г. телепорт Плана става част от телекомуникационната мрежа на БТК. Станцията е модернизирана на няколко етапа и в момента е най-модерното съоръжение за сателитни комуникации в региона.  От 2014 г. телепорт Плана е член на Word Teleport Association, през 2015 г. става Third Party Teleport на най-големия европейски сателитен оператор Eutelsat. 

 

През 2021 г. Телепорт Плана получи най-високият Tier 4 сертификат от World Teleport Organization, като за получаването на сертификата обекта отговаря на 220 изисквания за експлоатация на подобен тип съоръжения.  

Open cookie bot settings
към контакти