Цифрова ефирна телевизия
  • Цифрова ефирна телевизия

Цифрова ефирна телевизия

По-високо качество на звук и картина с цифровото ефирно излъчване по стандарт Digital Video Broadcast – Terrestrial (DVB-T) 

 

 

Цифровото ефирно излъчване по стандарт Digital Video Broadcast – Terrestrial (DVB-T) позволява на зрителите да приемат ТВ канали със значително по-високо качество на звука и картината в сравнение с аналоговата телевизия. 

 

VIVACOM осигурява покритие 96.74% по население на България.

 

Цифровата ефирна телевизия се приема напълно свободно. За да приемат ефирни програми, зрителите трябва да разполагат с телевизионен приемник с DVB-T тунер или декодиращо устройство/приемник (сет топ бокс). Приемникът задължително трябва да поддържа декодиране на MPEG-4, H.264 AVC. Декодер с MPEG-2 не може да бъде използван за приемане на цифрова ефирна телевизия в България. 

 

Цифровата ефирна телевизия поддържа и допълнителни услуги като EPG /Electronic Program Guide/ - електронен справочник, който дава информация за предаванията, които ще бъдат излъчени от съответната телевизионна програма. 

 

За повече информация относно цифровата ефирна телевизия в България – национална телефонна линия 0700 12344.

 

С Решение № 428/14.11.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията („КРС”), на VIVACOM е издадено Разрешение № 02361/14.11.2019 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват.

 

Технически параметри на цифровата ефирна телевизия в България:

Стандарт – DVB-T

Модулация – 64QAM

Видео кодиране – MPEG-4

Аудио кодиране – MPEG-1 Layer II

  

 

Open cookie bot settings
към контакти