Цифрова ефирна телевизия
  • Цифрова ефирна телевизия

Цифрова ефирна телевизия

По-високо качество на звук и картина с цифровото ефирно излъчване по стандарт Digital Video Broadcast – Terrestrial (DVB-T) 

 

 

Цифровото ефирно излъчване по стандарт Digital Video Broadcast – Terrestrial (DVB-T) позволява на зрителите да приемат ТВ канали със значително по-високо качество на звука и картината в сравнение с аналоговата телевизия. 

 

VIVACOM осигурява покритие 96.74% по население на България.

 

Цифровата ефирна телевизия се приема напълно свободно. За да приемат ефирни програми, зрителите трябва да разполагат с телевизионен приемник с DVB-T тунер или декодиращо устройство/приемник (сет топ бокс). Приемникът задължително трябва да поддържа декодиране на MPEG-4, H.264 AVC. Декодер с MPEG-2 не може да бъде използван за приемане на цифрова ефирна телевизия в България. 

 

Цифровата ефирна телевизия поддържа и допълнителни услуги като EPG /Electronic Program Guide/ - електронен справочник, който дава информация за предаванията, които ще бъдат излъчени от съответната телевизионна програма. 

 

За повече информация относно цифровата ефирна телевизия в България – национална телефонна линия 0700 12344.

 

С Решение № 428/14.11.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията („КРС”), на VIVACOM е издадено Разрешение № 02361/14.11.2019 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват.

 

Технически параметри на цифровата ефирна телевизия в България:

Стандарт – DVB-T

Модулация – 64QAM

Видео кодиране – MPEG-4

Аудио кодиране – MPEG-1 Layer II

  

 

 

Как да приемаме цифрова ефирна телевизия

 

Списък с годишни технически профилактики

 

Извършена е промяна на точката на излъчване на цифровия ефирен телевизионния сигнал за град Бургас от местността Шилото в нова местност - Бакарлъка (Меден рид), която се намира на югоизток от града (посока Атия). Поради промяна на посоката на приемане на телевизионния сигнал, за част от зрителите може да се наложи пренасочване на антените в посока на новата точка на излъчване.

 

В случай, че са налице проблеми с приемането, моля следвайте стандартните препоръки за приемане - приема да се осъществява с логопериодична антена с вертикална поляризация, монтирана на подходяща височина – 10 метра над земната повърхност и насочена към точката на излъчване.

Open cookie bot settings
към контакти