Apple iPhone 6S

 1. Настройка на мултимедийни съобщения

  NB: При избран език English (U.K.) в настройките Cellular е заменено от Mobile.

   

  За да настроите ръчно MMS през GPRS, следвайте тези лесни стъпки:

    

  1. Изберете Settings
  2. Изберете Cellular
  3. Включете Cellular Data
  4. Изберете Cellular Data Options
  5. Изберете Cellular Data Network
  6. Отидете на APN под MMS и въведете mms.vivacom.bg
  7. Отидете на Username и въведете mms
  8. Отидете на Password и въведете mms
  9. Отидете на MMSC и въведете http://mmsc.vivacom.bg
  10. Отидете на MMS Proxy и въведете 192.168.123.123:8080
  11. Отидете на MMS Max Message Size и въведете 307200
  12. Отидетена MMSUAProfURL ивъведете http://www.apple.com/mms/uaprof.rdf
  13. Натиснетебутон Home, за да се върнете в главното меню

   

 2. Настройки за използване на мобилни данни

  За да настроите ръчно апарата като GPRS модем, следвайте тези лесни стъпки:

  1. Изберете Settings
  2. Изберете Cellular
  3. Включете Cellular Data
  4. Изберете Cellular Data Options
  5. Изберете Cellular Data Network
  6. Отидете на APN под Cellular Data и въведете internet.vivacom.bg
  7. Отидете на Username и въведете VIVACOM
  8. Отидете на Password и въведете VIVACOM
  9. Натиснете бутон Home, за да се върнете в главното меню

   

  *За използване на мобилни данни в роуминг, в Settings→ Cellular → Cellular Data Options,включете Data Roaming.

   

 3. Настройки за разрешаване на мобилни данни през 4G(LTE) мрежата

  За разрешаване на мобилни данни през 4G (LTE) мрежата, следвайте тези лесни стъпки:

   

  1. Изберете Settings
  2. Изберете Cellular
  3. Изберете Cellular Data Options
  4. Изберете Voice & Data
  5. Изберете LTE
  6. Натиснете бутон Enable LTE.

   

 4. Настройки за Personal Hotspot

  За да споделите интернет връзката на своя телефон, следвайте тези лесни стъпки:

   

  1. Изберете Settings
  2. Изберете Cellular
  3. Включете Cellular Data
  4. Изберете Cellular Data Options
  5. Изберете Cellular Data Network
  6. Отидете на APN под Personal Hotspot и въведете internet.vivacom.bg
  7. Отидете на Username и въведете VIVACOM
  8. Отидете на Password ивъведете VIVACOM
  9. Натиснете бутон Home, за да се върнете в главното меню

   

  *След въвеждане на настройките, в Settings ще се появи ново меню Personal Hotspot, от където може да активирате споделянето на данни.

   

 5. Избор на мрежа

  1. Изберете Settings
  2. Изберете Carrier
  3. Изберете Automatic за автоматичен избор на мрежа (препоръчително) – наличната мрежа ще бъде намирана автоматично.

   

  *При изключване на Automatic, ще се появи списък с налични мрежи, от които може да изберете мрежа по избор. Ако мрежата е достъпна за клиенти на VIVACOM, тя ще бъде избрана.

   

Каталог
към контакти