+SMS<s class='amp'>&</s>MMS
 • Допълнителен пакет

+SMS&MMS

Още включени SMS и MMS-и

 

 

+SMS&MMS е пакет с включени SMS и MMS-и за свободна комуникация в мобилната мрежа на VIVACOM!

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър 

+SMS&MMS S +SMS&MMS M +SMS&MMS L
Месечна такса на пакет с абонамент 5.67 лв. 9.42 лв. 15.50 лв.
Месечна такса на пакет без абонамент 7.67 лв. 11.75 лв. 17.25 лв.
Включени SMS и MMS-и в мрежата на VIVACOM 200 400 800
 • Всички цени са в лева, без ДДС.
 1. Включените SMS и MMS-и са валидни в мобилната мрежа на VIVACOM.
 2. Включените SMS и MMS-и допълнителният пакет се ползват с втори приоритет спрямо включените в тарифата, ако има такива.
 3. След изчерпване на включените услуги, потреблението се тарифира по цени на мобилния план, към който е добавен пакета.
 4. Неизразходваните SMS и MMS- не се прехвърлят за следващия месец.
 5. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
 6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 7. Всички цени са в лева, без ДДС.
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Включените SMS и MMS-и допълнителният пакет се ползват с втори приоритет спрямо включените в тарифата, ако има такива.
 3. Включените SMS и MMS-и са валидни в мобилната мрежа на VIVACOM.
 4. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 5. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 7. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.
Open cookie bot settings
към контакти