• Интернет

Mobix

Интернет навсякъде

 

 • 4G достъп до интернет
 • лесно и удобно управление на услугата
 • възможност за смяна на местоположението
 • възможност за добавяне на допълнителни MB

VIVACOM Mobix е услуга, която ви позволява да имате Интернет връзка до вилата, дома и офиса независимо от местоположението им.

 

Месечна такса с 24-месечен договор Стандартна цена 13.17 лв.
Месечна такса с 12-месечен договор Стандартна цена 14.83 лв.
Максимална скорост на Download / Upload 112 Mbps / 37.5 Mbps
Включен трафик Неограничен
Включени данни на максимална скорост 30 000 MB
Частен динамичен IP адрес
Скорост на Download / Upload след изчерпване на данните 512 Kbps
Еднократна цена за Wi-Fi рутер с 24 / 12-месечен договор  4.92 лв. / 24.92 лв.
Активационна такса 8.33 лв.

 

Общи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Mobix

 

 

 

VIVACOM Mobix е услуга, която ви позволява да имате Интернет връзка до вилата, дома и офиса независимо от местоположението им.

 

Месечна такса с 24-месечен договор Стандартна цена 18.17 лв.
Месечна такса с 12-месечен договор Стандартна цена 19.83 лв.
Максимална скорост на Download / Upload 112 Mbps / 37.5 Mbps
Включен трафик Неограничен
Включени данни на максимална скорост 60 000 MB
Частен динамичен IP адрес 1
Скорост на Download / Upload след изчерпване на данните 512 Kbps
Еднократна цена за Wi-Fi рутер с 24 / 12-месечен договор  4.92 лв. / 24.92 лв.
Активационна такса 8.33 лв.

 

Общи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Mobix
 

 1. Услугата се предлага при подписване на 12/24-месечен договор.
 2. Пакетът е валиден за бизнес и частни клиенти. 
 3. Лесно и удобно управление на услугата през Интернет портал – mobix.vivacom.bg
 4. Услугата предлага смяна на местоположението до 2 пъти в отчетен период срещу еднократна такса от 4.08 лв. за всяко преместване през портала за управление на услугата (mobix.vivacom.bg).
 5. Допълнителен пакет Mobix Plus може да бъде активиран до 2 пъти в отчетен период срещу еднократна такса от 4.00 лв. за пакет през портала за управление на услугата (mobix.vivacom.bg)
 6. Максималните (рекламирани) достижими скорости през LTE технология са на download до 112 Mbps и upload до 37.5 Mbps. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. След изчерпването на включените данни за максимална скорост, скоростите се ограничават до максимално достижима скорост на download 512 Kbps и upload 512 Kbps. Това, както и всяко друго отклонение от рекламираните скорости или ограничение на параметър за качество може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 7. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисия за регулиране на съобщенията. БТК ЕАД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БТК ЕАД обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 8. Посочените цени са без ДДС.

   
Каталог
към контакти