• Абонаментен план

SMART

Говори и сърфирай на воля в България и Европейски съюз с планове SMART.  

  

∗ неограничени минути към всички в България и роуминг в ЕС

∗ неограничени MB на макс. скорост в БГ и до 7 500 MB в ЕС 

∗ до 50+ TV канала с TV GO

 

 

 • Безплатна доставка

 • Само за VIVACOM клиенти

 • Винаги отворено 24/7

 • Виж повече

 

Добави в кошницата

 

Цена на месец Минути в БГ и роуминг в ЕС Минути към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скорост Мобилен интернет Безплатни MB в роуминг в ЕС Екстри към плана
100
-
100 MB
Неограничен
1350 MB

15 канала

200
50
200 MB
Неограничен
1 750 MB

15 канала

500
-
600 MB
неограничен
2 500 MB

15 канала

800
100
1200 MB
неограничен
3 000 MB

15 канала

неограничени
-
4000 MB
неограничен
3 500 MB

50+ канала

неограничени
150
6000 MB
неограничен
4 000 MB

50+ канала

неограничени
300
10 000 MB
неограничен
5 000 MB

50+ канала

неограничени
400
15 000 MB
неограничен
6 000 MB

50+ канала

неограничени
1000
неограничен
неограничен
7 500 MB

50+ канала


Добави в кошницата

 SMART

S

S+

M

M+

L

L+

XL

XL+

U

Месечна такса
8.99
11.99
15.99
19.99
23.99
26.99
34.99
31.49
39.99
35.99
49.99
Минути в БГ и роуминг в ЕС
100
200
500
800
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
Минути към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
-
50 - 100 - 150 300 400 1000
Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скорост
100 MB 200 MB

600 MB

1 200 MB

4 000 MB

6 000 MB

10 000

15 000

неограничени
Мобилен интернет в БГ/ЕС
неограничен/ 1 350 MB

неограничен/ 1 750 MB

неограничен/
2 500 MB
неограничен/
3 000 MB
неограничен/
3 500 MB
неограничен/
4 000 MB
неограничен/
5 000 MB
неограничен/
6 000 MB
неограничен/
7 500 MB
 Mобилна телевизия
15 канала 15 канала 15 канала 15 канала 50+ канала 50+ канала 50+ канала 50+ канала 50+ канала
Цена на минута за разговори към всички мрежи в страната
0.29 лв. 0.29 лв. 0.29 лв. 0.29 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.

 

 

 

Основни цени на този план с включен ДДС:

SMS към всички мрежи в страната 0.18 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв. на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.99 лв. на минута
Разговори към страни от Втора международна група 1.29 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.59 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв. на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 за всички тарифи от линия SMART 0.29 лв.. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

 

 

Промоционалната месечна такса със 100% отстъпка е валидна за пакет TV GO Start при сключване на нов договор или преподписване на съществуващ договор до чието изтичане остават не повече от 3 месеца за нови 24 месеца на тарифни планове Smart L/L+/XL/XL+/U за целия срок на договора. След изтичане на промоционалния период се заплаща стандартна месечна абонаментна цена за TV GO Start. Промоцията е валидна до 28.02.2018 г.

 

Частни и бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за самостоятелна услуга, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart XL/XL+ ще получат и промоционална месечна такса съответно 31.49 лв. с ДДС/35.99 лв. с ДДС за срока на договора. Промоцията е валидна до 28.02.2018 г.

 

Официални правила на "Зимна промоция SMART 2018"

Официални правила на промоция "TV GO Start със 100% отстъпка" 2018

 1. При нова активация е необходимо да се заплати гаранционен депозит и стартов пакет от 15.00 лв. Депозитът се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване. Ако се предоставя активационен пакет, той е на цена 9,90 лв. с ДДС, която се приспада от депозита и включва 60 мин. към всички национални мрежи за 30 дни.
 2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. След изчерпване на включените MB на максимална скорост в планове Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+, скоростта на интернет връзката се ограничава до 64 Kbps.
 4. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или международни дестинации.
 5. Тарифни планове SMART S+/M+/L+/XL/XL+/U имат включени съответно 50/100/150/300/400/1000 минути за изходящи международни разговори от мрежата на VIVACOM към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС. Международните минути не могат да се ползват за разговори към България, страни извън ЕС, номера с добавена стойност и универсални номера 0700.
 6. Неизползваните минути и MB не се прехвърлят за следващ месец.
 7. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 8. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 9. Тарифни планове Smart M/M+/L/L+/XL/XL+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 100 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.
 10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. БТК ЕАД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БТК ЕАД обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 11. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+/U е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит.
 12. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 13. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 14. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания от тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 15. Включен пакет TV GO 4Free с 15 канала.
 16. Включените минути в планове Smart са валидни към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, както и за изходящи роуминг разговори в ЕС до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС без допълнителна такса при спазване на Политиката за справедливо ползване.

 

 

Промоционалната месечна такса със 100% отстъпка е валидна за пакет TV GO Start при сключване на нов договор или преподписване на съществуващ договор до чието изтичане остават не повече от 3 месеца за нови 24 месеца на тарифни планове Smart L/L+/XL/XL+/U за целия срок на договора. След изтичане на промоционалния период се заплаща стандартна месечна абонаментна цена за TV GO Start. Промоцията е валидна до 28.02.2018 г.

 

Частни и бизнес абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за самостоятелна услуга, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart XL/XL+ ще получат и промоционална месечна такса съответно 31.49 лв. с ДДС/35.99 лв. с ДДС за срока на договора. Промоцията е валидна до 28.02.2018 г.

 

Официални правила на "Зимна промоция SMART 2018"

Официални правила на промоция "TV GO Start със 100% отстъпка" 2018

Добавете към своя SMART план още MB на максимална скорост:
 

+Traffic 500

 

Добавете +Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост за ден, седмица или месец, в случаите, в които вече сте използвали включения обем данни в основния план и се нуждаете от още.
 

Цена: 2.99 лв.     ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

 1. Допълнителния пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  
 2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 
 3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.
 5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  
 6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на VIVACOM.  Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.
 7. Включените МВ в допълнителния пакет са валидни и в роуминг в ЕС и по отношение на тях не се прилагат формулите за определяне на обем данни по Политиката за справедливо ползване на регулирани услуги в ЕС.
 8. Допълнителният пакет се активира с неговото заявяване при необходимо технологично време за активация и се счита за активиран след получаване на SMS.
 9. След изчерпване на включените МВ и при ползване на услуги в роуминг в ЕС клиентът ще бъде уведомен за с SMS преди прилагането на допълнителна надценка.
 10. При изчерпване на включените МВ или изтичане на валидността им, се прилагат условията по основния тарифен план.
 11. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.
 12. Приоритетът на използване на МВ е както следва:
  1. От тарифен план или допълнителен пакет + Data;
  2. От пакет +Daily Traffic 750;
  3. От пакет +Weekly Traffic 750;
  4. От пакет + Traffic 750.

 

Пакети с включени MB в БГ и ЕС

 

Допълнителен пакет Пакет 500 MB Пакет 1 000 MB Пакет 5 000 MB Пакет 10 000 MB
Месечна такса, цена в лева с ДДС на пакет без абонамент 4.00 лв.
6.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
Включени MB на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС 500 1 000 5 000 10 000
Включени MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС 600 900 1 450 2 200

 

 

 1. Таксуването е на 1 KB. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
 2. Включените MB в тарифата се ползват с предимство пред включените MB в допълнителния пакет. Включените МВ в допълнителния пакет важат само в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в Европейски съюз.
 3. Допълнителен пакет може да се активира в магазин на VIVACOM, на телефон 123 и през сайта data.vivacom.bg.
 4. Допълнителен пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии VIVACOM Net&Call, VIVACOM Smart Call, VIVACOM Smart Net, VIVACOM Smart, VIVACOM Hybrid, VIVACOM Smart PRO, VIVACOM i-Traffic, i-Traffic+, MegaBiz, MaxiCall, Smart и Traffic Unlimited.
 5. Месечния абонамент за допълнителния пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакета, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 6. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период. При деактивиране на пакет без абонамент клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.
 7. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
 8. След изчерпване на MB на максимална скорост в допълнителния пакет, скоростта се ограничава до 64 Kbps.
 9. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. В случай, че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване, мобилните данни в роуминг ще се таксуват по 0.014 лв./MB с ДДС.
0 Затвори

Количката ви е празна

Други услуги

Каталог
към контакти