• Допълнителен пакет

+EU Roaming Daily Pass

Добавете време за разговори, SMS и MB 
в роуминг към своя план!

 

+EU Roaming Daily Pass e пакет, с който може да говорите и сърфирате по време на роуминг във всички страни в ЕС и Турция.

 

 

Поръчай сега
на телефон 123

+EU Roaming Daily Pass
Месечен абонамент 5.90 лв.
Дневна такса 5.90 лв.
Включени минути за входящи и изходящи разговори в роуминг в ЕС и Турция* 200 на ден
Включени изходящи SMS в роуминг в ЕС и Турция* 200 на ден
Включени MB в роуминг в ЕС и Турция* 500 на ден

 

*Включените услуги в Турция важат само при използване на оператор Vodafone Турция.

 • Включените минути за входящи и изходящи разговори, изходящи съобщения и МВ в роуминг в пакета са в рамките на разумното дневно потребление.
 • За разумно дневно потребление в роуминг се приемат 200 минути за разговори, 200 съобщения и 500 МВ.
 • Първоначалното предоставяне на Дневен лимит става в рамките на два часа, от момента на активацията на допълнителен пакет + EU Roaming Daily Pass.
 • Включените минути, SMS и MB са валидни във всички мрежи в роуминг зона “Европейски съюз” и мрежата на Vodafone Турция.
 • Включените минути за входящи и изходящи разговори са валидни в посочените мрежи, като изходящите разговори са валидни в страната на пребиваване и към роуминг зона “Европейски съюз“.
 • Включените минути в пакета не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност.
 • Тарифирането на разговорите е на всяка започната минута – 60/60. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
 • Тарифирането на съобщенията е на всяко изпратено съобщение. След изчерпване на включените SMS, таксуването е спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
 • Включените минути и SMS в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути и SMS-и в тарифата, ако има такива;
 • Включените МВ в допълнителният пакет се използват с приоритет пред включените в тарифата, ако има такива. Тарифирането на мобилните данни е на 100 KB. След изчерпване на включените МВ, потреблението на мобилни данни се ограничава до следващото зареждане на дневни лимити в допълнителният пакет;
 • Неизразходваните минути, SMS и MB не се прехвърлят за следващия ден.
 • Клиентите заплащат абонамент в размер на 5,90 лв. с ДДС за всеки отчетен период, в който имат активиран пакет +EU Roaming Daily Pass, до деактивиране на пакета. Активиране и деактивиране може да се извършва повече от веднъж в рамките на един отчетен период, като за всяка активация се начислява такса в размер на 5,90 лв. с ДДС.
 • Клиентите заплащат дневна такса в размер на 5,90 лв. с ДДС, за всеки ден, в който имат извършено едно от следните събития – проведен разговор, изпратено съобщение или използване на мобилни данни в някоя от страните включени в пакет +EU Roaming Daily Pass.
 • Дневният лимит за данни се зареждат в 00:00 часа българско време; Дневните лимити за повиквания и SMS се зареждат в 00:00 часа по локалното време на роуминг партньора, в мрежата на който се намира потребителят.
 • Всеки клиент може да заяви прекратяване на ползването на допълнителния пакет на номер 123, като в този случай за следващите дни няма да му се зареждат нови дневни лимити и няма да му се таксуват месечни такси за следващите билинг-цикли.
 • Всички посочени цени са в лева с включен ДДС.
 • Включените MB в пакет +EU Roaming Daily Pass не са валидни за изпращане и получаване на MMS съобщения.

Допълнителен пакет +EU Roaming Daily Pass може да продължи да се ползва и след 15.06.2017 г. като алтернативна тарифа на стандартното тарифиране на мобилни услуги в ЕС при следните промени в условията: 

 

 • След изчерпване на включените MB на ден в роуминг в ЕС и мрежата на Vodafone Турция потреблението на мобилни данни не се ограничава:
  • За всеки допълнителен MB в роуминг в ЕС ще се прилага цена от 0.014 лв./MB (с ДДС)
  • Всеки допълнителен MB в роуминг в мрежата на Vodafone Турция ще се таксува при цена от 0.99 лв./MB (с ДДС)
 • След изчерпване на включените дневни лимити за входящи/изходящи разговори и изходящи SMS в роуминг в ЕС и в мрежата на Vodafone Турция:
  • Цената на минута за изходящи разговори и SMS в роуминг в ЕС ще се определя от приложимите единични цени за изходящи разговори и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) към други национални мрежи съгласно основния абонаментен план.
  • Входящи разговори в ЕС няма да се таксуват.
  • Входящи/изходящи разговори и изходящи SMS в роуминг в мрежата на Vodafone Турция  - 0.99 лв (с ДДС) за минута/SMS.

 

Стандартното тарифиране на услугите в роуминг в рамките на ЕС е възможността при ценообразуване на единична услуга да се ползват националните цени. В случаите на ползване на услуги по пренос на данни и достъп до интернет е възможно и начисляването на съответната надценка при надвишаване на разумното потребребление в роуминг - за повече информация тук. Ползването на стандартно тарифиране е предимство за клиентите, които не ползват често и/или за продължителни периоди услуги в роуминг в ЕС и желаят да бъдат таксувани на база на единична цена за всяка ползвана в роуминг услуга. За клиентите с описания профил не е налице необходимост от ползване на услуги, предоставяни в предварително определен обем като пакети, чрез алтернативно таксуване на конкретните услуги с отстъпки и/или други преференциални условия за роуминг.

 

Ползването на преференциалните условия  на +EU Roaming Daily Pass може да се продължи след 15.06.2017 г. само след заявено изрично съгласие от клиента, дадено до 14.06.2017 г. включително. Посоченото съгласие може да бъде дадено в разговор с представител на VIVACOM на безплатен телефон 121/123, чрез отговор на уведомителен SMS или в център за обслужване на клиенти.

 

За включените услуги в описаните пакети не се начисляват допълнителни надценки.

 

В случай, че липсва потвърждение с желание за продължаване ползването на +EU Roaming Daily Pass, всички абонати ще преминат автоматично на стандартното тарифиране на мобилни услуги в роуминг, считано от 15.06.2017 г.

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти