• Допълнителен пакет

+Balkan Roaming Data

 

 
 

С влизане в сила на новите условия и ценообразуване при ползването на услуги в роуминг и с оглед изискванията за съответствие на предоставяните допълнителни пакети с европейската регулация, считано от 15.06.2017 г. VIVACOM преустановява предоставянето на +Balkan roaming data. VIVACOM ще продължи и занапред да предоставя само продукти и услуги, които удовлетворяват в максимална степен изискванията и потребностите на клиентите.

 

 

+Balkan Roaming Data
Месечна такса 10.00 лв.
Включени MB 5
Валидни за роуминг в Албания - Vodafone
Сърбия - Telenor
Македония - Makedonski Telekom
Турция - Vodafone
Хърватска - Tele2
Цена на MB за включените в пакета 2.00 лв.
  1. Включените МВ са валидни за трафик на данни по време на роуминг в мрежите на посочените препоръчителни оператори.
  2. Валидността на допълнителния пакет е 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени МВ не се запазват. Ако желаете да ползвате допълнителния пакет отново, трябва да го активирате с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.
  3. Тарифирането е на 100 KB. Минимален обем на сесията - 100 KB.
  4. След изчерпване на включените MB, потреблението на мобилни данни се тарифира спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
  5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
  6. Всички посочени цени са в лева с включен ДДС.
Каталог
  • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
  • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
  • Изпратете е-mail
  • Магазини
към контакти