Новини
 • Одобрен проект за разработване на иновативна услуга

  „Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД“.

  Българска телекомуникационна компания“ ЕАД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0197-С01 от 30.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД“.

   

  За повече информация: тук

  07.06.2018
 • VIVACOM погаси облигационния си заем предсрочно

  Българската телекомуникационна компания ЕАД („VIVACOM“), днес успешно погаси облигационния си заем в размер на 400 млн. eвро преди датата му на падеж.

  19.04.2018 г., София - Българската телекомуникационна компания ЕАД („VIVACOM“), днес успешно погаси облигационния си заем в размер на 400 млн. eвро преди датата му на падеж. Компанията изтегли облигациите си от официалния списък на търгувани ценни книжа на Ирландската фондова борса, където те бяха регистрирани за търговия преди близо пет години.

   

  Рефинансирането на дълга се осъществява след успешно договаряне на банков заем в размер на 345 млн. евро със синдикат от повече от дузина финансови институции. Той включва няколко транша с максимален срок от 5.25 години и лихвени нива, базирани на EURIBOR плюс надбавка между 1.25% и 3.75%. Условията на заема са значително по-изгодни за телекома в сравнение с условията на облигационната емисия, което ще позволи на компанията да се съсредоточи върху по-нататъшни инвестиции в инфраструктура и подобряване на качеството на услугите си.

   

  През изминалата година VIVACOM подобри финансовите си показатели и успя да намали съотношението на нетен дълг към печалбата преди лихви и данъци (т.нар. leverage) под 2.0, като ликвидността на компанията остава стабилна и след погасяването на облигационния й заем.

   

  Наскоро международната рейтингова агенция Moody’s Investors Service („Moody’s”) повиши дългосрочния рейтинг на VIVACOM от „B1“ на „Ba3”. Високата оценка е резултат от цялостното представяне на компанията като водещ телекомуникационен оператор със силни пазарни позиции във фиксираните услуги и устойчивото нарастване на пазарния дял и приходите в мобилния сегмент, както и очакванията за бъдещото й развитие.

  19.04.2018
 • VIVACOM увеличи скоростите в мобилната си мрежа до 150 Mbps download в 5 града в страната

  Телекомът е отличен с ново признание за 4G с най-добро покритие на населението от световния лидер в областта на безжичните технологии Global Wireless Solutions

  17.04.2018 г. – VIVACOM надгради мобилната си мрежа в пет от най-големите градове в страната, въвеждайки следващото поколение технология – 4,5G или LTE Advanced.  Това осигурява на клиентите на телекома по-високи скорости на сваляне на информация от интернет – до 150 Mbps за download. Така потребителите на телекома ще могат да гледат безпроблемно видео, да предават на живо и като цяло - да сърфират по-бързо в световната мрежа. За целта смартфонът им трябва да може да поддържа LTE Advanced.

   

  1. VIVACOM не е самоцел. Продиктувано е от очакванията на потребителите и бизнеса за бърз и динамичен достъп до необходимата им информаиця или услуга в интернет. С развитието на новите технологии скоростно се развиха онлайн услугите, облачните решения и дигиталното управление на редица сфери от живота на всеки човек, компания и дори градове. Тези услуги от своя страна изискват още по-развити технологии и мрежи, през които да бъдат управлявани. VIVACOM  отговаря адекватно на новите изисквания на обществото и бизнеса. „Вярвам, че в това се състои и отговорността на нашата компания към клиентите ни“ обяснява мотивите на новата имплементация Радослав Златков, главен техничекси директор на VIVACOM.

   

  Телекомът започна поетапното въвеждане на следващото поколение 4,5G технология след като получи отличие за най-бърза мобилна 4Gмрежа за 2017 г. от независимата компания Оokla. Резултатите се основават на тестове на реални потребители чрез популярното им приложение Speedtest.

   

  Тази година 4G мрежата на VIVACOM получи ново признание за най-добро покритие на населението в измерване, направено от водещия независим доставчик на решения за безжичната индустрия GWS (Global Wireless Solutions).  

   

  Наред с инвестициите в мобилните технологии, VIVACOM продължава да развива и мрежата LoRa, която позволява безжично свързване на много на брой различни устройства и така се превръща в основа за развитие на умните градове и Интернет на нещата. След като стартира с нея в София през ноември 2017 г., телекомът вече изгради такава мрежа и  Пловдив и Варна. Плановете за развитие предвиждат покриване на още 9 града, сред които както големи областни центрове, така и средни и по-малки населени места и курорти. Това са Бургас, Стара Загора, Несебър, Велико Търново, Благоевград, Габрово, Враца, Плевен и Банско.

  VIVACOM има технологичната възможност да развие бързо новата мрежа във всеки град, в който бизнесът или местната власт виждат потенциал за въвеждане на умни решения за управление.

   

  Следвайки световните тенденции, в последните няколко години VIVACOM развива технологичната си структура последователно и целенасочено, подготвяйки се за иновативното бъдеще на умните градове, цифровизираните домове и дигиталното общество като цяло. За плавния преход към едно ново и много по-технологично бъдеще, компанията целенасочено инвестира в дигитализацията на българското образование, развива и предоставя достъпни решения за дигиталани класни стаи и иновативно обучение. Освен технологична база и софтуер, VIVACOM осигурява и обучение на преподавателските екипи, инвестирай в допълнение към технологията ценно време и човешки ресурс. Компанията предвижда да стартира собствена техническа лаборатория  VIVACOM TechLab, която ще даде възможност на стартиращи компании да тестват услугите си в реална среда с действащи последно поколение технологии.

   

  „Отговорността към новото поколение на България разбираме като отговорност за техните знания и умения за едно ново и вълнуващо дигитално бъдеще, което, обаче, ще е гостоприемно само за подготвените. Инвестираните време, сили, концентрация и кnow-how в образованието сега е базата за развитие на нашите деца.“, така Радослав Златков обясни ориентираната към образованието политика на телекома.

  17.04.2018
 • VIVACOM е нaй-големият телеком по общи приходи за пета поредна година

  Компанията представи резултатите си за 2017 г. в Интегриран доклад

  •       За пета поредна година VIVACOM е най-големият телеком по общи приходи на българския пазар;
  •       VIVACOM запазва лидерска позиция във фиксирания широколентов интернет с 26% пазарен дял в края на 2017 година;
  •       VIVACOM отново e IPTV операторът с най-много клиенти;
  •       VIVACOM е операторът с доказано най-бързата мобилна мрежа в страната, измерена от OOKLA за 2017 г.*;
  •       VIVACOM предоставя 4G покритие на 99% от населението и 90,77% на територията в страната**

   

   

  09.03.2018 г. – Водена от най-добрите европейски и световни практики за корпоративно отчитане и прозрачност, VIVACOM отчете резултатите си в Интегриран годишен доклад. Данните за изминалата 2017 година сочат, че за пета поредна година компанията запазва лидерско място на българския телеком пазар с общи приходи от 890 милиона лева, което е 1.6 % повече спрямо 2016. Телекомът отбелязва и устойчив ръст от 2.7% в Коригираната EBITDA.

   

  Компанията продължава да увеличава пазарния дял по приходи от мобилни услуги, като в края на 2017 г. постига 29% дял. Към края на 2017 г. общият брой на клиенти на мобилни услуги е 3 085 000, като сеотчита ръст на дела на клиентската база на абонаментен договор - 89% спрямо 87% в края на 2016 година. VIVACOM постига и най-добър баланс в сравнение с останалите оператори на пазара при преносимостта на мобилни номера с привлечени над 147 хиляди абоната за годината.

   

  Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като за четвърто тримесечие на 2017 година достига 37% спрямо 33% за същия период на 2016 г. Принос за този ръст има и постигнатото от компанията 99% покритие на населението и 90,77% на територията на страната с 4G технологията, която позволява високоскоростна интернет връзка в мобилна мрежа. За сравнение, в края на 2016 година отчетеното от компанията покритие беше 87% от населението и 48.64% на територията. В допълнение, VIVACOM успява да запази устойчиво ниво на средномесечните приходи от потребител (ARPU) въпреки силната конкуренция на пазара – 11.4 лева за четвърто тримесечие на 2017 г.

   

  В края на 2017 г. VIVACOM отново е лидер в доставката на фиксиран интернет с общо 480 000 абонати спрямо 437 000 за 2016 г. 54% от всички потребители на фиксиран интернет от VIVACOM използват оптичната мрежа на телекома, осигуряваща скорости до 900 Mbps. В края на 2017 г. броят на покрити с оптична мрежа домакинства достига близо 1 130 000. През изминалата 2017 година телекомът включи в покритието на оптичната мрежа 4 нови града – Дупница, Перник, Търговище и Велико Търново. Допълнително, повече от 40 населени места или близо 57 000 домакинства имат достъп до Fiber Net чрез оптична мрежа, изградена във FTTc топология.

   

  За поредна година VIVACOM остава най-предпочитаният IPTV  оператор, запазвайки водещ пазарен дял в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV), а именно 61% пазарен дял. Зрителите с платена  TV услуга от VIVACOM са се увеличили от 410 000 през 2016 до 447 000 в края на 2017 г.Паралелно с отчетената положителна тенденция, телекомът реализира и по-висок дял на зрителите, ползващи интерактивна телевизия - 46% в сравнение с 42% в края на 2016 г. Увеличаващото се привличане на нови абонати е обусловено от повишеното търсене на висококачествени услуги, богато съдържание и интерактивни функции, допринасящи за положително потребителско изживяване.

   

  В инвестиционната си политика през 2017 г. VIVACOM запазва фокуса си върху инфраструктурата, инвестирайки в разширяване на покритието и подобряване на капацитета, устойчивостта и дългосрочната ефективност както на мобилната, така и на фиксираната мрежа. Общата стойност на инвестициите на VIVACOM през 2017 г. е 181 милиона лева, като от тях 73% са вложени в развитие и поддържане на мрежовата инфраструктура на телекома.

   

  Фокус на компанията и през следващата година ще бъде развитието на инфраструктурата й в съответствие с бързо навлизащите нови технологии и приложения, както и високото качество на предоставяната услуга. Оптичната мрежа на VIVACOM също остава приоритет за телекома с разширяване на покритието й с нови десетки хиляди домакинства.

   

  И тази година VIVACOM отчете финансовите си резултати в Интегриран доклад, който предоставя и цялостна картина за представянето на компанията през изминалата 2017 г. Докладът включва още анализ на допълнителната стойност, която телекомът допринася към обществото в качеството му на един от най-големите работодатели и сериозни корпоративни дарители. Отчетът разглежда взаимното влияние между средата, в която VIVACOM оперира, и стратегията, управлението, рисковете, резултатите и бъдещите планове на компанията. Иновативният подход на прозрачно корпоративно отчитане се прилага от VIVACOM за втора поредна година, като надгражда практиката на компанията за издаване на Доклад за устойчиво развитие, започнала още през 2014 г.

   

  Целият доклад може да бъде разгледан на: http://www.vivacom.bg/web/catalog/sustainableen/index.html

   

  Финансови резултати на VIVACOM за 2017 г.:

   

   

  За годината, приключваща на 31 декември,

  Изменение

  (в хиляди лева, освен процентите)

  2017

  2016

  (сума)

  (%)

  Общо приходи

  889 503

  875 266

  14 237

  1.6

  Коригирана EBITDA

  318 915

  310 629

  8 286

  2.7

   % Коригирана EBITDA, маржин

  36

  35

  1

  1.0

  Мобилни абонати в края на периода

  3 085

  3 133

  (48)

  (1.5)

  % абонати на срочни договори в края на периода

  89

  87

  2

  2.1

  Абонати на фиксирана телефония в края на периода

  806

  926

  (120)

  (13.0)

  Абонати на фиксиран интернет в края на периода

  480

  437

  43

  9.8

  % FTTx в края на периода

  54

  51

  3

  5.3

  Покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода

  1 128

  1 087

  41

  3.8

  Абонати на платена телевизия в края на периода

  447

  410

  37

  9.0

  % IPTV в края на периода

  46

  42

  4

  7.5

   

   

  *Най–висока средна скорост за сваляне (download) за 4G мрежа и Speedtest награда за мобилна мрежа за 2017 г. Резултатите се основават на анализ, проведен от Ооkla чрез Speedtest. За повече информация: http://www.vivacom.bg/bg/4g

   

  **Покритието от 99% е по население и съгласно измерване на БТК ЕАД. Покритието от 90,77% е по територия и съгласно измерване на БТК ЕАД и обявено в отчет към Комисия за регулиране на съобщенията.

  09.03.2018
 • Нов магазин на VIVACOM във Враца отваря врати с томбола за посетителите

  Магазинът беше осветен от Врачанския Митрополит Григорий, който пожела трудолюбие на офиса и работа в услуга на хората.

  19.02.2018 г., София – 50”телевизор Philips, 10” таблет Samsung, в пакет с BLUETOOTH слушалка иновият смартфон Samsung Galaxy A8 очакват своите нови притежатели от Враца. Това са наградите в томболата, която ще се разиграе между всички, посетили най-новия магазин на VIVACOM. В следващия месец и половина шансът ще „избира“ между клиентите на телекома, заявили услуга в магазина на  ул. “Никола Войводов” №10. 

   

  Магазинът беше осветен от Врачанския Митрополит Григорий, който пожела трудолюбие на офиса и работа в услуга на хората. Той отвори врати днес в присъствието на кмета на град Враца Калин Каменов, който пожела на компанията да запази лидерството си в технологичните постижения и верните си клиенти. От своя страна, Явор Цветков, старши мениджър във VIVACOM, приветства управата на града за проактивното и съвременно отношение към новите технологии. Враца е първият град, в който VIVACOM въведе дистанционно видеонаблюдение и други иновации в полза на умното управление на града.

   

  Периодът на промоционалната игра е от 19-ти февруари до 31-ви март. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, а представителина VIVACOM ще се свържат с късметлиите, за да ги информират за получаването на наградите. Включването в томболата не е обвързано с покупка и става автоматично за всички, които посетят магазина и се регистрират на място в него.

  19.02.2018
 • VIVACOM с ръст на приходите и EBITDA за периода януари – септември 2017 г.

  Компанията отбелязва ръст при клиентите на мобилни услуги, фиксиран интернет и телевизия

  • VIVACOM постига най-големи общи приходи на телеком пазара - 662 милиона лева за периода януари – септември 2017 г.
  • VIVACOM остава лидер във фиксирания интернет - 26% пазарен дял
  • VIVACOM е най-предпочитаният IPTV оператор - 60% от абонатите на IPTV в страната са избрали услугата на VIVACOM
  • VIVACOM е телекомът с най-бърза мобилна мрежа в България, потвърдено от OOKLA*, и планира до края на 2017 г. да постигне 99% покритие на 4G мрежата си по население и 83% от територията на страната

   

   

   

  – VIVACOM утвърждава водещата си позиция на българския телеком пазар, като отбелязва най-големи общи приходи в размер на 662 милиона лева. Компанията отчита по-високи приходи както от мобилни, така и от фиксирани услуги в сравнение със същия период на миналата 2016 година. 

   

  Компанията отбелязва последователен ръст при клиентите на мобилни услуги, приключвайки третото тримесечие на 2017 година с 3 милиона и 186 хиляди абонати на мобилната мрежа, което е близо 30 хиляди повече в сравнение със същия отчетен период на 2016 година. 87% от всички мобилни абонати предпочитат абонаментни планове на срочен договор. Запазва се тенденцията за увеличаване на дела на приходи от трафик на данни – ако преди една година той е бил 32%, то към края на третото тримесечие на 2017 делът на приходите от данни в приходите от мобилни услуги е 35%.

   

  VIVACOM е традиционен лидер в доставката на фиксирани услуги, като запазва първото място в предлагането на интернет с 464 хиляди абонати и 26% пазарен дял в този сегмент в края на отчетния период. Над половината от абонатите използват високоскоростен достъп чрез оптичната мрежана телекома, която вече покрива 1 милион и 100 хиляди домакинства в цялата страна.

   

  VIVACOM е най-предпочитаният IPTV оператор и през третото тримесечие на 2017 г. 45% от общо 434 хиляди клиенти на платена телевизия от VIVACOM използват най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV). Това представлява ръст от 4 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.  

   

  В края на третото тримесечие на 2017 г. VIVACOM постига 94% покритие на населението в страната с 4G мрежата на телекома, която е доказано най-бързата мобилна мрежа в България според резултатите от спийдтест на Ookla за 2017 година*.  Благодарение на VIVACOM, достъп до високоскоростен мобилен интернет вече имат 992 населени места в страната. Инвестициите, направени за периода януари - септември 2017 г. са 126 милиона лева, като 75% от тях са вложени в мрежата на телекома.

   

  VIVACOM ще продължи да инвестира в развитието на технологичната си инфраструктура и планира до края на 2017 г. да постигне 99% покритието на 4G мрежата си по население и 83% от територията на страната.

   

   

  Финансови резултати на VIVACOM за периода януари - септември 2017 г.:

   

   

   

  За деветте месеца, приключващи на                    30 септември

  Изменение

  (в хиляди , освен процентите)

  2017

  2016

  (сума)

  (%)

  Общо приходи

  662 047

  650 427

  11 620

  1,8

  Фиксирани линии

  261 893

  249 763

  12 130

  4,9

  Мобилни линии

  385 114

  375 593

  9 521

  2,5

  НУРТС

  31 993

  33 233

  (1 240)

  (3,7)

  Елиминации

  (16 952)

  (8 161)

  (8 791)

  107,7

  Коригирана EBITDA

  246 831

  240 358

  6 473

  2,7

  Виваком

  232 688

  229 013

  3 674

  1,6

  НУРТС

  14 525

  11 722

  2 803

  23,9

  Елиминации

  (382)

  (377)

  (5)

  1,4

   % Коригирана EBITDA, маржин

  37,3

  37,0

  0,3

  0,9

  Мобилни абонати в края на периода

  3 168

  3 139

  29

  0,9

  % абонати на срочни договори в края на периода

  87,2

  85,2

  2,0

  2,3

  Абонати на фиксирана телефония в края на периода

  837

  957

  (120)

  (12,5)

  Абонати на фиксиран интернет в края на периода

  464

  422

  42

  10,0

  % FTTx в края на периода

  53,5

  49,4

  4,1

  8,3

  Покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода

  1 100

  1 074

  26

  2,4

  Абонати на платена телевизия в края на периода

  434

  404

  30

  7,4

  % IPTV в края на периода

  44,6

  41,2

  3

  8,3

   

  14.11.2017
 • Актуализиране на софтуера на сателитните телевизионни приемници

  Софтуерът на Вашия приемник е актуализиран към най-нова версия

  Уважаеми клиенти,

   

  Софтуерът на Вашия приемник е актуализиран към най-нова версия. Ако изпитвате затруднения със сателитната телевизионна услугата, моля да рестартирате приемника, като използвате следните стъпки:

   

  1. Меню: Първоначални настройки – език – изберете Български

  2. Меню: Начални настройки – LNB тип – изберете Универсален

  3. Транспондер – изберете VIVACOM SAT 2

  4. HD настройки – изберете 720р

   

  Благодарим Ви и Ви пожелаваме приятно гледане.  

   

  24.10.2017
 • VIVACOM беше основен партньор на XII среща на местните власти с фокус върху изграждането на дигитални общини

  Телекомът демонстрира видео мониторинг център в реално време.

  VIVACOM беше основен партньор на XII среща на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се проведе в к.к. Албена. Телекомът традиционно подкрепя годишния форум на местните власти, на който се обсъждат най-важните приоритети за тяхното развитие. Тази година една от основните теми беше сътрудничеството между бизнеса, законодателната и местната власт за изграждане на т.нар. „дигитална община“, която да улесни значително както работещите в нея, така и гражданите. Бяха дискутирани също правителствените мерки за намаляването на административната тежест в общините.

   

  На срещата присъстваха зам. министър председателят на РБ – Томислав Дончев, министърът на Регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков, председателят на 44-тото народно събрание на РБ – Димитър Главчев, изпълнителният директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова, председателтя на НСОРБ Даниел Панов, кметовете на София, Варна и много други общини. В откриването на форума на високо равнище участие взе и главният търговски директор и член на Управителния съвет на VIVACOM – Мирослав Петров. Той изрази готовността на компанията да бъде надежден телекомуникационен партньор на всяка община и да предложи множество персонализирани решения за населените места. Мирослав Петров подчерта, че VIVACOM не просто продава услуги и продукти на общините, но разработва за тях

  всеки проект от начало до край и може да бъде доверен съветник в избора на най-доброто индивидуално решение за тях.

   

  Като компания, която инвестира приоритетно в подобряване и модернизиране на градската среда и работи дългосрочно за развитието на концепцията за „умни градове“, VIVACOM представи пред местната власт редица иновативни решения в помощ на общините. Бяха направени демонстрации на системата за видеонаблюдение чрез специално изграден за целта демонстрационен мониторинг център. Той показва разнообразните ѝ възможности като лицево разпознаване, наблюдение в реално време и широкия спектър от аналитични функции. Тази технологична иновация подпомага общините в обезпечаването на сигурност и безопасност за гражданите, като същевременно се предлага от  VIVACOM с възможност за гъвкаво финансиране. По време на представянето се акцентира и на интелигентни решения в сферата на образованието – интерактивна класна стая, която дава възможност учебният материал да бъде преподаван на учениците чрез виртуална реалност, част от проекта Google Expeditions. Телекомът презентира също възможностите за създаване на мобилни приложения в полза на българските общини, които предоставят актуална информация за града на жителите и гостите му. По друга актуална тема за местната власт - Wi-Fi свързаност, част от европейската инициатива WiFi4EU, VIVACOM оказва своята подкрепа на общините, като изготвя проекти, с които те могат да кандидатстват за финансиране от ЕС и в последствие – като изражда самата зона. Всяко решение е персонализирано според нуждите на конкретната администрация. На демонстрацията присъстваха председателят на НСОРБ и кмет на гр. Велико Търново – Даниел Панов, кметове, зам.-кметове и общински съветници.

  17.10.2017
 • VIVACOM избра нова криейтив и медийна агенция - Havas

  VIVACOM избра нова криейтив агенция и това е Havas. Компанията обединява цялата си комуникация в концепцията “Различни заедно“.

  VIVACOM избра нова криейтив агенция и това е Havas. Агенцията ще отговаря и за медия планирането на компанията. Изборът на телекома е резултат от проведен през лятото на тази година търг. Стратегическата цел на новото партньорство е адекватно позициониране на бранда VIVACOM  в съответствие с ценностите на компанията, нейните реални позиции на пазара, както и с бъдещите й стратегически приоритети за развитие.

   

  Според маркетингово изследване за настоящото възприятие на марката VIVACOM, хората възприемат и оценяват VIVACOM като „честния телекомуникационен оператор“.  Честността е основна корпоративна ценност на телекома и задължително условие за изграждане на стабилна връзка с клиента. Компанията оценява високо признанието на своите потребители и ще продължи да работи за поддържане на тяхното доверие.

   

  Наред със запазването на имиджа си на честен оператор, VIVACOM продължава да следва стратегическите си цели да предлага богато разнообразие от продукти и услуги. Като телеком с традиции в предоставянето на широка гама решения за нуждите на всеки член на едно домакинство, компанията стартира нова комуникационна стратегия, в центъра на която поставя семейството.

   

  Концепцията, предложена от Havas, отговаря на заложените цели на компанията, носи емоционален заряд и решава една от най-предизвикателните задачи – достигането до различните целеви групи, използвайки езика на всяка от тях. Платформата представя съвременно семейство, в което всеки член е уникален, но всички заедно имат силна връзка, което определя и новия слоган на маркетинг комуникацията на VIVACOM - “Различни заедно“.

   

  С обединяването на креативния и медийния екип от една агенция, се гарантира по-ефективен работен процес и разгръщане на творческия и стратегически потенциал на тандема клиент – агенция. В синхрон с новата агенция, телекомът планира още по-интересни и полезни за потребителите си комуникационни активности.

   

  „Щастливи сме, че VIVACOM избра Havas за нейна творческа и медийна агенция. Пълното обслужване се вписва в глобалната стратегия на Havas Group за предоставяне на 360 градуса на обслужване на всички клиенти и пълен набор от комуникационни услуги на едно място. Вярваме в ползотворното сътрудничество, което ще промени телеком пазара“, коментира Иванка Кючукова, изпълнителен директор на Havas Group България. 

  29.09.2017
 • 40 години от първия сателитен сигнал от България към космоса

  На 17 август се навършват 40 години от излъчването на първия в България сигнал към спътник в космоса. Поводът е бил откриването на международната „Универсиада 77“ на 17 август 1977 година.

  На 17 август се навършват 40 години от излъчването на първия в България сигнал към спътник в космоса. Поводът е бил откриването на международната  „Универсиада 77“ на 17 август 1977 година. Церемонията се предава пряко към космоса от новопостроена на 30 км от София станция, наричана тогава Земна станция за космически връзки „Шипка“, сега с името „Плана“. Събитието отбелязва началото на сателитните комуникации и сателитната телевизия в страната.

  Прякото предаване от Националния стадион „Васил Левски“ е започнало точно в 17:33 часа. Сигналът от стадиона е излъчен до телевизионната кула в София, а оттам по аналогова радиорелейна линия е стигнал до станцията в Плана, откъдето към космоса е бил излъчван чрез 60 тонна сателитна антена с диаметър 12 метра. Така, преди точно 40 години, през тогавашния космически „Молния“, за първи път картина от България достига до зрителите на осем държави, по това време членки на международната организация за спътникови връзки „Интерспутник“.  

  Станцията в Плана е построена в периода 1973 - 1976 г. в специално подбрана местност с голям брой слънчеви дни през годината и защитеност от радио смущения.  Целият капацитет на съоръжението по това време е бил един телевизионен канал и няколко международни телефонни канала. Персоналът е бил 37 човека. В продължение на над 20 години през „Плана“ минава международният видеообмен на Българска национална телевизия и голяма част от международния телефонен трафик на България.

  Днес наземна станция за сателитни връзки „Плана“ е напълно модернизиран телепорт,  собственост на VIVACOM. На ден през него минават се излъчват над 200 радио и телевизионни канала към Европа, Африка, Близкия изток и Азия. Телепортът разполага с 50 антени с размери до 18.3 метра за излъчване и приемане на сигнал от спътник, а използваното оборудване е доставено от лидерите в съответната област.

  Само за последните 7 години VIVACOMвложи  в модернизацията на станцията 10 млн. лв. Инвестирайки в първото за България сателитно съоръжение, VIVACOM  продължава с успех да развива сателитните услуги за българския и международен пазар. От 2014 г. телепорт Плана е член на Word Teleport Association, а през 2015 г. става Third Party Teleport на най-големия европейски сателитен оператор Eutelsat.

  17.08.2017
 • Нов IT директор във VIVACOM

  От началото на месец юли ръководството на дирекция „Информационни технологии“ във VIVACOM официално се поема от Росен Тончев

  30.06.2017 г., София – От началото на месец юли ръководството на дирекция „Информационни технологии“ във VIVACOM официално се поема от Росен Тончев, изминал целия си професионален път в компанията.  

   

  Росен Тончев е завършил специалност Информационни технологии в Софийски Университет „Св. Св. Климент Охридски“. Започва своето кариерно развитие във VIVACOM като стажант преди 16 години. По време на професионалното си развитие във VIVACOM заема различни експертни, а в последствие и мениджърски позиции, като устойчиво развива своите експертни и ръководни качества.

   

  Във VIVACOM дирекция „Информационни технологии“, освен основните й функции, има за цел да развива своевременно иновативните проекти на компанията, които да носят допълнителна стойност на партньорските взаимоотношения с бизнес клиентите и за реализацията на бизнес идеите на компанията. Сред основните приоритети на Росен Тончев на новата позиция е повишаване на ефективността на дирекция „Информационни технологии“, което ще допринесе за задържането на лидерската позиция на  VIVACOM на телеком пазара.

  30.06.2017
 • VIVACOM и Global Net solutions с официално партньорство

  Благодарение на това ключово сътрудничество VIVACOM ще прибави нови 60 търговски обекта към съществуващите 250 в цялата страна

  29.06.2017 г., София – VIVACOM стартира партньорство с нов търговски представител - Global Net solutions.

   

  Благодарение на това ключово сътрудничество VIVACOM ще прибави нови 60 търговски обекта към съществуващите 250 в цялата страна, в които се предлагат продукти и услуги на телекома.

   

  Като ексклузивен представител на VIVACOM, Global Net solutions започва продажбата на пълната гама услуги на телекома. Във веригата магазини клиентите ще открият разнообразни оферти, подходящи както за дома, така и за офиса и ще имат възможност да заплащат своите сметки.

   

  Global Net solutions е на българския пазар от края на 2003 г., развивайки собствена търговска мрежа. Компанията е с дългогодишен опит в предоставянето на телекомуникационни услуги, като основно предлага продажба на мобилни телефони и абонаментни и предплатени пакети с телеком услуги. От този месец потребителите ще могат да намерят всичките национални и локални промоции на VIVACOM в обектите на Global Net solutions.

  29.06.2017
Каталог
към контакти