Новини
 • Галина Софрониева е HR мениджър на годината

  Тя взе наградата на БАУХ за 2018 г.

  07.02.2019 г., гр. София. Галина Софрониева, директор „Човешки ресурси“ във VIVACOM беше отличена с годишната награда на Българската асоциация за управление на хора за HR директор/мениджър на годината. Конкурсът отличи иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво през 2018 г. 

  Наградата беше връчена заради постиженията й в областта на привличането, задържането, развитието и мотивирането на служителите чрез прилагане на иновативни подходи и дигитални решения в работата. Отчетен беше и приносът за популяризирането на VIVACOM като социално-отговорен работодател и повишеното ниво на ангажираност на служителите в компанията.

  „Убедена съм, че ръководената от мен дирекция има ключова роля за постигане стратегическите цели на организацията, която вече пет поредни години е лидер на телекомуникационния пазар по общи приходи. Специалистите от дирекцията получиха уникалния шанс да бъдат двигател на промяната, придобиха ценни знания, усвоиха нови умения и натрупаха безценен опит. Имаме решаващ принос за преструктурирането на компанията и интегриране на служителите от придобитите дружества, както и водеща роля при залагане стандарти за работа и модели на поведение“, каза Галина Софрониева.

  Кариерата на Галина Софрониева във VIVACOM започва преди повече от 20 години. През този период тя заема ключови позиции като “Ръководител Човешки ресурси“, „Регионален директор Човешки ресурси“ и „Старши мениджър Бизнес партньори, заплащане и администриране, ТБиЗ и административен офис“. Била е ментор на много служители и стажанти. От три години е директор „Човешки ресурси“ и ръководи екип от 42 професионалисти.

  07.02.2019
 • 4G мрежата на VIVACOM - отново с най-добро покритие на населението

  Според измерване на Global Wireless Solutions* тя е достъпна за 99.25% от населението на страната

  19.12.2018 г., гр. София. 4G мрежата на VIVACOM отново е с най-висок резултат за покритие на населението в страната - 99.25 %. Това стана ясно от последния доклад на Global Wireless Solutions (GWS). Данните са получени на база на национално представително измерване в периода 15.10 –15.11.2018 г. по методология на независимия доставчик на решения за безжичната индустрия.

    

  Потребителите на телекома могат да сърфират във високоскоростната 4G мрежа с всички актуални мобилни планове, без да плащат допълнително. Необходимо е само устройството им да поддържа LTE технологията, SIM картата им да е 4G и да се намират в зона с покритие на мрежата.

    

  Резултатите от проучването на GWS идват малко след последното изследване на друга световна компания в измерването на показатели на телеком мрежите - Ookla®**. Според анализ на информацията от Speedtest Intelligence® на Ookla®. VIVACOM има най-бързата мобилна мрежа в България за третото тримесечие на 2018 г.

   

    

  * Измерването на покритието на 4G технологията по население е направено от Global Wireless Solutions (GWS) по тяхна методология в периода 15.10 – 15.11.2018 г. Повече информация за изследването и мобилната мрежа на VIVACOM  виж тук

   

  **Най-бързата мобилна мрежа според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® от тестове, проведени на територията на България през третото тримесечие на 2018г. за средна скорост на изтегляне (download) в мобилната мрежа. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение. За повече информация виж тук

  19.12.2018
 • VIVACOM с продължаващ ръст на общите приходи и EBITDA за периода януари - септември 2018 г.

  Компанията е с най-бързата мобилна мрежа в България за третото тримесечие на 2018 г. според анализ на Ookla®[1]

  •      VIVACOM e най-големият телеком по общи приходи на българския пазар с над 697 млн. лв. за периода януари – септември 2018 г.[2];
  •      VIVACOM отчита 6,7% ръст на коригираната EBITDA спрямо същия период на 2017 г.;
  •      VIVACOM достига 30% пазарен дял в приходите от мобилни услуги;
  •      VIVACOM отбелязва ръст от 7,7% при абонатите на фиксиран широколентов интернет;
  •      VIVACOM отчита 14,5% ръст в предоставянето на IPTV услуги спрямо третото тримесечие на миналата година;

    

  VIVACOM запазва лидерска позиция на българския телеком пазар, като отчита най-големи общи приходи в размер на 697,4млн. лв. за периода януари - септември 2018 г. В сравнение със същия период на миналата година компанията постига увеличение от 35,4 млн. лв., представляващо 5,3% ръст. Въпреки силно конкурентния пазар, VIVACOM продължава да реализира и стабилен ръст в Коригираната EBITDA от 6,7% до 263, 5млн. лв.

   

  Телекомът достига 30% пазарен дял в приходите мобилни услуги, установявайки стабилни позиции с общ брой клиенти на мобилни услуги от 3 075 000. Добрите постижения в този сегмент са резултат и на доказано качествената мрежа, която телекомът развива постоянно. VIVACOM има най-бързата мобилна мрежа в България за третото тримесечие на 2018 г. според анализ на информацията от Speedtest Intelligence® на Ookla® .

   

  На пазара на фиксирани услуги VIVACOM е традиционен лидер, като абонатите на фиксиран широколентов интернет достигат половин милион в края на отчетния период, което представлява ръст от 7,7% спрямо същия период на предходната година. Над половината от абонатите (56%) използватвисокоскоростен достъп чрез оптичната мрежа на телекома, която вече покрива близо 1 милион и 168 000 домакинства в цялата страна. Ръстът в предоставянето на фиксиран широколентов интернет се дължи на устойчивите инвестиционни усилия на компанията за надеждна оптичната свързаност, което от своя страна води до цялостното развитие на пазара за предоставяне на качествена и високоскоростна услуга.

   

  VIVACOM запазва лидерската си позиция в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV) – с 14,5% ръст на потребителите на тази услуга спрямо същия период на предходната година. Това се дължи основно на нарастващото търсене на високо качество на услугата, с множество възможности за персонализация, богато съдържание и брой на HD каналите.

  Компанията се стреми да предлага високоскоростен интернет и интерактивна телевизия дори в малки населени места чрез оптична мрежа, изградена във FTTC (Fiber to the Curb) топология. Към края на септември 2018 г. с тази технология сме покрили над 200 000 домакинства в общо 91 населени места. Тя позволява гледане на IPTV на до три приемника в едно домакинство.

   

  Освен в поддръжка и развитие на инфраструктурата и мрежата си, VIVACOM продължава да инвестира в подобряване на клиентското изживяване с възможности като My Vivacom – мобилно приложение, с което всеки клиент може да управлява услугите, които ползва.

   

  Компанията развива и иновативните решения в областта на Интернет на нещата (IoT), които предлага. Те вече са обединени в единна и изцяло нова платформа – VIVA SMART, чрез която телекомът ще предлага „умни“ услуги в три направления: умен град, центрове за данни (datahub) и умно образование.

   

  Финансови резултати за периода:

   

   

  За деветте месеца, приключващи на 30 септември,

  Изменения

  (в хиляди лева, освен процентите)

  2018

  2017

  (сума)

  (%)

  Общо приходи

  697 399

  662 047

  35 352

  5.3

  Мобилни линии

  428 718

  385 114

  43 604

  11.3
  вкл. Приходи от мобилни услуги

  338 518

  310 619

  27 899

  9.0

  Фиксирани линии и други

  268 681

  276 934

  (8 253)

  (3.0)

  Коригирана EBITDA

  263 484

  246 831

  16 653

  6.7

    % Коригирана EBITDA, маржин

  37.8 37.3 0.5 1.3

  Мобилни абонати в края на периода

  3 075

  3 168

  (93)

  (2.9)

  % абонати на срочни договори в края на периода

  87.2 87.2

  (0.0)

  (0.0)

  Абонати на фиксирана телефония в края на периода

  720

  837

  (116)

  (13.9)

  Абонати на фиксиран интернет в края на периода

  500

  464

  36

  7.7

  % FTTx в края на периода

  55.6 53.5 2.2 4.0

  Брой покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода

   1 168

  1 100

  68

   6.2

   

  [1] Според анализ на Ookla®, основаван на данните от Speedtest Intelligence® от тестове, проведени на територията на България през третото тримесечие на 2018 г. за средна скорост на изтегляне (download) в мобилната мрежа. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение. Повече информация на www.vivacom.bg.

   

  [2] Резултатите на Vivacom за всички периоди са преди ефекта от прилагане на IFRS 15

   

   

  23.11.2018
 • VIVA SMART – НОВАТА ПЛАТФОРМА НА VIVACOM ЗА ЦЯЛОСТНИ IoT УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

  Платформата предлага иновативни решения в три направления – умно управление на градската среда, съхранение на данни и умно образование

  07.11.2018 г. гр. София - „През последните години работим много усилено в предлагането на отделни умни решения, отговарящи на нуждите на бизнес клиентите ни и българските общини. Но фокусът ни за в бъдеще е да развиваме концепцията за Интернет на нещата у нас и да предлагаме повече иновативни и модерни услуги. Това ни мотивира да обособим VIVA SMART като отделна платформа със стратегическо значение за компанията ни“, каза Атанас Добрев, главен изпълнителен директор на VIVACOM.

   

  За първи път на живо, възможностите на новата платформа бяха демонстрирани на специално събитие от Мирослав Петров – главен директор Продажби в телекома. Той представи трите направления, в които вече работи  VIVA SMART.

   

  VIVA Smart City е иновативна платформа за управление, мониторинг и анализ на градска среда, която предлага както софтуер за съответната община, така и мобилно приложение за всички нейни жители и гости. Системата, наречена INVIPO, вече работи успешно в редица градове по цял свят като Дубай, Измир, Дъблин и други. Тя има 13 различни модула, разпределени в следните жизнено важни за всеки град области: мобилност, околна среда, енергия, безопасност, управление. В сферата на мобилността системата позволява наблюдение и контрол на трафик, градски транспорт, паркиране, наем на велосипеди и други. За мониторинг на околната среда са предвидени измерване на водите и отпадъците, както и метеорологична станция. В подменюто за енергия фигурират модули за интелигентни сгради, интелигентни измерватели, улично осветление, електромобили, инфраструктура. За безопасността на града се грижат функции за видеонаблюдение, трафик нарушения, нарушители и аварийни системи. С особен акцент върху удовлетвореността на гражданите е отделната секция управление, която включва обществени услуги. INVIPO системата има и мобилно приложение за крайни потребители, с лесен интерфейс и различни опции за проверка на всичко най-важно за всеки жител или посетител на даден град.

   

  Второто направление на VIVA SMART e Smart Data Hub – единна платформа за цялостно съхранение, пренос, обработка и използване на данни. Тя обединява всичките 11 дейта центъра на VIVACOM в страната и създава условия за развитие на успешен дигитален бизнес на клиентите на телекома, като едновременно с това оптимизира оперативните им разходи. Всички центрове осигуряват висока степен на сигурност, надеждност и достъпност на данните. Те отговарят на международните стандарти за електрозахранване, охладителна система, резервираност и интернет свързаност за такъв тип обекти. Чрез тях компанията предлага облачни услуги и ко-локация на ИТ оборудване.

   

  Третият елемент на VIVA SMART e умното образование. През последните години компанията инвестира в редица инициативи, насочени към развитие на българското образование. През 2018 г. стартира и най-голямата й кампания за дигитализация на образователната система у нас - „Образование 4.0“. Тя се реализира съвместно с  в. „24 часа“, Министерство на образованието и науката, Столична община, Регионален инспекторат по образованието София и Дигитална национална коалиция. Нейната цел е да промени нагласите и да създаде рамка за дигитализация на българското образование. Фокусирана е в три основни направления: образование на учители, създаване на дигитално съдържание и дигитализация на класните стаи и училищната среда. До момента телекомът е изградил дигитални класни стаи в над 200 училища и повече от 80 детски градини в цялата страна, а с помощта на партньори са обучени и над 6000 преподаватели. Телекомът планира да стартират пилотни лаборатории за обучение на учители и ученици в 5 града.

   

  Други значими проекти на VIVACOM в областта на образованието са VIVA History – видео платформа с над 300 безплатни дигитални уроци по история и родолюбие, създадени от сдружение Българска история, и Viva Cognita - платформа за дигитално самообучение по математика.

   

  Предстои да бъде отворена и VIVA Tech Lab – цялостно оборудвано пространство за технологична и бизнес подкрепа на стартъп проекти.

   

  “Обособяването на VIVA SMART в отделна платформа налага VIVACOM като иновативния технологичен лидер на пазара. Зад тази инициатива стои разбирането на най-големия български телеком по общи приходи за последните 5 години, че свързаността, свободата и независимостта са основни ценности на модерното общество, които VIVACOM гарантира чрез иновативни технологични решения, достъпни за всички.“, обобщи Мирослав Петров.

   

  07.11.2018
 • ЕС2019: Европа създава амбициозна индустриална политика за глобално лидерство в областта на цифровите технологии

  Изпълнителните директори на най-големите телекоми се събраха в Брюксел, за да обсъдят техния принос към дневния ред на ЕС

  24.10.2018 г. Главният изпълнителен директор на VIVACOM Атанас Добрев говори за бъдещето на телеком-индустрията на традиционната годишната среща на Европейската асоциация на телекомуникационните оператори (ETNO), заедно с изпълнителните директори на DeutscheTelekom, Telefonica), Orange, Telecom Italia и други.

   

  Дискусиите бяха фокусирани около визията на водещите компании в сферата на телекомуникациите и политиката на ЕС за глобално лидерство в областта на цифровите технологии. VIVACOM е единственият български представител във влиятелната организация, формулираща общата политика на европейските оператори на електронни съобщителни мрежи.

   

  Телекомуникационните компании ще осигурят дигитализацията на услугите за гражданите и бизнеса чрез свръх-бърза висококачествена свързаност през 5G-мрежите си и увеличаване на техните възможности благодарение на интегрирането на изкуствения интелект. Новите бизнес модели се базират на данните и анализаторите изчисляват, че стойността на икономиката на данни на ЕС да нарасне до 739 млрд. евро до 2020 г. или 4% от общия БВП на ЕС. В този смисъл регулациите не трябва да възпрепятстват иновациите, а да съдействат за увеличаване доверието на клиентите към новите технологии. Поради тази причина е от решаващо значение въвеждането на Европейския кодекс за електронните съобщения в българското законодателство да даде приоритет на мащабните инвестиции в мрежи и да въведе облекчения в регулаторните и разрешителни режими.

   

  Всичко това изисква Европа да остане начело на тази промени, и  то в момент когато прогнозите за абонатите на 5G показват, че Азия ще доминира с 900 милиона потребители през 2025 г., в сравнение с едва 178 милиона в Европа. Също така, Азия понастоящем води по дял от патентите на ИИ, като Япония, Китай и Корея представляват 61%, в сравнение със 17,9% за САЩ и 10% за европейските страни от ОИСР.

   

  Днешните правила изискват ориентирано към бъдещето изпълнение

   

  Една амбициозна политика за бъдещето трябва да стъпва на иновационен и инвестиционен подход към днешните правила.

  Също така, работата на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) по насоките на кодекса за електронните съобщения и прилагането му в националните законодателства следва да гарантира стимули за всички инвестиции в оптични мрежи.

   

  Бележка:

   

  Европейската асоциация на телекомуникационните оператори (ETNO) е гласът на операторите на телекомуникационни мрежи в Европа от 1992 г. насам и е основната група за политики на европейските оператори на електронни съобщителни мрежи. Нейните 40 членове и наблюдатели от Европа и извън нея са гръбнакът на цифровия прогрес на Европа. Те са главните двигатели на цифровите мрежи и услуги в Европа.

   

  24.10.2018
 • Колокация на ИТ оборудване вече е достъпно и за малкия и среден бизнес

  VIVACOM с нова оферта за наем на 1U, ¼ и ½ телекомуникационен шкаф

  16.10.2018г., гр.София.VIVACOM дава възможност на своите корпоративни клиенти да оптимизират бизнеса си чрез новите пакети за колокиране на ИТ оборудване. Телекомът предлага атрактивни пакети за наем на 1U и 2U, както и¼ и ½ телекомуникационен шкаф с индивидуално заключване. Това ще помогне дори на малки и средни компании да станат по-ефективни, като спестят финансови и човешки ресурси за поддържане на ИТ системи и оборудване. Услугата е изключително подходяща за клиенти, които притежават специфични уебприложения, генериращи голям трафик, имат високи изисквания към използвания хардуер и интернет свързаността, и не на последно място – имат нужда от 24-часова техническа поддръжка.

   

  VIVACOM предлага услугата в професионално изградени дейта центрове, разположени на различни сеизмични зони и отговарящи на всички международни изисквания за сигурност и резервираност. Захранването става по две напълно независими трасета. Специализиран екип на компанията предоставя  денонощна, целогодишна поддръжка. С услугата Smart hands, клиентите могат да разчитат на експерти от VIVACOM, които вместо тях ще управляват и обслужват тяхното оборудване.

   

  Колокация на ИТ оборудване е само част от портфолиото от интегрирани телекомуникационни решения, които VIVACOM предлага. Други решения, насочени към бизнеса са облачните услуги, M2M и IoT телеметрия, комплексни системи за видеонаблюдение, високоскоростен интернет и пренос на даннии други.

   

  16.10.2018
 • Интерактивна телевизия и домашен интернет на супер цена в Харманли

  VIVACOM предлага на своите потребители в Харманли изключително достъпно предложение за интерактивна телевизия и домашен интернет.

  08.10.2018 г. С настъпването на есента - сезонът, в който прекарваме все повече време у дома, VIVACOM предлага на своите потребители в Харманли изключително достъпно предложение за интерактивна телевизия и домашен интернет.  През октомври жителите на града могат да заявят пакетна оферта за двете услуги на преференциална цена. Клиентите могат сами да съчетават  различните варианти спрямо собствените си нужди и потребление и така да получат атрактивни отстъпки.

   

  Промоционалните пакети за интерактивна телевизия с кристално качество на звука и картината включват много повече премиум канали в сравнение със стандартните предложения. Като топ комбинация от телекома препоръчват: пакет TV 2L+ с достъп до над 200 телевизионни канала, от които 45+ с HD качество, допълнен с високоскоростен интернет от 50 Mbps, на изключително изгодната цена от 26,79 лв. на месец.

   

  Атрактивното предложение дава възможност на клиентите да се насладят и на ексклузивно съдържание от каталозите на Discovery, Da Vinci, Disney и Nickelodeon, с помощта на допълнителните медийни услуги по заявка, които са включени в пакет TV 2L+ без допълнително заплащане.

  08.10.2018
 • Интерактивна телевизия и домашен интернет на супер цена в Момчилград

  VIVACOM предлага на своите потребители в Момчилград изключително достъпно предложение за интерактивна телевизия и домашен интернет.

  08.10.2018 г. С настъпването на есента, сезонът, в който прекарваме все повече време у дома, VIVACOM предлага на своите потребители в Момчилград изключително достъпно предложение за интерактивна телевизия и домашен интернет.  През октомври жителите на града могат да заявят пакетна оферта за двете услуги на преференциална цена. Клиентите могат сами да съчетават  различните варианти спрямо собствените си нужди и потребление и така да получат атрактивни отстъпки.

   

  Промоционалните пакети за интерактивна телевизия с кристално качество на звука и картината включват много повече премиум канали в сравнение със стандартните предложения. Като топ комбинация от телекома препоръчват: пакет TV 2L+ с достъп до над 200 телевизионни канала, от които 45+ с HD качество, допълнен с високоскоростен интернет от 50 Mbps, на изключително изгодната цена от 26,79 лв. на месец.

   

  Атрактивното предложение дава възможност на клиентите да се насладят и на ексклузивно съдържание от каталозите на Discovery, Da Vinci, Disney и Nickelodeon, с помощта на допълнителните медийни услуги по заявка, които са включени в пакет TV 2L+ без допълнително заплащане.

  08.10.2018
 • Учителите - основа на промяната към дигитализация

  Предвижда се модерна образователна платформа, достъпна за педагозите

  „Новите професии, които ще получават добри пари, ще са свързани със създаването на дигитално съдържание”. Това заяви главният изпълнителен директор на VIVACOM Атанас  Добрев по време на кръглата маса „Учители за дигитално образование”, част от инициативата на VIVACOM и в. „24 часа” „Образование 4.0”.  „Качеството на образованието ще определи дали България ще стане развита, богата и добре изглеждаща държава, или ще сме на опашката и само ще се оплакваме”, категоричен беше Добрев. Създателите на съдържание са бъдещите добре заплатени хора, заяви той. „Трябва да се опитаме децата ни да създават цифрови съдържания и бъдещи изкуствени интелекти и да могат да манипулират това, което правят.”     

    

  Във форума, който се проведе в НДК,  взеха участие еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел - патрон на събитието, министърът на образованието Красимир Вълчев,   ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков,  Ваня Кастрева, директор на Регионалния инспекторат по образование. Оживената дискусия с участието на десетки директори и учители на основни, средни и професионални училища от цялата страна, беше модерирана от Гергана Паси, председател на Дигиталната Национална коалиция и Дарин Маджаров, основател на дигиталната платформа „Уча.се”.

    

   „Цифровите умения са в основаната на начина по който живеем, учим и работим”, каза  Мария Габриел. Тя похвали събитието на VIVACOM и "24 часа", че събира за първи път и трите върха на триъгълника ученици - учители - родители.  

  Габриел посочи, че трябва да се прецени за кои учебни програми може да се прилагат интернет платформи, които са възможни за всички предмети, и дали може да се стартира бързо с малки работни проекти. Цифровото съдържание трябва да подкрепя педагогиката, а не обратното, настоя българският еврокомисар.

    

  Министърът на образованието Красимир Вълчев също беше категоричен, че промените в образователната система не могат да станат без учителите. Затова министерството предвижда продължаване на обучението на учителите, които преподават „Компютърно моделиране“ в трети клас, в рамките на  програми за квалификация на национално и училищно ниво.105 млн. лева ще бъдат отпуснати за обучения за ученици и за учители, които преподават чрез информационни технологии и създават дигитални уроци. Процедурата ще обхване всички 1949 общообразователни училища. По този проект децата ще се учат да програмират в извънкласни занимания още от първи клас, уточни министърът.   

  Предвижда се и създаване на модерна образователна платформа, достъпна за всички учители, които ще могат да я използват в клас и да преподават по различен начин. Новите методи на преподаване, новите учебни програми и начини на оценяване в условията на дигитализация, според министър Вълчев, ще доведат до по-добри резултати.

  В момента 1100 училища имат Wі-Fі. Очаква се следващата седмица да бъдат отпуснати 7 млн. лева за други 700, а до началото на следващата година ще има мрежа и в останалите 600, съобщи още министърът на образованието. 

  Инициативата „Образование 4.0” на VIVACOM и в. „24 часа” се провежда с подкрепата на МОН и Столична община, и в партньорство с Дигиталната национална коалиция.  

  До края на годината ще се състоят още две кръгли маси – за родители и ученици.

    

  Дискусията беше проследена онлайн във фейсбук страницата на 24chasa.bg  и на vivacom.bg.

  05.10.2018
 • Кръгла маса “Учители за дигитално образование”

  Събитието „Учители за дигитално образование” е част от инициативата на VIVACOM и в. „24 часа” - „Образование 4.0”

  03.10.2018 г., гр. София.  На 4 октомври в НДК от 12 часа ще се проведе кръгла маса „Учители за дигитално образование”, част от инициативата на VIVACOM и в. „24 часа” - „Образование 4.0”

   

  Събитието е под патронажа и с участието на г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество. В дискусията ще участват също министърът на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев и Атанас Добрев, главен изпълнителен директор на VIVACOM. Ще вземат участие също кметът на столицата Йорданка Фандъкова и  Ваня Кастрева, началник на РИО София.

   

  В нея ще се включат  директори и преподаватели от български училища от цялата страна.

   

  По време на дебатите ще бъдат представени добри практики в дигиталното образование в България и ще бъдат обсъдени идеи за подобряване на дигиталните и иновативни умения на учениците. Цел на дискусията е да се видят пречките пред дигиталната промяна в българското основно, средно и висше образование и как да стане устойчив процесът на тази трансформация.

    

  Кога: 4 октомври, начало - 12:00 ч / час на регистрация – 11:30 – 12:00 ч

  Къде: НДК, вход А4, асансьор 8 и 9, етаж 8, зала 10

  03.10.2018
 • Семейният сектор на Националния стадион очаква своите малки и големи посетители за домакинския мач на България срещу Норвегия

  Всички малки и пораснали фенове на футбола ще бъдат посрещнати на входа от талисмана на отбора – лъвчето, облечено в екипа на отбора.

  03.09.2018 г., гр. София. Семейният сектор на стадион „Васил Левски” отново отваря врати за домакинските мачове на българския национален отбор от новия турнир на УЕФА „Лига на нациите”, който ще замени досегашните контролни срещи. Първата среща на България е тази неделя - 09.09.2018 г. от 19:00 ч. срещу Норвегия, а билетите вече са в продажба. Всеки възрастен, който купи билет на редовна цена, може да вземе със себе си до три деца в семейния сектор, за чийто вход се плаща символичната сума от 2 лв. на дете. Всички малки и пораснали фенове на футбола ще бъдат посрещнати на входа от талисмана на отбора – лъвчето, облечено в екипа на отбора. 

   

  Благодарение на VIVACOM и партньорството на телекома с Българския футболен съюз Националният стадион отново се превръща в любимо място за цялото семейство, като гарантира безопасността на най-малките фенове и им осигурява пълноценно изживяване преди, по време и след мача.

   

  Обособена зона в сектор „А“, блок 8, разполага с 450 места. Тя е напълно обезопасена, с отлична гледка към терена и предлага както забавления за децата, така и комфорт и удобства за всички членове на семейството. Зоната е с удобни седалки, както и с отделен вход и тоалетна.

   

  Фамилният сектор прие първите си посетители през 2017 година, по време на квалификациите за Световното първенство по футбол, в които България се изправи срещу Швеция и Франция. Още тогава инициативата предизвика сериозен интерес, помагайки за възраждането на утихналата в последните години у нас традиция за семейно посещение на стадиона.

   

  03.09.2018
 • ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

  Проектът е свързан с разработване на иновативна телекомуникационна услуга с работно наименование "Единен офис".

  На 17 август 2018 г. от 17:00 ч. в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, Централно управление, на адрес: гр. София бул. „Цариградско шосе“ №115И, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0197-С01 между Министерството на икономиката и „БТК“ ЕАД по проект: „Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от „БТК“ ЕАД“.

   

  Проектът е свързан с разработване на иновативна телекомуникационна услуга с работно наименование "Единен офис", която ще бъде разработена съвместно от „БТК“ ЕАД и партньора на компанията „Институт по информационни и комуникационни технологии“ при Българската академия на науките. За изпълнението на проекта е предвидено ангажирането на персонал, използването налични активи, използване на консултантски услуги и закупуването на материали, необходими за разработването на иновативна телекомуникационна услуга.

  • Разходите по проекта се финансират със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като:
   • общата сума на инвестицията е 1 538 331.57лв., от които:
    • 999 915.52 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (849 928.17 лв. европейско и 149 987.35 лв. национално съфинансиране)
    • 484 516.76 лв. собствено съфинансиране.
  20.08.2018
Каталог
към контакти