Доклад за устойчиво развитие

Интегриран доклад за устойчиво развитие

 


За нас е удоволствие да ви представим първия интегриран годишен доклад на VIVACOM. След поредица от доклади за устойчиво развитие, илюстриращи различните въздействия от дейността ни, сега преминаваме към формат, илюстриращ начина, по който бизнес моделът на дружеството трансформира неговите активи – като инфраструктура, природни и човешки ресурси, – създавайки стойност за ключовите заинтересовани страни. Съдържанието на доклада разглежда и влиянието на външната среда върху стратегията, управлението, дейностите и бъдещите планове на компанията.

2016 година бе период на промени не само за нашата компания, но и за целия телекомуникационен сектор. VIVACOM запази своята стабилност на един силно конкурентен пазар и задържа доверието на своите клиенти. И постигнатите резултати го доказват: за четвърта поредна година бяхме българският телеком номер едно по общи  приходи. Задържахме и водещата си позиция в сферата на фиксираните гласови услуги и фиксирания широколентов интернет достъп. VIVACOM е и IPTV оператор номер едно. За рекордно кратък срок дружеството успя да изгради най-бързата 4G мрежа в страната, постигайки 86,75% покритие на населението в края на 2016 г. Всички тези постижения показват, че сме на път да се превърнем в дигитален телеком от ново поколение: готови и способни да предоставим на нашите клиенти технологичните решения, които ще ни въведат в ерата на свързаните устройства и „интернет на нещата”.

Докладът е изготвен в съответствие с рамката за отчетност, разработена и публикувана от Съвета по международно интегрирано отчитане (IIRC), опцията „Core“ от насоките на Глобалната инициатива за отчетност – G4, както и други насоки, публикувани по тази тема. Всички предоставени данни са надлежно прегледани, анализирани и консолидирани и са в пълно съответствие с нашите официални отчети.

 

РАЗГЛЕДАЙ Доклада за 2014 г. РАЗГЛЕДАЙ ДОКЛАДА ЗА 2015 Г.   РАЗГЛЕДАЙ ДОКЛАда за 2016 г. 

 

 


Каталог
към контакти