Доклад за устойчиво развитие

Интегриран годишен доклад

 


За нас е удоволствие да ви представим втория интегриран годишен доклад на VIVACOM. Основната му цел е да създаде висока степен на прозрачност относно стратегията ни за създаване на стойност за ключовите заинтересовани страни в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

 

Ние имаме няколко години опит в публикуването на доклади за устойчиво развитие (от 2014 до 2015), като от 2016 г. направихме крачка напред към интегрирано годишно отчитане, за да покажем в по-големи детайли влиянието, което оказват дейностите на VIVACOM, и нашите отношения с всичките ни целеви групи. Настоящият доклад адресира най-важните теми, постижения и предизвикателства за компанията през 2017 г. в контекста на икономическо-социалната среда на пазара.

 

2017 беше първата от много години насам, в която оптимизмът както в икономическите анализи, така и в обществените нагласи взе връх над песимизма. През 2017 година станахме свидетели на трайно излизане на думата „криза“ от публичното говорене. Тя постепенно бе изместена от налагащото се усещане, че страната ни навлиза във фаза на растеж и подем и е време всеки сектор и всяка компания да търси активно начини за развитие и подобряване на представянето си. В отговор на променящата се макро- и микроикономическа обстановка, ние във VIVACOM променихме фокуса си от това да предлагаме качествени телеком услугина достъпна цена, към това да обърнем внимание и на сегмента потребители, които търсят повече съдържание за по-голяма стойност.

 

Един от основните фокуси на нашата компания беше услугата 4G – успяхме да спечелим наградата за „Най-бърза мобилна 4G мрежа в България за 2017 г.“ според анализ на резултатите на мобилното приложение на Ookla (най-висока средна скорост за сваляне (download) за 4G мрежа и Speedtest награда за мобилна мрежа за първите шест месеца на 2017 г. Резултатите са базирани на анализ на Ookla на данните от Speedtest Intelligence). В допълнение към тази награда, към края на 2017 г. разширихме покритието на нашата 4G мрежа до 99% от населението на страната.

 

За пета поредна година VIVACOM запазва водещата си позиция на българския телеком пазар с общи приходи от 890 млн. лв. Компанията ни възвърна водещото си място на пазара за широколентов интернет с 26% пазарен дял към края на 2017 г. и за поредна година сме водещият IPTV оператор с най-голям брой клиенти на услугата.

 

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с рамката за отчетност, публикувана от Съвета по международно интегрирано отчитане (IIRC), и „Core“ опцията от насоките на Глобалната инициатива за отчетност – G4, както и други релевантни насоки, публикувани по тази тема. Всички отчетени данни са надлежно прегледани, анализирани и консолидирани и напълно съответстват на официалните ни доклади.

 

РАЗГЛЕДАЙ Доклада за 2014 г.  РАЗГЛЕДАЙ ДОКЛАДА ЗА 2015 Г.   РАЗГЛЕДАЙ ДОКЛАда за 2016 г.  РАЗГЛЕДАЙ ДОКЛАда за 2017 г.

 

 


Каталог
към контакти