Полезни съвети
  1. Какво е 4G

    

   4G е мрежа от четвърто поколение (4th Generation) и се приема като наследник на 3G мрежата.

    

  2. Какво е необходимо за да ползвам 4G мрежата?

    

   За да можете да се свържете към 4G мрежата са необходими 4 неща:

    

   • Да използвате 4G SIM карта
   • Да използвате 4G мобилно устройство
   • Да настроите режима на мрежата на използваното устройство на 4G (LTE)
   • Да сте в обхват на 4G мрежата

    

  3. На какви честоти работи 4G мрежата?

    

   4G мрежата на VIVACOM работи на 1800 Mhz

    

  4. Какво е LTE технология?

    

   LTE (на английски: Long Term Evolution) може да достигне много високи скорости за download и upload. Технологията LTE е безжична широколентова технология за дългосрочно развитие, която в резултат на въведената система за пакетен пренос на данни се отличава с по-ефективно ползване на радиочестотния спектър и с много по-високи скорости на мобилен обмен на данни в сравнение с 2 и 3G мрежите.

    

  5. Какво може да се прави в 4G мрежата?

    

   4G мрежата е предназначена само за мобилен интернет. При входящи и изходящи обаждания автоматично се преминава на 3G или на 2G мрежата.

    

  6. С какво 4G е по-добро от 3G?

    

   Ключовите предимства на 4G мрежите са 2: по-високи скорости и по-добър PING;

    

   Мрежата на VIVACOM подържа скорости до 75 Mbps за download и до 25 Mbps за upload. PING-a в 4G мрежата на VIVACOM е около 10 ms. PING-a е от съществено значение при работата в интернет пространството. По-ниския PING означава по-бърза реакция на запитването към определен сайт/сървър.

    

  7. Заплаща ли се допълнително за използването на 4G?

    

   Не, за използването на 4G мрежата не се заплащат допълнителни такси. Използването на данни в 4G мрежата се заплаща според условията на използвания от Вас тарифен план, без допълнително таксуване

    

  1. Как да се абонирам за мобилна абонаментна услуга?

     

   Моля, посетете най-близкия оторизиран представител на VIVACOM и заявете активация на нова услуга. Необходимо е да носите със себе си Вашата лична карта, за да се идентифицирате.

     

  2. Как мога да запазя номера си от друг оператор към VIVACOM?

     

   Може да запазите настоящия си номер заедно с префикса при преминаване към VIVACOM.

     

   Необходимо да посетите магазин от дистрибуторската мрежа на VIVACOM и да подадете писмено заявление за пренос на номер/а. До два работни дни ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим за датата на реален пренос.

     

   Действителният период за пренасяне на номера е между 09:00 и 17:00 ч. на определената дата.

     

  3. Мога ли да пренеса моя номер, ако имам договор с настоящия си оператор?

      

   Да, може да пренесете Вашия номер към VIVACOM.

     

  4. Как се осъществява преносимостта на номер?
  5. Какво се случва с пренесен номер след прекратяване на договора?

     

   След прекратяване на договор на пренесен номер ( Port In), VIVACOM се задължава в срок до 10 дни, пренесеният номер да бъде върнат на донора.

     

  6. Как мога да премина от предплатена към абонаментна услуга?
   Преминете от предплатен към абонаментен план напълно безплатно като запазвате своя номер!
    

   Можете да преминете от предплатена към абонаментна услуга като посетите магазин на VIVACOM. Трябва да представите Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. След това ще изберете услугите, които ще ползвате и ще подпишете договор.
    

   Моля, имайте предвид, че преминаването от предплатена към абонаментна услуга се позволява, ако са минали минимум 30 дни от активацията й. Когато преминавате от предплатена към абонаментна услуга, оставащия предплатен баланс се запазва и се пренася като кредит в първата фактура.
    
  1. Какво да направя, ако загубя или ми откраднат телефона?
  2. Какво да направя, ако SIM картата ми се повреди?

      

   SIM картите могат да се повредят, ако ги оставите под директна слънчева светлина, изложени на открито при екстремно високи или ниски температури или под вода. Ако повредите Вашата карта или имате други технически проблеми с нея, обадете се на Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време и ние ще опитаме да идентифицираме специфичния технически проблем.

      

  3. Кого трябва да уведомя?

     

   За да избегнете неоторизирано ползване на Вашия абонамент, трябва незабавно да се обадите на Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време и да съобщите за загубата. Вие дължите напълно всяко потребление натрупано до момента на съобщаване на Обслужване на клиенти за загубването/кражбата на Вашата карта и нейното ограничаване.

      

   Силно Ви препоръчваме да уведомите официално най-близкото районно поделение на полицията. 

     

  4. Мога ли да запазя номера си?

      

   Да - Вашият мобилен номер няма да се промени, ако замените своята SIM карта.

     

  5. Ще запазя ли баланса на предплатената си карта?

     

   Ако загубите или повредите Вашата SIM карта, или Ви я откраднат, ще получите нова карта с баланса, прехвърлен от загубената/повредената/откраднатата Ви карта.

      

  1. Как да разчета моята първа фактура?

      

   Първата месечна сметка се издава на първата дата на отчетния Ви период след активацията на абонамента Ви.

      

   Тя има три основни секции:

      

   1. Заглавна страница с кратко описание на Вашите данни, ползвани услуги, дължима сума, дата на издаване на сметката и срок за плащане.
   2. Секция "Извлечение" със сумата на всички Ваши месечни и еднократни такси и сумата на цялото потребление.
   3. Секция "Извлечение по услуги" за всеки мобилен номер под Вашия абонамент.

      


   Първата Ви месечна сметка включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период, една пълна месечна такса за следващия месец, а също и сумите за всички използвани услуги, от датата на активация до датата на отчетния период.

      

   Включените услуги, които са описани в първата месечна сметка, са част от полагаемите за месеца, като са пропорционално разпределени за периода от активацията до датата на отчетния период.

      

  2. Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

      

   Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга, използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде, са провеждани разговори и използвани услуги, както и таксуването за всяка услуга.

     

   Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка за бъдещи периоди като се обадите на Обслужване на клиенти на 123, по всяко време или директно чрез VIVAONLINE.

       

   Детайлизирана справка

   Цена в лв.

   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
   Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - бизнес клиенти  Безплатно 
   Получаване на детaйлизирана справка онлайн Безплатно 
    Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
   Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ  Безплатно
   Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер / за абонати на тарифен план Hybrid - 12.00 лв.
   Получаване на препис от фишовете или фактура на месечните сметки за изтекъл период от време в рамките на една година в магазин на VIVACOM - еднократно за всеки телефонен пост  2.40
   Посочените цени са с включен ДДС

      

  3. Как мога да получа копие от моята фактура?

      

   Може да заявите копие на Вашата месечна сметка като се обадите на Обслужване на клиенти на 123 или на 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.

      

  4. Какъв е срокът за заплащане на фактура?

      

   Вашата месечна сметка е дължима 18 дни от датата показана на заглавната й страница.

     

   Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

     

   Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

     

   Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.

      

  5. Как и къде мога да заплатя фактурата си?
  6. Какво са включени услуги и как се прехвърлят за следващ месец?

      

   Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути, SMS съобщения или MB, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Според спецификата на тарифния план, неизразходваните включени услуги могат да се прехвърлят или да не се прехвърлят за следващ отчетен период. В случай, че се прехвърлят, броят им не може да надхвърля този на услугите, включени в тарифния Ви план. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните, оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.

     

   След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план.

      

   Може да проверявате Вашите включени услуги безплатно чрез кратък USSD код *123# или чрез обаждане до Обслужване на клиенти по всяко време на телефон 123 за частни клиенти и 121, ако сте бизнес клиент, избирайки опция 1.

      

  7. Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

      

   Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие може да прехвърлите един или няколко от Вашите номера на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес.

      

   Ако сте частен клиент може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време.

      

   За отделяне на номера на нов абонамент се заплаща еднократна такса от 12 лв с ДДС. Таксата ще бъде отразена в следващата Ви фактура.

     

   Разделянето/обединяването на клиентски номера за неакаунтменажирани Бизнес клиенти се осъществява в магазин на VIVACOM, чрез попълване на Форма. 

     
   Aко клиентът е акаунтменажиран, е необходимо да се обърне към Търговския си представител.
   На един клиентски номер трябва да има минимум 3 мобилни номера.

     

   Услугата е безплатна за бизнес клиенти.

     

   В случай на разделяне или обединяване на фактура, неизразходваните услуги за номера, за който се извършва промяната се губят.

     

     

  8. Как мога да активирам отново моите ограничени услуги?

     

   Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения или надвишен кредитен лимит, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите своите услуги.

      

  9. Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

      

   Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.

      

   Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви, заедно с номера на пощенската кутия, са ясно изписани.

      

  10. Какво е максимална финансова граница и как се калкулира?

       

   Максималната финансова граница е сумата, до която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услуги. Ако желаете тази сума да бъде увеличена, трябва да се свържете с Обслужване на клиенти на 123. Възможно е да бъде изискано авансово плащане или депозит в магазин на VIVACOM.

      

  11. Как мога да получа обратно направения депозит за увеличение на максималната финансова граница?

      

   Искането за възстановяване на депозита може да бъде направено само на 123. Имайте в предвид, че след освобождаване на депозита Вашата максимална финансова граница ще бъде намалена със същата сума и услугите могат да бъдат ограничени.

      

  12. Как се таксува моето потребление?

     

   Тарифирането зависи от избраният тарифен план, като може да бъде с 30 или 60 секудно първоначално отчитане за всички разговори в страна и в последствие на точна секунда или на започната минута.

     

   Обажданията в роуминг се таксуват съобразно условията на мобилната мрежа, която използвате.

     

   *Информация за първоначално таксуване може да откриете в ценовата информация на всеки тарифен план.

     

  13. На коя дата ще се издава моята фактура?

       

   Според датата на активация на Вашата SIM карта, фактурата Ви ще се издават на един от следните дни, всеки календарен месец:

      

   • При активация на SIM карта в периода от 3-тo до 11-тo, фактура ще се издава на всяко 15-то число
   • При активация на SIM карта в периода от 12-тo до 20-тo, фактура ще се издава на всяко 22-ро число 
   • При активация на SIM карта в периода от 21-во до 24-тo, фактура ще се издава на всяко 1-во число
   • При активация на SIM карта в периода от 25-тo до 2-рo, фактура ще се издава на всяко 8-то число

      


   Ако сте настоящ клиент на мобилната мрежа на VIVACOM и сключите договор за нова SIM карта на абонаментен план, отчетната дата, на която ще се издава фактура за новата Ви карта, ще бъде еднаква (индентична) с датата на фактуриране на първата Ви SIM карта.

  14. Какво е активационен пакет?

      

   Активационният пакет, на цена от 9.90 лв. с ДДС, включва 60 минути към всички национални оператори, които се черпят с втори приоритет след включените в тарифата минути, ако има такива.

      

   Активационният пакет се активира на всички нови клиенти, които сключват срочен договор за абонаментна услуга с месечна такса равна или по-ниска от 24.90 лв. с ДДС и е валиден в период от 30 дни след подписване на договора. За всички тарифни планове, за които важи прилагането на Активационен пакет, се намалява размера на депозита при активация с и без мобилно устройство с размера на цената на пакета.

      

   Активационният пакет не важи за лоялни клиенти и за клиенти, които пренасят номера си от друга мобилна мрежа.

  1. Как мога да променя номера си?

      

   Може да заявите промяна на мобилния си номер чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време. Промяната на номер е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

      

   Ако заявите промяна на метален номер към обикновен, заплатената сума няма да Ви бъде възстановена. Ако изберете промяна към метален номер, начислява се такса в зависимост от стойността на металния номер.

      

   Металните номера са специални номера с поредни цифри или други лесно запомнящи се комбинации от цифри. 

      

   • Сребърен на цена от 420 лв с ДДС
   • Златен на цена от 900 лв с ДДС

      
   Моля, имайте предвид, че ако заявите промяна на пренесен от Мтел или Глобул номер, Вие ще го загубите.

   X
  2. Как мога да променя тарифния си план?

     

   Може да заявите промяна на тарифния си план чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 за бизнес клиенти, по всяко време. Промяната на тарифен план е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

      

   Моля, имайте предвид, че за някои абонаментни планове има специфични ограничения за промяна на плана.

    

  3. Мога ли да променя личните си данни като моето име?

      

   Можете да промените Вашето име, адресна регистрация, номер на лична карта, националност и други лични данни като посетите някой от оторизираните ни представители. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

      

  4. Как мога да променя моя таен въпрос и отговор?

     

   Вашият таен отговор е Вашата уникална парола за достъп, която защитава Вашия абонамент от неоторизиран достъп.

      

   За да промените Вашия таен въпрос или отговор, моля, свържете се с Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време. Промяната на таен въпрос или отговор е безплатна и се позволява веднъж на отчетен период.

     

  5. Как мога да добавя нова SIM карта към моя абонамент?

     

   Може лесно да добавите допълнителни SIM карти към Вашия абонамент като посетите най-близкия до Вас оторизиран представител на VIVACOM. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима, за идентификация.

      

  6. Как мога да извърша смяна на собственост на моя абонамент?

     

   Може да заявите смяна на собственост за един или всички мобилни номера от Вашия абонамент. Настоящият титуляр заедно с новия собственик трябва да посетят лично оторизиран представител на VIVACOM. Моля, представете Вашата лична карта, която е необходима за идентификация. 

      

   Преди да бъде осъществена смяната на собственост всички задължения трябва да бъдат заплатени в пълен размер. 

     

  7. Как мога да добaвя допълнителни пакети?

    

   Може да добавите допълнителни пакети към Вашия абонамент чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент или като посетите удобен за Вас VIVACOM магазин.
   Активацията и деактивация на допълнителни пакети е възможна в един отчетен период.

    

  8. Загубих PIN / PUK кодовете си!

     

   Вашите първоначални PIN и PUK кодове са изписани на пластмасовия държач, на който сте получили SIM картата си. Ако сте променили и забравили Вашия PIN код, можете да отключите Вашата SIM карта, въвеждайки 8 цифрения PUK код от пластмасовия държач.

       

   Ако въведете грешно Вашия PIN код повече от три пъти, Вашата SIM карта ще бъде блокирана и единствено PUK кодът може да я отключи.

     

   Ако въведете грешно Вашия PUK код повече от десет пъти, Вашата SIM карта ще бъде блокирана завинаги и ще трябва да бъде подменена.

     

   За да получите Вашия PIN или PUK код, моля, свържете се с Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.

    

  9. Как да се свържа с Обслужване на клиенти?

    

   На безплатен* телефон 123 може да получите информация за всички услуги предлагани на частните клиенти на VIVACOM  

      

   Ние Ви осигуряваме:

     

   • Незабавна връзка с нашия екип- 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
   • Информация по Вашата фактура;
   • Информация за продукти и услуги;
   • Своевременно и компетентно обслужване по всички технически въпроси;
   • Възможност за промяна на данните за кореспонденция

     

    

   С подаване на "Таен въпрос" и "Отговор на таен въпрос" Вие ще можете заявите промени по Вашите усуги, като смяна на абонаментен план, активиция на допълнителни услуги и др.

    

      
   *Обажданията към 123 са безплатни за номера от мобилната и фиксирана мрежа на VIVACOM. Обажданията към 087123 (+35987123) са безплатни за номера от мобилната мрежа на VIVACOM и се таксуват спрямо тарифния план на клиента от фиксирана мрежа на VIVACOM. Обажданията към Обслужване на клиенти на номер 087 123 (+35987123) от номера на други мобилни или фиксирани мрежи се таксуват спрямо тарифния план на съответния оператор. 

        

   Нашият екип "Обслужване на клиенти" Ви очаква!

  10. Мога ли да прехвърля мобилния си номер от абонаментен план към предплатен пакет?

     

   Миграцията на мобилен номер от абонаментен план към предплатен пакет не е възможна.

     

  11. Каква е цената на минута разговор към 11800?

     

   Цената за разговор към 11800 е 0.39лв. с ДДС. Таксуването е на минута, за всички планове, без първоначална такса свързване. Включените минути в плана не могат да се използват за разговори към 11800.

     

  12. Как мога да активирам/деактивирам ограничение на Услуги с Добавена Стойност (УДС)?

     

   Ограничение за разговори към Услуги с Добавена Стойност (УДС) може да активирате/деактивирате  чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123/121 по всяко време.

      

   Клас на ограничение може да се наложи както за всички 090 номера на Услуги с Добавена Стойност, така и за номера от следните видове:

     

   • (код за достъп 0901) - Телегласуване
   • (код за достъп 0902) - Хазартни игри
   • (код за достъп 0903) - Услуги за "възрастни"
   • (код за достъп 0900) - Всички останали услуги с добавена стойност 

     

  13. Как мога да прекратя услугата?

    

   В случай, че споразумението бъде прекратено преди изтичането на уговорения между страните срок по искане или по вина на абоната, включително при неплащане на дължими суми, абонатът дължи на БТК ЕАД:

    
   - Дължимата неустойка е в размер на месечните такси до изтичането на договора;

     

   Ако срокът на договора Ви е изтекъл, можете да подадете 30-дневно, писмено предизвестие за прекратяване на услугата в магазин на VIVACOM.

    

   Ако желаете да пренесете Вашия номер към някой друг мобилен оператор в България, е необходимо да посетите магазин на съответния оператор. 

    

  1. Има ли мобилни апарати, които работят само със SIM карта на VIVACOM?

     

   Мобилните апарати, които се предлагат на преференциални цени от VIVACOM, е възможно да бъдат пригодени да работят само със SIM карта на VIVACOM.

     

  2. Какво представлява SIM карта?

     

   SIM картата представлява чип, който се поставя в мобилния телефон и служи за идентификация на потребителя в мобилна мрежа.

     

   SIM е съкращение от Subscriber Identification Module (Модул за идентификация на потребителя) и съхранява данни и пароли, необходими за връзка в GSM или UMTS мобилна мрежа.

     

   Основният метод на защита на SIM картата е PIN (Personal Identification Number) код, съставен от 4 до 8 цифри. При неправилното му въвеждане 3 пъти SIM картата се блокира, като може да се разблокира с PUK (Personal unlocking code) кода, който е записан на задната част на пластиката на SIM картата

     

  3. Колко струва SIM карта?

   Стандартен SIM /MICRO SIM карта се предлага безплатно на всички нови клиенти на VIVACOM на абонаментни или предплатени планове.

   NANO SIM карта – клиента заплаща първоначална такса в размер на 9.90лв с ДДС при всяко предоставяне на SIM карта във VIVACOM магазин.

   Всички лоялни клиенти притежатели на VIVACLUB карти заплащат преференциална цена в размер на 4.90лв с ДДС при всяко предоставяне на SIM карта във VIVACOM магазин.

    

   При подмяна на SIM карта в случаите на кражба, загуба, блокиране с PUK код, механично увреждане или преминаване към различен формат на SIM, клиентът заплаща такса в размер на 9.90 лв с ДДС при всяко предоставяне на SIM карта във VIVACOM магазин.

   Всички лоялни клиенти, притежатели на VIVAClub карти, заплащат преференциална цена в размер на 4.90 лв с ДДС при всяко предоставяне на SIM карта във VIVACOM магазин.

    

   Замяна на SIM в случай на дефектиране / фабричен дефект – безплатно.

  1. Как да променя / премахна моя PIN код?

     

   PIN кодът на Вашата SIM карта е четири цифрен код, защитаващ Вашата SIM карта от неоторизирана употреба.

     
   За да промените Вашия PIN код, въведете от клавиатурата на Вашия апарат: **04*настоящ PIN*нов PIN*нов PIN# последван от бутона ОК.

     
   Вашата SIM карта също има и PIN2 код, който служи за функцията фиксирано набиране.

     
   За да промените Вашия PIN2 код въведете от клавиатурата на Вашия апарат: **042*настоящ PIN2*нов PIN2*нов PIN2# последван от бутона OK.

     

  2. Какво е Чакащо повикване и как да го ползвам?

      

   Чакащо повикване е функция, която Ви уведомява с тих звуков сигнал, ако някой Ви търси докато разговаряте. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания.

     
   Услугата Чакащо повикване е автоматично активирана на всички нови SIM карти.

     
   За активация на Чакащо повикване въведете от клавиатурата на Вашия апарат: *43# последван от бутона OK.

     
   За деактивация на Чакащо повикване въведете от клавиатурата на Вашия апарат: #43# последван от бутона ОК.

     

  3. Какво е Задържане на повиквания и как да го ползвам?

     

   Задържане на повиквания е функция, която Ви позволява да оставите на изчакване разговора, който водите и да осъществите или приемете друго обаждане. Можете да водите до пет (5) разговора едновременно и да преминавате между тях без да загубите нито един.

     
   Задържане на обаждането е стандартна функция на повечето апарати на пазара днес. Проверете настройките за разговори на Вашия телефон.

     

  4. Какво е Ограничаване на повиквания и как да го ползвам?
  5. Как да активирам/деактивирам Пренасочване на повиквания?

     

   Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите Входящите си обаждания към Вашата гласова пощенска кутия или друг номер, когато сте извън обхват, когато не можете или не желаете да отговорите.

     
   За да пренасочите повиквания, на който не желаете да отговорите, въведете: *61*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да пренасочите повиквания, когато сте извън обхват или апаратът Ви е изключен, въведете: *62*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да пренасочите повиквания при заета линия, въведете: *67*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да направите безусловно пренасочване, въведете: *21*номера за пренасочване# последван от бутона ОК.

     
   За да премахнете всички пренасочвания, въведете: ##002# последван от ОК.

     

   Пренасочване на повикванията може да се осъществява само към мобилни и фиксирани номера от номерационния план на българските оператори.

      

  6. Какво е Идентификация на повиквания и как да го ползвам?

     

   Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят.

     

   CLIP функцията позволява мобилният номер или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително настроена и активирана за всички клиенти на мобилните услуги на VIVACOM. Ако не желаете Вашият номер да се изписва, когато набирате някого, е необходимо да активирате CLIR функцията.

     

   За да активирате функцията Ограничаване на идентификацията на повикванията (CLIR) за определен разговор въведете: #31#последван от номера, който искатe да наберете.

     

   За да деактивирате функцията CLIR за определен разговор въведете: *31#последван от номера, който искатe да наберете

      

  1. Какво е гласова поща?

      

   Гласова поща е услуга, която Ви позволява да пренасочите обажданията, на които не можете или не желаете да отговорите, към Вашата лична гласова пощенска кутия, където тези, които Ви търсят, могат да Ви оставят съобщение. Може да се свържете с Вашата гласова пощенска кутия по всяко време, за да прослушате записаните съобщения чрез обаждане до +359878009110 или до кратък номер 110 от мрежата на VIVACOM.

     

   Гласовата поща е автоматично активирана безплатно за всички клиенти на VIVACOM.

     

   Гласовата поща Ви позволява да запишете личен поздрав, да защитите с парола Вашите съобщения и да запаметите прослушаните съобщения.

     

   Вашата гласова пощенска кутия може да съхранява до 20 съобщения. След като прослушате съобщенията във Вашата гласова пощенска кутия можете да ги запазите за още 5 дни. Непрослушаните съобщения се пазят до 5 дни преди да бъдат изтрити от системата. Съобщенията не могат да бъдат по-дълги от 2 минути.

     

   Ако получите ново съобщение в гласовата си поща, ще Ви бъде изпратен уведомителен SMS с текст: „Imate 1 novo(i) saobshtenie(a). Za proslushvane naberete +359878009110. You have 1 new message(s). To listen dial +359878009110".

     

  2. Как да настроя моята гласова поща?
  3. Как да прослушам съобщения си на гласовата ми поща?

     

   Може да се свържете с Вашата гласова пощенска кутия като наберете:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер наберете кратък номер 110
   • от друг мобилен VIVACOM номер наберете кратък номер 111 и когато Ви бъде изискано, въведете номера на Вашата гласова пощенска кутия, който е същия като Вашия мобилен номер. От съображения за сигурност, ще трябва да въведете Вашата 4 цифрена парола на гласовата Ви поща.

     


   Ако звъните от фиксиран телефон с тонално набиране или мобилен номер на друг оператор, трябва да наберете +359 87 110 и когато Ви бъде изискано, въведете номера на Вашата гласова пощенска кутия, който е същия като Вашия мобилен VIVACOM номер. От съображения за сигурност, ще трябва да въведете Вашата 4 цифрена парола на гласовата Ви поща.

     

   Следните опции са налични при прослушване на Вашите съобщения:

     

   • за повторно прослушване на съобщението: натиснете 1
   • за пауза: натиснете 2
   • за други опции: натиснете 5
   • за препращане на съобщението: натиснете 6
   • за изтриване на съобщението и преминаване към следващото: натиснете 7
   • за запаметяване на съобщението: натиснете 9
   • за да маркирате това съобщение като непрослушано и преминаване към следващото: натиснете #
   • за връщане към главното меню: натиснете **

     

    
   Вашите съобщения ще бъдат възпроизведени от последното получено последователно до най-старото. Можете да промените реда за прослушване на съобщенията, набирайки кратък номер 110, последвано от:

     

   • за достъп до лични настройки: натиснете 4
   • за промяна на лични настройки: натиснете 4
   • за промяна на настройките за възпроизвеждане: натиснете 2
   • за промяна на реда за прослушване на съобщенията: натиснете 1

      

  4. Как се таксува ползването на гласова поща?

     

   Таксуването за използване на гласова поща зависи от това дали получавате или оставяте съобщения, също така дали използвате мобилната мрежа на VIVACOM или сте в роуминг.

     

   За прослушване на съобщения:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер - безплатно
   • от друг мобилен VIVACOM номер - таксуването е според тарифния Ви план
   • от всеки друг фиксиран или мобилен национален оператор - таксуването е според тарифния Ви план
   • ако сте в роуминг - таксуването е според международните роуминг тарифи

     

    
   За оставяне на съобщения:

     

   • от Вашия мобилен VIVACOM номер - таксуването е според тарифния Ви план
   • от всеки друг фиксриан или мобилен национален оператор - таксуването е според тарифния Ви план
   • ако сте в роуминг - таксуването е според международните роуминг тарифи

     

     
   Пренасочването на гласовата пощенска кутия към гласовата пощенска кутия на друг мобилен VIVACOM номер е безплатно.

      

   Ако сте в роуминг и имате активирано условно пренасочване: („Недостъпен", „Заето" и „При неотговаряне") към Вашата гласова пощенска кутия, ако някой се свърже с нея, освен стандартната цена за входящо обаждане,  това ще Ви бъде таксувано и като изходящ разговор по стандартните цени за роуминг за съответната дестинация.  Ако имате активирано безусловно пренасочване към Вашата гласова пощенска кутия, няма да Ви бъдат таксувани пренасочените към нея обаждания.

   .

     

  5. Как мога да деактивирам гласовата си поща?

     

   За да запазите Вашата гласова поща активна, трябва да я използвате поне веднъж за шестдесет дни (60). Ако не използвате гласовата си пощенска кутия нито веднъж за този период, тя ще бъде изтрита от системата и ще загубите Вашите лични поздрави и запаметените съобщения. Преди Вашата гласова пощенска кутия да бъде изтрита ще получите уведомително съобщение.

     

   За да деактивирате Вашата гласова поща, изпратете безплатен SMS до кратък номер 90110 със следния текст:

     

   • на английски език: OFF
   • на български език: NE

     

    
   След това премахнете пренасочванията чрез въвеждане на кратък код-##002# от клавиатурата на Вашия телефонен апарат последван от бутона OK.

      

  6. Какво e “NFC" и как работи?
  7. Как да използвам конферентен разговор?

     

   Конферентният разговор Ви позволява да разговаряте с повече от един човек по едно и също време. Максималният брой на участниците е 6 - организаторът на разговора и още 5 човека. Конферентен разговор с различни йерархически нива не е възможен.

     

   В зависимост от използвания мобилен апарат има различни възможности за настройване на конферентен разговор.

    

   Това е пример за настройките за конферентна връзка за апарати Нокиа:

    

   Опция А:

    

   • наберете номер А
   • по време на разговора изберете Опции и след това Нов разговор,
    наберете номер Б, връзката с номер А автоматично остава в изчакване
   • от Опции изберете конферентна връзка
   • ако номер В Ви потърси, изберете Отговор (изписва се на дисплея), 
    за да включите номер В в разговора, изберете Опции и след това Добави към конферентна връзка

     

   Опция Б:

    

   • когато входящо повикване от номер А е последвано от входящо повикване от номер Б, изберете Отговор (изписва се автоматично на дисплея), за да отговорите на Б
   • връзката с А автоматично остава в изчакване,
    изберете Опции и след това Конферентна връзка, и така конферентната връзка между трите номера е осъществена

    

  8. Как да използвам Уведомяване за пропуснато повикване?

    

   Уведомяване за пропуснато повикване е услуга, която Ви информира за неприетите обаждания, докато не сте били достъпен.

    

   Например, ако апаратът Ви е бил изключен, били сте извън обхват, провеждали сте друг разговор или сте получавали данни, услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви информира за неприетите обаждания.

    

   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване може да се използва едновременно с услугата Гласова поща. Ако този, който Ви търси, не остави гласово съобщение, услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви информира за обаждането.

    

   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване ще Ви изпрати SMS съобщение в следните случаи:

    

   • когато сте извън обхват
   • апаратът Ви е изключен
   • провеждате разговор и услугата Изчакващо повикване не е активирана
   • нямате активирана Гласова поща
   • този, който Ви търси, не остави съобщение в Гласовата Ви пощенска кутия

     
   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване е настроена и първоначално активирана за всички VIVACOM клиенти. 

    

   За да активирате / деактивирате услугата е необходимо да изпратите SMS съобщение до кратък номер 1234 със следния текст:
   За активация:
    

   • на английски език - MCN ON
   • на български език - MCN DA

    
   За деактивация:

   • на английски език - MCN OFF
   • на български език - MCN NE


   Услугата Уведомяване за пропуснато повикване се предлага и на английски, и на български език. За да промените езика на съобщението, е необходимо да изпратите безплатен SMS към кратък номер 1234 със следното съдържание:

    

   • за промяна на английски език - LANG EN
   • за промяна на български език - LANG BG

     

  9. Как да използвам Отново на линия?

    

   Услугата Отново на линия дава възможност хората, които са Ви търсили, докато не сте били достъпен, поради липса на покритие или изключен апарат, да получат SMS съобщение, когато сте достъпен отново. Текстът на съобщението е следният: ‘Nomer +35987xxxxxxx, koyto tarsihte, veche e dostapen.''
    
   Услугата Отново на линия е активирана на всички мобилни VIVACOM клиенти. Моля, обърнете внимание, че услугата Отново на линия няма да функционира, ако услугата Уведомяване за пропуснато повикване не е активна.
     
   За да активирате или деактивирате Отново на линия, моля, изпратете безплатен SMS към кратък номер 1234.

     

   За активация:

   • на английски език - AON
   • на български език - ADA

    
   За деактивация:

   • на английски език - AOFF
   • на български език - ANE

     

   Услугата Отново на линия се предлага и на английски, и на български език. За да промените езика на съобщението, е необходимо да изпратите безплатен SMS към кратък номер 1234 със следното съдържание:

    

   • за промяна на английски език - LANG EN
   • за промяна на български език - LANG BG
  10. Как да използвам Фиксирано набиране?

    

   Фиксирано набиране е услуга, която Ви дава възможност да ограничите Вашите изходящи обаждание и SMS съобщения до определени номера, включени в списъка за фиксирано набиране. Веднъж активирали услугата Вие можете да набирате и изпращате SMS-и само до номерата от списъка. За да настроите и променяте Вашия списък от номера за фиксирано набиране, ще е необходимо да въведете Вашия PIN2 код.

    

   Моля, консултирайте се с ръководството на Вашия мобилен апарат за по-подробни инструкции за настройване на услугата Фиксирано набиране.

    

  11. Как да използвам 3G мрежата?
  12. Какво е GPRS?

    

   GPRS е носеща мрежова технология, която ускорява преноса на данни до 4-5 пъти в сравнение със CSD.

    

   Може да използвате GPRS технологията за пренос на MMS, разглеждане на WAP страници от мобилния Ви апарат или връзка с Интернет чрез компютър (лаптоп).

    

   GPRS настройките, които трябва да бъдат дефинирани, включват APN (точка за достъп):

    
   VIVACOM стойности по подразбиране за APN:
    

   • VIVACOM Интернет - internet.vivacom.bg
   • VIVACOM MMS - mms. vivacom.bg

     
   Профилът по подразбиране е VIVACOM MMS и WAP профил. Ако искате да използвате мобилния си телефон за интернет връзка, ще трябва да превключите на VIVACOM интернет профил. Този профил ще откриете в менюто на Вашия мобилен телефон, като обикновено са описани като «Настройки на телефона» (Phone settings) - «Свързване» (Connectivity) - „Настройки за данни" (Data Settings). Конкретните имена в менюто зависят от модела на Вашия мобилен апарат!

    

   Ако искате да разглеждате страници в Интернет, използвайки лаптоп и GPRS, Вие трябва:
    

   • Да имате мобилен апарат, който да поддържа GPRS с модем функция и може да бъде свързан с лаптоп чрез кабел, инфрачервен порт (IrDA) или Bluetooth
   • Да инсталирате на лаптопа софтуер за връзка с мобилен телефон
   • Да имате активиран GPRS профил на Вашия мобилен телефон
   • Използването на данни се таксува като GPRS данни - вижте цените за GPRS.

    

   Ако искате да разглеждате WAP страници и/или да изпращате MMS чрез GPRS, след като сте активирали VIVACOM интернет GPRS профила, ще трябва да ре-активирате VIVACOM Browser профила.

    

   За допълнителна информация, моля, обадете се на Обслужване на клиенти на номер 123.

    

  13. Как да използвам мобилния си телефон като PC модем?

    

   Подробните инструкции как да използвате мобилния си телефон като PC модем можете да разгледате ТУК

    

  14. Как мога да се абонирам/откажа за/от получаването на рекламни съобщения от VIVACOM продукти и услуги?

    

   Активация:
    

   За активиране на услугата за получаване на рекламни SMS-и за VIVACOM услуги, трябва да изпратите SMS с текст "activate" до кратък номер 188188.

   Деактивация:
    

   За отказване от получаване на рекламни съобщения за VIVACOM услуги, трябва да изпратите SMS с текст на съобщението "stop" до кратък номер 188188.

    

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188188 са безплатни.

    

   Този номер не спира активираните услуги от клиента.

    

   Пример: 
   Ако клиент, абонирал се за SMS прогнозата за времето, изпрати "stop" на номер 188188, няма да се откаже от услугата SMS прогноза за времето. Ако клиент иска да се абонира за някоя от услугите, не може да се абонира със SMS с текст "activate" до кратък номер 188188.

    

  15. Как мога да се абонирам/откажа за/от получаването на рекламни съобщения за чужди продукти и услуги.

    

   Активация:
    

   За активиране на услугата за получаване на рекламни SMS-и за чужди услуги, трябва да изпратите SMS с текст "activate" до кратък номер 188199.

     

   Деактивация:
    

   За отказване от получаване на рекламни съобщения за чужди услуги, трябва да изпратите SMS с текст на съобщението "stop" до кратък номер 188199

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188199 са безплатни.Този номер не спира активираните услуги от клиента.

   Пример:
    

   Ако клиент, абонирал се за SMS прогнозата за времето, изпрати "stop" на номер 188199, няма да се откаже от услугата SMS прогноза за времето. Ако клиент иска да се абонира за някоя от услугите, не може да се абонира с SMS с текст "activate" до кратък номер 188199.

    

  16. SMS

    

   Можете да изпращате и получавате текстови съобщения, съдържащи до 160 знака, включително паузите, в рамките на един SMS. (Тези знаци могат да бъдат и повече, ако Вашият апарат позволява това, като в такъв случай ще бъдете тарифиран за повече от един SMS). Всички Ваши приятели ще получат съобщенията Ви, без значение дали са клиенти на VIVACOM или на други оператори.

    

   Тарифирането е според тарифния Ви план.

    

   Важно:

   • Можете да запазите в SIM картата си до 50 съобщения (общо - изпратени и получени). Ако желаете изпратените съобщения да бъдат запазвани, трябва да направите съответните настройки от менюто на своя телефон
   • Ако SMS не е получен от мрежата, той ще бъде запазен за период от максимум 72 часа. Съобщение, изпратено от Web/SP, ще бъде съхранявано до 48 часа
   • VIVACOM ще запази Вашите неполучени съобщения. Когато броят им достигне 10, ще Ви бъде изпратено съобщение за грешка
   • SMS настройките на SIM картата са предварително конфигурирани
   • Номерът на SMS центъра е + 359 878 000 333

    


   Потърсете повече информация в партньорската ни мрежа или като позвъните в Центъра ни за обслужване на клиенти на кратък номер 123.

    

   За да активирате получаване на рекламни SMS съобщения от VIVACAOM трябва да изпратите SMS с текст: "activate" до кратък номер 188188.

    

   За да деактивирате услугата трябва да изпратите SMS с текст "stop" до кратък номер 188188.

    

   Изпращането и получаването на SMS-и към и от номер 188188 са безплатни.

    

  17. MMS

   Лесно можете да изпращте и получавате MMS от клиенти на VIVACOM и други мобилни оператори. Трябва Ви само апарат, който да поддържа тази функция и да бъде конфигуриран с правилните настройки (показани по-долу).

    

   Важно:

   • Максималният размер на едно MMS събщение е 300KB. По-големи съобщения не могат да бъдат изпращани
   • Ако MMS съобщението не бъде получено от мрежата, ще бъде запазено за период от максимум 48 часа
   • Максималният брой неполучени и съхранени MMS съобщения в мрежата на VIVACOM е 5


   MMS тарифирането е базирано на цените от тарифния Ви план.

    

   MMS настройки:

   Настойки по-подразбиране

   Допълнителни

   настройки

   Профил на носителя (CSD или GPRS)  GPRS CSD*
   URL на MMS центъра mmsc.vivacom.bg mmsc.vivacom.bg
   Тип протокол (Protocol type) WAP или HTTP WAP или HTTP
   Getaway IP адрес 192.168.123.123 192.168.123.123
   Номер на порт (Port number) 9201 за WAP 1.X 92010 за WAP 1.X
   (HTTP) 8080 за WAP 2.0 (HTTP) 8080 за WAP 2.0
   Потребителско име (User name) mms mms
   Парола (Password) mms mms
   Номер за достъп (Dial up number) - +359871001
   Вид повикване (Call type) - аналогово

    


   * - препоръчително е да се използва GPRS като предефинирана настройка. Когато GPRS липсва като функционалност на телефона Ви, използвайте CSD настройките.

   Потърсете повече полезна информация в партньорската ни мрежа или като позвъните в Центъра за обслужване на клиенти на кратък номер 123.

  18. 3G Видеоразговор

    

   Услугата Видео разговор е достъпна за всички клиенти на мобилните абонаментните услуги на VIVACOM, без да е нужна допълнителна активация.

    

   За провеждане на видео разговор е необходимо двамата участници да притежават 3G телефон, поддържащ тази услуга и да се намират в покритието на 3G мрежата на VIVACOM.

    

   За да се осъществи видео разговор, трябва да се изпълнят следните стъпки:

    

   • Въвежда се телефонният номер
   • От менюто се избира опцията Видео разговор (Видео повикване)
   • Избираният клиент ще получи покана за видео разговор, която може да приеме или да отхвърли
   • Видео разговорът е осъществен, когато поканата за него е приета

    

   Видео разговорът не може да бъде осъществен, когато поканата е отхвърлена.

    

   Двамата участници могат да забраняват и разрешават предаването на видео изображение по време на Видео разговора в зависимост от модела на техния мобилен телефон.

    

   Цената за видео разговор е за минута и се заплаща от инициатора на обаждането.

    

   С VIVACOM е възможно провеждането на национални и международни видео разговори с оператори, с които VIVACOM има споразумение за взаимно свързване. Тарифирането е според използваната дестинация.

    

  19. Стандартни гласови услуги

    

   За да се обадите на някого, трябва да имате активирана SIM карта, да наберете правилно телефонния номер, който търсите и да имате покритие.

    

   Освен гласови обаждания, в мобилната мрежата на VIVACOM може да активирате и използвате много други гласови услуги:

    

   Изчакване и задържане на повикване
    

   Задържането на повикване Ви позволява да не прекъсвате разговора си, ако искате да изберете друг номер или да отговорите на друго повикване. Така може да провеждате едновременно два разговора, без да се налага да прекъсвате единия от тях.

     

   Пренасочване на повикване
    

   Може да пренасочите постъпващите повиквания към всеки друг номер като използвате услугата "Пренасочване на повикване". Това Ви дава възможност да прехвърлите повиквания от един мобилен номер към друг, от мобилна към стационарна линия, както и към гласова поща, когато сте зает, извън обхват, батерията на телефона Ви е изтощена или не отговoрите на повикване след определен брой позвънявания. В този случай заплащате пренасочването като стандартно изходящо повикване според тарифния си план.

    

   Конферентна връзка
    

   Тази услуга Ви позволява да разговаряте едновременно с до шест абоната.

     

   Забрана на повиквания

    

   С услугата "Забрана за повиквания" може да забраните получаването на входящи или изходящи обаждания от и към нежелани номера и по този начин да контролирате спокойствието си. Може да активирате или деактивирате тази услуга според желанията си.

     
   Забраната за повиквания може също да Ви помогне да ограничите своите разходи като забраните някои услуги в специфични ситуации, например постъпващите обаждания в роуминг, за да избегнете нежелани разходи.

     

   Идентификация на повикването (CLIP/CLIR)
    

   Показване Идентификацията на Повикващия (CLIP) Ви позволява да видите на дисплея на своя мобилен апарат телефонния номер, от който Ви търсят. 
    

   Не-Показване Идентификацията на Повикващия (CLIR) Ви позволява да скриете своя номер. (При повикване номерът Ви не се изписва на дисплея на телефона, на който звъните).

    

  1. Какво е роуминг?

    

   Услугата международен роуминг ви позволява да ползвате мобилния си телефон и да останете във връзка с вашите приятели и семейство, бизнес партньори и колеги, когато пътувате извън България и използвате мрежа на чуждестранен оператор.  VIVACOM и операторът от чуждата страна, в която се намирате, си сътрудничим, така че вие да можете да провеждате разговори през мобилния си телефон, да изпращате и получавате SMS или да извършвате трафик на данни, без да е необходимо да сменяте своята VIVACOM SIM карта. Възползвайте се от свободата да останете свързани с тези, които обичате и да споделяте своите вълнуващи мигове без никакви ограничения.

   X

    
   Цени в роуминг

  2. Как да активирам роуминг?
  3. Роуминг зони
  4. Тарифиране в роуминг
  5. Как да избягвам неочаквано високи сметки в роуминг
  6. Мобилен интернет в роуминг
  7. Важни телефони в роуминг
  8. Държави в роуминг зона Европейски съюз
  9. Държави в роуминг зона Балкани
  10. Държави в роуминг зона Европа
  11. Държави в роуминг зона Други държави
  1. Предстоящо спиране на услугата VivaMail

    

   На 31 Август 2015 г. поради технически причини БТК ще преустанови предоставянето на допълнителен пакет VIVA Mail Smart/Advanced/Premium за всички клиенти. Всеки клиент, който желае да прекрати без неустойки сключения с БТК договор за мобилен номер, към който е използвал допълнителен пакет VIVA Mail, може да го направи до 31.08.2015 г. в магазин на VIVACOM или чрез своя акаунт мениджър. Клиентите могат да заявят друг допълнителен пакет от портфолиото на БТК. За допълнителна информация, моля свържете се на безплатен телефон 121.

  2. Какво представлява услугата VivaMail?

    

   VivaMail е нова услуга, предоставяна от VIVACOM, за достъп до електронна пощенска кутия чрез мобилно устройство.
   Услугата се основава на Microsoft Exchange технология с Activesync push имейл свързаност и се предлага към мобилен абонамент  на VIVACOM с добавяне на пакет за обмен на данни.

    

  3. Предоставя ли услугата VivaMail повече възможности от стандартните имейл услуги?

    

   Да, услугата предлага много повече:

     

   • Вие имате пълен мобилен достъп до Вашите съществуваща или нова Exchange електронна поща чрез Activesync push синхронизация (или чрез POP3 pull).
   • Вие можете да използвате Вашият собствен домейн адрес (пример: yourfullname@yourcompany.bg), като така можете да създадете Ваша собствена професионална визия.
   • Има допълнителни функции, като вграден календар, указател, меню за задачи и бележки и можете да ги достъпват чрез Outlook уеб.
   • При пакети Advanced и Premium:
    - пълен Outlook клиент със SSL защита, с възможност за достъп от всякъде, без нужда от VPN проложение
    - споделени в компанията календар, указател и задачи
   • Специални вирус и спам филтри
   • 99,99% гарантираност на услугата
   • Постоянна готовност за съдействие по телефон и на място от специализирани Сътрудници

     

  4. Мога ли да използвам своя собствен домейн заедно с услугата VivaMail?

    

   Да, Вие можете да използвате Вашият собствен домейн или да заявите VivaMial поддомейн (пример companyname.vivamail.bg).

    

  5. Безопасно ли е VIVACOM да има достъп до личните ми или служебни данни?

    

   Безопасността е гарантирана, тъй като VIVACOM НЯМА достъп до лична или служебна клиентска информация. Всичките данни които се обменят чрез услугата VivaMail се трансферират чрез защитени каналии се запазват на професионални сървари, които се намират на специално подбрани географски райони. Гарантираме, че Вашите данни са видими и достъпни само за Вас.

    

  6. Мога ли да добавя имейл псевдоним?

    

   Да, Вие можете лесно и безплатно да добавите имейл псевдоним чрез VivaMail Control Panel.

    

   За да използвате Control Panel, моля влезте във Вашият профил чрез https://www.vivamail.bg/.

    

  7. Какви са основните разлики между услугата VivaMail и инсталирането на собствени Exchange сървъри?

    

   Функционалности

    

   VivaMail осигурява много повече възможности от повечето корпоративни Exchange предложения:
    

   • Activesync push имейл поддръжка със SSL криптиране от начална до крайна точка
   • Outlook Anywhere поддръжка (за VivaMail Advanced и Premium)
   • Outlook уеб достъп със SSL защита за всички интернет браузъри
   • Обработка от външни електронни пощи: Може да се изтеглят имейл съобщения чрез POP3 и IMAP4 от съществуващи имейл регистрации чрез интернет и да се доставят до мобилното устройство чрез Activesync)

    
   Цени
    

   Не се налагат инвестиции в изграждане на инфраструктура или покупка на апаратура или допълнителен програми, без допълнителни разходи за поддръжка и IT специалист. Вместо това, Вие заплащате символична месечна такса за всяка имейл регистрация и за всичко останало ще се погрижат квалифицирани специалисти от VIVACOМ и нашите партньори. В крайна сметка цялостната стойност на VivaMail е много по-изгодна отколкото инвестиция в изграждане на персонален имейл сървър и осигуряване на персонална поддръжка.

    

   Поддръжка
    

   При VivaMail всички оперативни IT задачи се извършват от професионално подготвен екип на специалист на VIVACOM и нашите партньори, като по този начин не е нужно клиента да осигурява експерти на място. Поддръжка за крайни потребители се осигурява по всяко време, като са подготвени достъпни и разбираеми инструкции.

    

   Надеждност
    

   Собствените Exchange сървъри могат да бъдат значително по-ненадежни. VIVACOM гарантира 99,99% работоспособност на услугата, което надминава повечето подобни решения, като също така услугата се поддържа от инфраструктура пригодена за работа при бедствия и аварии.

     

  8. Мога ли да администрирам имейл регистрациите на моята компания?

    

   При първоначалното създаване на услугата VivaMail, VIVACOM създава всички електронни пощенски кутии за Вас и служителите на компанията. В последствие вие ще имате възможност за администриране на Вашите регистрации, като добавяте допълнителни електронни пощи, променяте или изтривате съществуващи. Също така има възможност администраторът от Вашата компания да създава групи и да добавя външни контакти в указателя на вашата компания.

    

  9. Колко електронни пощенски кутии мога да създам за една компания?

    

   Няма ограничение за броя електронни пощенски кутии, които може да използва една компания.

    

  10. Как мога да променя моята парола?

    

   Моля, влезте на https://www.vivamail.bg/, въведете Вашият имейл адрес и парола, изберете секция Control Panel и променете Вашата парола чрез опция Change Password!

    
   Промяната може да осъществите също така и чрез Интернет достъпа до Outlook на https://mail.vivamail.bg/.

    

  11. Как мога да използвам моята електронна поща чрез уеб браузър?

    

   Моля, влезте на https://mail.vivamail.bg/ и въведете Вашият имейл адрес и парола!

     

  12. Как мога да използвам моята електронна поща чрез имейл приложение?

     

   Outlook приложение: Моля, използвайте автоматична настройка на електронна пощенска кутия и просто въведете Вашият пълен имейл адрес и парола.

    
   POP3 или IMAP4 приложение: Моля, използвайте mail.vivamail.bg като входящ и изходящ сървър. Моля, въведете също така Вашият пълен имйел адрес и парола. Използвайте SMTP индентификация за изходяща поща. Ако желаете да използвате SSL защита, моля използвайте порт 993 за IMAP4, 995 за POP3 и 465 за SMPT.

    

  13. Как да получа инструкции за настройки на електронна поща?

    

   Моля, влезте във Вашият профил чрез https://www.vivamail.bg/ и изберете Support menu!

    
   Оттам можете да изтеглите инструкции за настройка на електронна поща на Български и Английски език.

    

  14. Как мога да получа съдействие относно настройки и допълнителни въпроси за услугата VivaMail?

    

   Моля, свържете се с VIVACOM Обслужване на клиенти на телефон 121, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, където може да получите допълнително съдействие!

    

  15. Какво е нужно за да синхронизирам мобилно устройство с услугата VivaMail?

    

   Всички VivaMail пакети поддържат push имейл към мобилно устройство! Вие се нуждаете само от мобилно устройство с възможност за връзка с интернет и поддръжка на Activesync. Услугата може да се използва със следните мобилни устройства:

     

   • Мобилни устройства с операционна система Windows Mobile (HTC, Samsung, Sony-Ericcson и др.)
   • Мобилни апарати Nokia E и N серия с инсталирано приложение Nokia Mail for Exchange
   • Мобилни устройства Apple iPhone 3G и 3GS
   • Мобилни устройства с операционна система Android (HTC Magic, Hero и Tattoo)
   • Всяко друго мобилно устройство, което поддържа Exchange Activesync (EAS) протокол 

    

  16. Как да настроя Activesync приложението на моето мобилно устройство?

    

   Моля използвайте инструкциите на Вашето мобилно устройство!

    
   Ако Вашето мобилно устройство автоматично настройване на имейл регистрация, трябва само да въведете Вашият пълен имейл адрес (за потребителко име) и парола. При някои устройства е нужно да се въведе и адрес на сървър: mail.vivamail.bg

    

  17. Мога ли да използвам моята електронна поща чрез мобилно устройство, което не поддържа Activesync?

    

   Да, ако Вашето мобилно устройство не поддържа Activesync, но поддържа възможност за връзка с интернет и POP3 или IMAP4 имейл приложение, Вие можете успешно да изтегляте имейл съобщения от Вашата VivaMail електронна поща, като на повечето мобилни апарати може да настроите и регулярна синхронизация на входяща и изходяща електронна поща. Ние препоръчваме да се изтеглят по подразбиране само заглавията на имейл съобщенията и при нужда ръчно да се изтегля и нужното съдържание.

    

  18. На колко мобилни устройства или компютри може да се използва услугата VivaMail?

    

   Няма ограничение на броя устройства от които може да се достъпва емейл регистрация на VivaMail.

    

  19. Какво се случва, когато нямам връзка с интернет? Възможно ли е да използвам услугата в режим „без връзка”?

    

   Да, Вие ще имате достъп до вашата електронна пощенска кутия, календар и задачи в режим „без връзка", заедно с Вашето Outlook приложение, ако използвате VivaMail Advanced или Premium пакет, и ако маркирате опция "Use cached Exchange mode", която се намира в меню tools>account settings >избирате VivaMail регистрацията Виt>change>more settings>advanced.

    

   С пакет VivaMail Smart, Вие имате възможност да изтегляте имейл съобщения докато сте свързан с интернет чрез POP3 или IMAP4 приложение и в последствие може да ги използвате в режим „без връзка", като това е възможно със всяко стандартно имейл приложение (Windows Mail, Thunderbird и др). Разбира се, за изпращане на нови имейл съобщения е нужно мобилното устройство да има връзка с интернет.

    

  20. Къде мога да използвам услугата VivaMail?

    

   Няма географско ограничение за използване на услугата - всичко което е необходимо е връзка с интернет. Вие може да използвате възможностите на услугата VivaMail от всякъде и от всяко устройство, което е снабдено с интернет връзка.

    

  21. Има ли разлика между споделен и персонален календар?

    

   • Споделеният календар е съвместен инструмент за подпомагане на разпределението на времето на различни екипи и организиране на срещи.
   • Персоналният календар съдържа персонална информация, видима само за крайният потребител.

    

  22. Как мога да споделя моя персонален календар с колега?

    

   • Вие лесно може да споделите Вашият календар чрез Outlook 2007. Моля изберете опция календар от менюто в ляво и изберете опция "Share my calendar".
   • Tools menu >Option >опция Calendar >free/busy option> изберете бутон "add", за да добавите потребител, който да има достъп до Вашият календар.

    

  23. Възможно ли е да мигрирам предишната ми пощенска кутия към моята нова VivaMail пощенска кутия?

    

   Да, най-лесният начин е да бъдат извадени всички настоящи имейл регистрации в отделен файл на компютър и в последствие да бъдат въведени в новата електронна пощенска кутия. Тази дейност може лесно да бъде осъществена чрез Outlook приложение и PST файл, като има и други инструменти за миграция.

    

  24. Мога ли да изтеглям имейл съобщения от външна POP3 или IMAP4 пощенска кутия във моята VivaMail пощенска кутия?

    

   Да, Вие можете да настроите една или повече външни електронни пощенски кутии да бъдат изтегляни регулярно във Вашата VivaMail пощенска кутия. Това е най-лесният начин да запазите настоящите си електронни пощенски кутии и да ги обедините с професионална VivaMail пощенска кутия с възможност за достъп от мобилното Ви устройство.

    

  25. Как мога да мигрирам целият сървър на компанията ми към услугата VivaMail?

    

   В случай че ще прехвърляте голям брой електронни пощенски кутии, VIVACOM ще осигури лесното и безпроблемно мигриране на регистрациите и съдържанието без да се налага да извършвате голям обем от ръчни операции. В случай че имате нужда от съдействие, моля свържете се с вашия VIVACOM акаунт мениджър.

    

  26. Има ли възможност да запазя настоящият ми имейл сървър, но да мигрирам някои от електронните пощи към услугата VivaMail?

    

   Да, възможно е да се използва съвместно съществуване и има няколко възможности това да се осъществи:
    

   1. Основният домейн (пример companyname.bg) се хоства на вашия собствен сървър и част от електронните пощенски кутии (пример: мениджърският екип) се хостват от VIVACOM. Хостваните от VIVACOM пощенски кутии трябва да са настроени с поддомей (пример: companyname.vivamail.bg), а оригиналните електронни пощенски кутии трябва да бъдат пренасочени към хостаните. Хостнатите пощенски кутии ще бъдат настроени с псевдоним за домейн companyname.bg, което означава че изходящата поща ще бъде с идентичен изпращач, както при оригиналната.

    
   Моля, заявете при уговаряне на правилата за ползване на услугата, че ще използвате Вашата VivaMail услуга с посочените по-горе параметри!

    

   2. Друга възможност е да използвате POP3/IMAP4 функционалност за изтегляне на имейл съобщения от съществуваща електронна пощенска кутия, когато пощенската кутия е достъпна чрез интернет.

    

  27. Предлагате ли проверка за вируси и спам филтър?

    

   Да, услугата VivaMail включва постоянно обновяваща се вирус защита и спам филтър.

   Очевидните спам съобщения ще бъдат отхвърлен; Вероятните спам съобщения ще бъдат прехвърлени в Junk E-mail папка.
   Ако използвате Outlook приложение можете да настроите персонален спам филтър и да създадете бяла и черна листа.

     

  28. Как гарантирате сигурност на електронната пощенска кутия?

    

   • Сървърите на електронната поща се хостват в множество подсигурени и специализирани дейта центъра
   • Огледални сървъри за съхранение на информация с най-високо ниво на работоспособност, които са пригодени за работа дори в условя на бедствия
   • Архитектура на решението с високо ниво на резерви и защити
   • 99,99% готовност
   • Постоянно наблюдение на работата на отделните компоненти и обновяване и подобряване на системи и сървъри
   • Оптимално разпределение на сървъри, вирус защита и спам филтри
   • Ежедневни резервни записи на информацията

    

  29. Как се грижите за сигурността на обмена на информацията, която се обмена чрез интернет връзка?

    

   Използват се следните стандарти за криптиране:
    

   • RPC върху HTTPS (Outlook Anywhere с версии 2003 и 2007)
   • HTTPS (Outlook Web Access, Activesync)
   • TLS/SSL с POP3/IMAP4/SMTP

    

  30. Мога ли да чета имейл съобщенията на моите служители, като администратор на компанията?

    

   Не, съдържанието на електронните пощенски кутии е видимо само за крайният потребител, който разполага с парола за достъп. Важно е паролата да бъде запазена в тайна по всяко време.

     

  31. Ако по грешка изтрия имейл съобщение, мога ли да го възстановя?

    

   Да, изтритите съобщения се запазват в папка Delete за срок от 15 дни. Чрез Outlook и/или чрез Outlook уеб достъп можете да възстановите изтритите данни в посочения период.

    

  32. Какво се случва с моята електронна пощенска кутия ако реша да закрия услугата VivaMail?

    

   В случай, че закриете услугата VivaMail, всички запаметени имейли и допълнителна информация ще бъдат изтрити. При подобно изтриване, загубената информация не може да се възстанови е важно цялата нужна информация да се запази преди подаване на заявка за закриване.

    

  1. Какво е VivaSMS?

   VIVASMS е услуга, която ви предоставя възможност да изпращате безплатно, текстови съобщения (SMS) до всички абонати на VIVACOM.

   С VIVASMS може да изпращате до 20 безплатни SMS-и всеки ден. Мобилният номер, получател на SMS-а, трябва да е на клиент на VIVACOM.

  2. Как мога да използвам VivaSMS?

   За да използвате услугата е необходимо да имате поне една активна мобилна услуга и регистрация в интерактивния портал VIVAONLINE. За да извършите регистрация, моля, натиснете ТУК.

  3. Мога ли да използвам VivaSMS ако не съм клиент на VIVACOM?

   Възможно е да ползвате услугата ако ви бъде даден достъп до VIVAONLINE чрез допълнителен потребителски достъп.

   Този достъп може да ви бъде даден от вече регистриран потребител във VIVAONLINE, който е клиент на VIVACOM и има активни мобилни услуги.

  1. Profi 600 / Profi 600 Plus
  2. Profi 360 / Profi 360 Plus
  3. Profi 180 / Profi 180 Plus
  4. Profi 80 / Profi 80 Plus
  5. Profi 20 / Profi 20 Plus
  6. VIVACOM Traffic
  7. +Data Roaming
  8. +Roaming EU
  9. Traffic Unlimited XS
  10. Profi special
  11. SmartPRO XS

    

   План с включени разговори към всички национални оператори

    

   Месечен абонамент  2.99 лв.
   Разговори в група Неограничени
   Включени минути към всички национални мрежи 25
   Цена на минута към всички мрежи в страната 0.25 лв.

    

   • Тарифирането на включените минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България е на секунда.
   • Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
   • Минималната продължителност на разговор след изчерпване на включените минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
   • Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
   • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700.
   • Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
   • Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план VIVACOM SmartPRO XS е 30 лв.

    

  12. Опа!
   • Без договор
   • 5 лв с ДДС включено потребление за всички гласови услуги и данни
   • Безплатна гласова поща
   • Пренасочване на разговори
   • Задържане на повикването
   • Изчакващо повикване
   • Идентификация на повикването
   • Безплатно SMS уведомяване, когато търсения номер е достъпен
   • Безплатно Уведомяване за пропуснато повикване
   • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти
   • Автоматичен достъп до 3G мрежата

      
   Разговори към VIVACOM (мобилна и фиксирана мрежа) 0.34 лв на минута
   Разговори към други фиксирани оператори 0.34 лв на минута
   Разговори към други мобилни оператори 0.34 лв на минута
   SMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.12 лв на съобщение 
   SMS към други мобилни оператори 0.12 лв на съобщение 
   SMS към международни оператори  0.30 лв на съобщение 
   MMS към всички нац. мобилни оператори   0.60 лв на съобщение 
   WAP през CSD  0.11 лв на минута 
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA  1.80 лв на MB 
   Разговори към Първа международна група 0.72 лв на минута 
   Разговори към Втора международна група 1.52 лв на минута 
   Разговори към Трета международна група 1.92 лв на минута 
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

      
    

   1. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
   2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
   3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   4. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   5. Тарифата не получава бонуси при презареждане и не участва в програма „Мания"
   6. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период
  13. VIVA International biz

   Предплатен мобилен план за разговори с чужбина

    Важно да знаете От 08.05.2016 г. се въведе промяна в тарифирането на някои предплатени планове на VIVACOM
     ВИЖ ПОВЕЧЕ  
    

   VIVA International VIVA International Start VIVA International Plus
   Стартов пакет 16.58 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.
   Включено време за разговори 12.50 лв. 2.50 лв. 2.50 лв.

   Цена за разговори към национални и международни
   фиксирани мрежи

   0.15 лв. на минута

   0.15 лв. на минута

   0.15 лв. на минута

   Цена за разговори към национални и международни
   мобилни мрежи

   0.29 лв. на минута 0.29 лв. на минута 0.29 лв. на минута
   Цена за разговори към международни мобилни
   мрежи
   - - 0.45 лв. на минута
   SMS 0.12 лв. на съобщение 0.12 лв. на съобщение 0.12 лв. на съобщение
   SMS към мобилните мрежи в Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания 0.18 лв. на съобщение 0.18 лв. на съобщение 0.18 лв. на съобщение
   1. Цена на минута към фиксирани/мобилни мрежи в България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания.
   2. Цена за разговори към мобилните мрежи в Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Русия, Казахстан, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна 

   Основни цени на този план без включен ДДС:

   SMS към всички мобилни мрежи в страната

   0.12 лв. на съобщение
   SMS към мобилните мрежи в Босна и Херцеговина, Хърватска, Германия, Гърция, Македония, Черна Гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Великобритания 0.18 лв на съобщение
   SMS към международни оператори 0.25 лв на съобщение
   MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв на съобщение
   GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.50 лв на MB
   WAP през CSD 0.10 лв на минута
   Разговори към страни от Първа международна група 0.60 лв на минута
   Разговори към страни от Втора международна група 1.27 лв на минута
   Разговори към страни от Трета международна група 1.60 лв на минута
   Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

    

   Информация за цени на международни разговори виж тук

    

    

   1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на минута.
   2. Включеното време за разговори в стартовия пакет не може да бъде използвано към номера с добавена стойност. 
   3. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
   4. Презареждането е със стандартни ваучери. При презареждане не се получават бонуси.
   5. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
   6. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
   7. Всички посочени цени са без ДДС. 
  1. Как да разреша проблема?

    

   В случай, че имате инсталирано приложение Viber е възможно част от разговорите ви да преминат през него.

   Това от своя страна може да доведе до лошо качество на звука.

   За да избегнете тов е нужно да проверите настройките на приложението и да е премахнете активираната по подразбиране опция за получаване на разговори (непоискани) чрез Viber.

   По този начин приемането на разговорите ще бъдат с гарантирано качество през GSM мрежата на БТК.

    

   Изкючване на опцията:

   BG: Настройки -> Обаждания и съобщения -> Обаждания по Viber-in

   EN: Settings -> Calls and messages -> Viber-In Call

    

     

    

   Важно:

   Viber не е услуга предоставяна от БТК ЕАД и БТК не носи отговорност за качеството на предоставяните услуги посредством приложението.

    

нагоре
Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти