Комбинирай услуги

Домашен интернет

Цена в комбинация

FiberNet 50

50 Mbps

9.80лв/мес. Цена в комбинация

FiberNet 100

100 Mbps

12.80лв/мес. Цена в комбинация

FiberNet 300

300 Mbps

15.86лв/мес. Цена в комбинация

FiberNet 500

500 Mbps

21.88лв/мес. Цена в комбинация

FiberNet 1000

900 Mbps

29.88лв/мес. Цена в комбинация

Mobix 60 LTE

112 Mbps

11.80лв/мес. Цена в комбинация

Mobix 30 LTE

112 Mbps

9.80лв/мес. Цена в комбинация

VIVACOM Net 20

20 Mbps

8.80лв/мес. Цена в комбинация

VIVACOM Net 30

30 Mbps

10.80лв/мес. Цена в комбинация

VIVACOM Net 50

50 Mbps

11.80лв/мес. Цена в комбинация

Месечните абонаменти за тарифите VIVACOM Smart Call, VIVACOM Smart Net, MaxiCall, Net&Call, Traffic Unlimited, TV S/M/L/2L/S+/M+/L+/2L+/XL+ и VIVACOM Net/ FiberNet 20/30/50/100/300/500/1000 при комбинация с друга услуга се прилагат спрямо Специалните правила на Офертата за комбиниране на услуги “Комбинирай и спести“. Офертата важи при едновременно сключване на нов срочен договор и/или при продължаване срока на действащ договор, за най-малко 2 различни типа услуги. Офертата не се прилага при комбиниране на различни тарифи за един тип услуги. Типовете услуги са Домашен телефон, Домашен Интернет, Телевизия, Мобилна гласова услуга, Мобилен интернет. Услугите и тарифите, които могат да се комбинират са посочени в Специалните правила на офертата. Всички комбинирани услуги по оферта „Комбинирай и спести“ се предоставят с еднакъв, общ първоначален срок от 12 или 24 месеца. Посочените цени в комбинация с друга услуга за VIVACOM Smart XS/S/S+M/L/XL, VIVACOM Smart Call M/L/XL, VIVACOM Smart Net S/M/L/, MaxiCall M/L/XL/XXL, Net&Call S/M/L/XL/XXL, Traffic Unlimited M/L/XL, VIVACOM i-Traffic M/L/XL/XXL, TV S/M/L/2L/S+/M+/L+/2L+/XL+ и VIVACOM Net/ FiberNet 20/30/50/100/300/500/1000 се прилагат за първоначалния срок на договора при сключване на 24-месечен договор. Цените при 12-месечен договор тук. След изтичане на първоначалния срок на договора за всяка от услугите се прилагат стандартните цени и условия, посочени в договора за предоставянето им. Отстъпките за всяка от услугите се прилагат при условие, че абонатът е изразил и поддържа съгласието си за фактуриране на всички комбинирани услуги в една обща сметка. Услугите VIVACOM Net/FiberNet и VIVACOM TV/IPTV се предоставят при наличие на техническа възможност за предоставяне на услугите.

Официални правила на Офертата за комбиниране на услуги “Комбинирай и спести“

Каталог
към контакти