Администратор приложения – гр. София

Информационни технологии

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Внедрява нови модули на приложения
 • Действа като второ ниво поддръжка при разрешаването на проблеми, свързани с приложенията
 • Следи и анализира работата на приложенията и предприема необходимите действия при откриване на проблем, като работи и за автоматизиране наблюдениетои автоматизиране на ръчни дейности
 • Инсталира нови функционалности и бъг фиксове
 • Подпомага намирането на решения на клиентските проблеми
 • Поддържа интерфейси с други приложения
 • Извършва необходимите оперативни дейности и подготвя справки при необходимост
 • Дава предложения за подобряване работата на приложенията
 • Участва активно в проектите на групата, както и в корпоративните такива 

   

ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Висше образование – бакалавър или магистър в специалности от областта на ИТ или телекомуникациите
 • Минимум 2 години професионален опит в работата с бази данни, Oracle и Microsoft SQL Server, SQL, T-SQL
 • Познания за WINDOWS, UNIX и Linuxоперационни системи
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Много добри умения за работа в екип
 • Аналитично мислене и внимание към детайла
 • Гъвкавост и възможност за адаптиране в бързо променяща се среда

   

 

Ние Ви предлагаме

 

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

  

Начин на кандидатстване

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 26 юли 2018 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти