VIVACOM SuperFix

ВИВАКОМ SuperFix

VIVACOM SuperFix
Включени минути към фиксираната мрежа на VIVACOM 3 600
Цена на минута към мобилната мрежа на VIVACOM 0.15 лв./мин.
Месечен абонамент при 12/24-месечен договор 13.80 лв.
Без първоначална цена за разговор за включените минути! 

Характеристики

  • 3600 минути към селищни и междуселищни номера във фиксираната мрежа на VIVACOM на месец
  • Идентификация на търсения номер
  • Пренасочване на повикванията
  • Чакащо повикване
  • Ограничаване на изходящите повиквания (ОИП)
  • Тристранна конферентна връзка
  • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

 

Цени за стандартно таксуване на този план с включен ДДС:
Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.132 лв
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.050 лв на минута
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв на минута
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.050 лв на минута
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.050 лв на минута
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.150 лв на минута 
Разговори към други мобилни мрежи 0.290 лв на минута
Разговори към международни дестинации Група I  0.180 лв на минута 
Разговори към международни дестинации Група II 0.600 лв на минута 
Разговори към международни дестинации Група III 1.200 лв на минута 
Разговори към международни дестинации Група IV 12.000 лв на минута
Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране.
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други) 

Специални правила и условия:
1) Включените минути не важат за разговори към номера с добавена стойност, за разговори към международни направления, мобилни, VoIP услуги, повиквания към номера за достъп до Интернет (включително и номера от вида 0123ХХХ), повиквания към номера 0700, 0800 и 0900. Тези разговори се таксуват по стандартна цена, съгласно ценовата листа на БТК.
2) Включените минути в плана важат за разговори към фиксираната мрежа на VIVACOM.
3) Включените минути се отчитат в часовете на силен и слаб трафик.
4) Първоначалната цена от 0,132 лв. не се прилага за включените в плана минути.
5) След изчерпване на включените минути в плана отчитането е на секунда.
6) Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
7) След изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват по цени за Стандартно таксуване, съгласно ценовата листа на БТК. 
8) Неизползваните минути не се прехвърлят в следващия месец. В случай на отказ от плана, неизползваните минути не се възстановяват. 

Условия за ползване на план "VIVACOM SuperFix"