VIVAFIX Special
  • Абонаментен план

VIVAFIX Special

Говори свободно с всички в България

 

VIVAFIX Special

Включени минути за разговори към национални мрежи 300
Месечен абонамент при 12/24-месечен договор 7.99 лв

Цени за стандартно таксуване на този план с включен ДДС:

Разговори към национални мобилни и фиксирани мрежи 0.01 лв. на минута
Разговори към Първа международна група 0.21 лв. на минута
Разговори към Мобилни ЕС 0.445 лв. на минута
Разговори към Втора международна група 0.73 лв. на минута
Разговори към Трета международна група 1.46 лв. на минутa
Разговори към Четвърта международна група 14.65 лв. на минута
Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране.
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Информация за цени на международни разговори виж тук

  1. Абонаментен план “VIVAFIX Special” е валиден за нови и настоящи частни абонати на фиксирана гласова услуга на VIVACOM.
  2. Абонаментен план може да се ползва след предоставяне на съответния документ от ТЕЛК.
  3. Лица със зрителни, слухови или друг тип увреждания и инвалидност 50% и над 50% имат право да сключат само един договор за фиксирани услуги за специален план за хора с увреждания на преференциални условия.
  4. Минималният срок на договора за всеки един от абонаментните планове e 12 месеца или 24 месеца
  5. Първоначалната цена от 0,11 лв. без ДДС (0,132 лв. с ДДС) не се прилага за включените минути.
  6. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
  7. Неизползваните включени в плана минути не се прехвърлят в следващия месец. В случай на отказ от плана, неизползваните минути не се възстановяват.

 

Open cookie bot settings
към контакти