• Допълнителен пакет

+Data

Добавете мобилен интернет към своя план

 

+Data е пакет, с който използвате неограничен мобилен интернет и сърфирате на воля, където и да сте!

 

 

Поръчай сега
на телефон 123

+Data S
+Data M
+Data L
Месечна такса на пакет с абонамент 5.80 лв. 9.80 лв. 15.80 лв.
Месечна такса на пакет без абонамент 7.80 лв. 11.80 лв. 17.80 лв.
Включени MB неограничени
Включени MB на максимална скорост 60 300 1500
Скорост след изчерпване на включените MB до 64 Kbps до 64 Kbps до 128 Kbps

 

 1. Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
 2. Включените MB в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
 3. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
 4. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакетаклиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период.
 5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  
 1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. Включените MB на максимална скорост в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените MB в тарифата, ако има такива.
 3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
 5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
 7. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява, спрямо датата на активация на пакета. При деактивиране на пакетаклиентът заплаща цялата месечна такса за текущия период.
Каталог
към контакти