• Домашен телефон

Инвалиди 300

Създаден за хора
в неравностойно положение

 
 

  • 300 минути за разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM 
  • 15 стотинки на минута към мобилната мрежа на VIVACOM
  • Без първоначална цена за разговор за включените минути

 

Инвалиди 300

Включени минути разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM
300
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM
0.15 лв. на минута
Месечен абонамент при 12/24-месечен договор
7.80 лв.
Без първоначална цена за разговор за включените минути

 

Цени за стандартно таксуване на този план с включен ДДС:

Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.132 лв.
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.050 лв. на минута
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута
Национални разговори към други фиксирани оператори в силен и слаб трафик 0.050 лв. на минута
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.150 лв. на минута
Разговори към други мобилни мрежи 0.290 лв. на минута
Разговори към Първа международна група 0.180 лв. на минута
Разговори към Втора международна група
0.600 лв. на минута
Разговори към Трета международна група
1.200 лв. на минута
Разговори към Четвърта международна група
12.000 лв. на минута
Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране.
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Информация за цени на международни разговори виж тук

  1. План „Инвалиди 300" може да ползват лица с трайни увреждания с над 50% (Първа, Втора и Трета група инвалидност) след предоставяне на съответния документ от ТЕЛК.
  2. Включените минути важат във фиксираната мрежа на VIVACOM.
  3. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
  4. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
  5. Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00ч., събота, неделя и всички български национални празници.
  6. Прилага се първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи: 0.132 лв.
  7. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).

Условия за ползване на планове "Инвалиди" за хора с увреждания

Допълнителни минути към твоя план

Каталог
към контакти