• Офис планове

Office Unlimited

Говорете свободно с мобилни и фиксирани
номера от мрежата на VIVACOM

  

  

  • неизговоримо много минути за разговори към фиксирани номера и първа международна зона
  • 0 лв. на минута за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM
  • неограничени разговори в затворена бизнес група с другите ви мобилни номера

Office Unlimited

Месечна такса при 24-месечен договор 29.00 лв./месец
Месечна такса при 12-месечен договор 39.00 лв./месец
Включени минути към селищни и междуселищни номера и международни номера от първа група 3600
Цена за разговори към номера от мобилната мрежа на VIVACOM 0.00 лв./минута
Включен виртуален мобилен номер с неограничени разговори в група

Цени на на този план без включен ДДС

Първоначална цена 0.110 лв.
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик
0.042 лв. на минута
Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик
0.000 лв. на минута
Национални разговори към други фиксирани оператори мрежи в силен и слаб трафик 0.042 лв. на минута
Разговори към мобилни абонати на VIVACOM 0.000 лв. на минута
Разговори към мобилни абонати на други национални оператори 0.125 лв. на минута
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Информация за цени на международни разговори виж тук

Специални правила и условия:

1) Минималният срок на договoра е 12 месеца. Цената от 29 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 39 лв. 
2) Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.  
3) Включените минути за фиксираната гласова услуга се отчитат в часовите зони на силен и слаб трафик 
4) За включените минути в пакета всяка започната минута се отчита като цяла.
5) Разговорите от фиксирания телефон към национални мобилни мрежи се осъществяват орез Виртуалния мобилен номер. Всички останали разговори се осъществяват от фиксирания номер. 
6) Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада. 
7) Първоначалнатa цена от 0.110 лв. не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.  
8) За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22. 
9) Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
10) Всички цени са без включен ДДС.

 

Условия за ползване на план Office Unlimited

Каталог
към контакти