• Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN)

  Цифрова свързаност до клиента с възможност за достъп до разговорни услуги и услуги за пренос на данни
 • Аудио конференция

  Провеждайте конферентни разговори в страната и чужбина. Намалете разговорите си за командировки
 • VIP Business

  IP Вusiness е фиксирана IP телефонна услуга от VIVACOM посредством SIP Trunk свързаност (SIP протокол)
 • Специални номера

  Универсален номер, Зелен телефон, Услуга с добавена стойност. Изберете необходимата Ви услуга
 • Виртуални частни мрежи - VPN Fix

  Услугата е предназначена за фирми, чиито офиси са в различни точки в страната и желаят да оптимизират разходите си за разговори между тях
 • Центрекс

  ентрекс Бизнес група представлява организиране на група от цифрови телефонни постове на даден абонат, на територията на едно населено място
Каталог
към контакти