Новини

Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 леваX

29.03.2024

  Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

  29 март 2024 г., София 10 граждански организации от цялата страна получиха грантове на обща стойност 100 000 лева в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант. Всеки от финалистите ще бъде подкрепен с 10 000 лева, за да реализира своята идея в областта на образованието или опазването на околната среда.

  „Тази година  получихме рекорден брой кандидатури – 395 от 361 граждански организации от цялата страна. Това показва, че програмата отговаря в още по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната“, коментира Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

  От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата вече надвишава 600 000 лева.

  „Ние като Български център за нестопанско право сме партньори на Vivacom от самото създаване на Гранта - партньорство, което за 9 издания порасна и се превърна в иновативна програма за подкрепа на гражданската активност на местно ниво. Финалистите вече преминаха през първата лаборатория от нововъведената акселераторска програма, в която трансформираха идеите си в истински демонстрационни проекти - пример за природосъобразно поведение и модерни образователни подходи“, сподели Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.

   „Vivacom Регионален грант е изключително важна инициатива, която насърчава хората да участват активно в опазването на околната среда и да полагат усилия в повишаването на качеството на образованието. Ние, от United Group, наблюдавахме засиления интерес към програмата и видяхме потенциала ѝза развитие. Затова я имплементирахме успешно и в Босна и Херцеговина, където се провежда за трета поредна година“, сподели Йована Лукич, CSR директор на United Group.

  След първата акселераторска лаборатория, предстои подкрепените организации да преминат през още 2 лабораторни срещи, на които ще доразвият комуникационните си умения и ще обменят опит и успешни практики с финалисти от предишни издания на Регионалния грант. Останалите идеи, които са преминали успешно преселекция, ще участват в две онлайн обучения за писане, управление и отчитане на проекти, както и за комуникации и работа с медии.

  В периода от април до средата на ноември проектите на финалистите ще допринесат за опазване и съхраняване на морската флора и фауна по дивите черноморски плажове, за възстановяване на естествени хранителни вериги в планините, за преодоляване на функционалната неграмотност при младежи, за развиване на чуждоезиково знание сред незрящи, за изграждане на образно мислене на глухи деца чрез литературни произведения в съответните региони в страната.

  Ето кои са отличените инициативи в деветото издание на Vivacom Регионален грант:

  Сдружение „Морски клуб „Приятели на морето“ ще ангажира деца, младежи, специалисти и доброволци в опазването на морската флора и фауна в региона на Варна, Шабла и Тюленово.

  Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ ще разработи и предостави за ползване на училищата във Варненска и Добричка област образователен модул за запознаване и опознаване живота на пчелите и тясна им връзка с бъдещето на човечеството.

  Фондация „По-диви Родопи“ ще реализира образователна програма „Диво училище“ с деца и младежи на възраст от 12 до 17 години в Източните Родопи, като ще въвлече най-малко 75 ученици в прогимназиален и гимназиален училищен етап от училища в Кърджали, Момчилград и Крумовград

  Фондация „Елизабет Костова“ ще стартират дългосрочна инициатива за преодоляване на функционалната неграмотност при българските младежи под формата на пътуваща творческа лаборатория, в която млади български поети ще пътуват из България, за да срещнат, обучават, насърчават и творят заедно с младежи от Видин, Лом, Мездра, Разград и Търговище.

  Сдружение „ИТ Стара Загора“  ще организира образователни STEM занимания по време на лятната ваканция за над 400 ученици на възраст от 7 до 12 години, които имат интерес и желание да се запознаят с науката, технологиите, инженерството и математиката.

  Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ ще издадат литература, придружена от аудио вариант, за провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за незрящи хора в България в подкрепа на увеличаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

  Фондация "Ботаника Лайф" ще приобщят 60 деца и техните родители от различни етнически общности от селата Надарево, Баячево, Давидово, Буховци, Вардун и Пробуда в община Търговище към грижата за околната среда в региона чрез интерактивни и образователни дейности и работа на терен.

  Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ ще въвлече хора с нарушено зрение и хора с интерес към орнитологията в дългосрочна инициатива за разпознаване на птиците в градска среда. За реализация на идеята организацията ще създаде аудио лекции и ще разработи маршрути за сериятa от лекции-разходки Bird Hеaring в основните паркове в София.

  Сдружение „Център за творческо обучение” ще постави основите на първото от серия събития в страната, насочено към младежи от 13 до 19 години. Целта на инициативата е да насърчи създаването на екологични проекти чрез използване на изкуствения интелект (ИИ) и силата на технологиите в условията на екипна работа с менторска подкрепа от специалисти.

  Фондация „Арт Бюро“ще запознае деца с увреден слух с базови произведения от българската и световната литература, посредством театрални похвати. Това ще допринесе за по-цялостната им интеграция и вписване в средата, в която живеят, и активното им включване в културния живот.

Търсене на новини
 • Зелено селско училище приобщава деца от различни етноси към опазване на околната среда

  17 юли 2024 г., София. Над 60 деца с различна етническа принадлежност и техните родители участват в специално зелено селско училище. Целта е да насърчи подрастващите да опазват околната среда, да опознаят природните богатства и да научат повече за устойчивото земеделие. Инициативата е организирана от Фондация „Ботаника Лайф“ – един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант, и ще се проведе в 6 търговищки села това лято.

   

  Зелено селско училище приобщава деца от различни етноси към опазване на околната среда

   

  Проектът на Фондация „Ботаника Лайф“ е част от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант

   

  17 юли 2024 г., София. Над 60 деца с различна етническа принадлежност и техните родители участват в специално зелено селско училище. Целта е да насърчи подрастващите да опазват околната среда, да опознаят природните богатства и да научат повече за устойчивото земеделие. Инициативата е организирана от Фондация „Ботаника Лайф“ – един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант, и ще се проведе в 6 търговищки села това лято.

   

  По време на зеленото селско училище деца и родители от различни етнически общности в селата Надарево, Баячево, Давидово, Буховци, Вардун и Пробуда се включват в обучителна програма на природозащитна тематика. Заниманията се ръководят от детски педагог, който чрез интерактивни игри и занимания стимулира младежите да се грижат за природата в района.

   

  Идеята на проекта ни е да приобщим деца от 6 села в община Търговище към процеса на опазване на околната среда в региона. Опитът ни показва, че екологичните теми, които засягаме в нашите дейности, са много по-лесно възприемани от деца, живеещи в градска среда, защото те имат много по-голям достъп до подобни образователни кампании. Затова решихме да реализираме зелено селско училище именно в по-малки населени места и да предизвикаме сред подрастващите положителна промяна в отношението им към околната среда“, сподели Апостол Апостолов от Фондация „Ботаника Лайф“.

   

  Организаторите на зеленото селско училище са подготвили също образователни занимания сред природата, по време на които участниците да се запознаят с биоразнообразието от растения и животни в района. Заниманията на открито ще включват още опознаване на билките и екоакция за почистване на горските пътеки от отпадъци.

   

  „Поздравявам Фондация „Ботаника Лайф“ за смислената инициатива – да насърчават подрастващите да пазят околната среда чиста. Радвам се, че децата и техните родители се включват активно и с интерес. Ще продължим да разказваме историите на финалистите от деветото издание на Vivacom Регионален грант, защото добрите идеи трябва да се споделят“,коментира Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. С нея компанията подкрепя образователни и екологични проекти на граждански организации от цялата страна. В деветото изцяло обновено издание Vivacom удвои размера на гранта, улесни процеса на кандидатстване и въведе акселераторска програма, за да отговори в по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната. От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата надвишава 600 000 лева. Програмата се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право.

  17.07.2024
 • Учебник на брайл прави английския език по-достъпен за незрящите в България

  Проектът е сред финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант.

  3 юли 2024 г., София. Създаването ииздаването на специализирана английска граматика на брайл ще улесни чуждоезиковото обучение на незрящи хора в страната. Инициативата за създаване на учебника за незрящи е на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“и е сред проектите, които получиха финансиране в деветото издание на Vivacom Регионален грант. Проектът също така предвижда адаптирането на две художествени произведения от английски на брайл, придружени от аудио вариант, за да могат учащите да развиват уменията си за четене и разбиране на езика.

   

  Владеенето на поне един чужд език ще направи незрящите в страната по-конкурентноспособни на трудовия пазар и ще спомогне за тяхната по-успешна реализация и интеграция в обществото. Според данни на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ младите хора с увредено зрение, които владеят английски език, имат четири пъти по-голям шанс да си намерят работа спрямо своите връстници със същото увреждане.

   

  „Изучаването на чужд език е невъзможно без придобиване на умения за четене и писане на този език. Учебната литература по английски за незрящи е много ограничена, а в същото време нуждата те да владеят поне един чужд език е повече от очевидна. Това ни подтикна да създадем тази специализирана английска граматика на брайл, която ще помогне на незрящи деца и възрастни да овладеят езика и да получат шанса да бъдат качествено трудоустроени и интегрирани“, сподели Йордан Младенов, председател на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“.

   

  От създаването си до днес Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ е единствената институция в България, която се ангажира с издаването на брайлова художествена литература. Преди повече от 45 години в читалището се организират и първите курсове по английски език за незрящи. От тогава в България не са въвеждани нови специализирани методологии за провеждане на подобни курсове, което налага огромната нужда от издаването на модерна систематизирана английска граматика на брайл.

   

  „Радваме се, че подкрепяме още един толкова стойностен проект. Пожелаваме успех на екипа на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ и се надяваме, че учебникът съвсем скоро ще бъде достъпен за незрящите хора в страната“,коментира Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. С нея компанията подкрепя образователни и екологични проекти на граждански организации от цялата страна. В деветото изцяло обновено издание Vivacom удвои размера на гранта, улесни процеса на кандидатстване и въведе акселераторска програма, за да отговори в по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната. От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата надвишава 600 000 лева. Програмата се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право.

  03.07.2024
 • Практикантската програма на Vivacom посреща над 150 ученици от цялата страната

  Петото издание на Практикантската програма на Vivacom стартира на 1 юли с участието на над 150 ученици от професионални гимназии. Младежи от 15 училища от цялата страна ще се запознаят с всекидневните задачи и работната атмосфера в ключовите технически дирекции във Vivacom. Сред тях са Поддръжка и изграждане мрежата, Диспечиране, Фиксиран достъп, Осигуряване на качеството, Информационни технологии, Поддръжка на оборудване и Център за управление на мрежата. За първи път програмата включва и обучение в Кол център, което предоставя допълнителна възможност за развитие на комуникационни умения.

   

  Практикантската програма на Vivacomпосреща над 150 ученици отцялата страната

   

  Нови 5 училища се включват в програмата

   

  2 юли 2024 г., София. Петото издание на Практикантската програма на Vivacomстартира на 1 юли с участието на над 150 ученици от професионални гимназии. Младежи от 15 училища от цялата страна ще се запознаят с всекидневните задачи и работната атмосфера в ключовите технически дирекции във Vivacom. Сред тях са Поддръжка и изграждане мрежата, Диспечиране, Фиксиран достъп, Осигуряване на качеството, Информационни технологии, Поддръжка на оборудване и Център за управление на мрежата. За първи път програмата включва и обучение в Кол център, което предоставя допълнителна възможност за развитие на комуникационни умения.

   

  Тази година фокусът е върху младежите от 11 клас, които скоро завършат училище, имат повече специфични знания и им предстои да се ориентират в своя професионален път. Така Практикантската програма е само една от програмите, чрез която Vivacom дава възможност на млади хора да развиват и надграждат знания и умения и да трупат важен практически опит.

   

  „Практикантската програма на Vivacom се съобразява изцяло с нуждите на новите поколения младежи, които имат афинитет към технологиите, и това я прави уникална. Целта й е да надгради техните умения с практически знания. В рамките на програмата ще имат възможност да черпят знания директно от експертите, които работят с най-новите технологии и решения във Vivacomиноватор в телеком сектора“, каза Малина Чавдарова, директор Човешки ресурси във Vivacom.

   

  В рамките на 64 учебни часа над 80 ментори и специалисти от Vivacom ще запознаят практикантите с работния процес, ще ги обучават и ще дават ценни съвети по конкретни проекти. Така младежите ще имат възможност да усвояват трудови навици, професионални умения и да получат основни познания в света на телекомуникациите. Програмата е чудесна възможност младежите да продължат своето обучение в надграждащи със знания програми, провеждани от компанията и шанс да продължат своя професионален път във Vivacom след това.

   

  Интересът към програмата се увеличава за поредна година. Пет нови училища от три нови локации Перник, Плевен и Шумен се присъединяват към София, Пловдив, Варна, Сливен, Бургас, Стара Загора. Досега над 330 ученици са се включили в 5-те издания.

  02.07.2024
 • Vivacom дарява 30 000 лева на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки

  Vivacom продължава подкрепата си към олимпийците по природни науки, като дарява 30 000 лева на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Средствата ще бъдат използвани за подготовката и участието на младите български олимпийци от осемте отбора по биология, математика, астрономия, информатика, лингвистика, физика, химия и изкуствен интелект в международни състезания и олимпиади.

   

  Vivacom дарява 30000 лева на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки

   

  Телекомът подкрепя активно българските олимпийци вече трета година, като общата дарена сума е близо 140 000 лева

   

  26 юни 2024 г., София. Vivacom продължава подкрепата си към олимпийците по природни науки, като дарява 30 000 лева на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Средствата ще бъдат използвани за подготовката и участието на младите български олимпийци от осемте отбора по биология, математика, астрономия, информатика, лингвистика, физика, химия и изкуствен интелект в международни състезания и олимпиади.

  „Талантливите български ученици традиционно са едни от най-добрите в целия свят и представят гордо България на международни състезания и олимпиади. Вярваме, че инвестицията в развитието на техните таланти е инвестиция в бъдещето, защото това са следващите учени, лекари и учители. Затова ние във Vivacom вече трета година подкрепяме отборите по природни науки, като финансовата подкрепа до момента възлиза на близо 140 000 лева“, каза Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

  Само за 2023 година родните олимпийци по природни науки са спечелили общо 90 медала – 17 златни, 32 сребърни и 41 бронзови, от световни, европейски и балкански олимпиади. Важно е да се отбележи, че 42 от тях са от най-престижните международни олимпиади по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика и астрономия.

   „Българските олимпийци са граждани на света. Те създават здрави приятелства в рамките на техните отбори, но и отвъд - със състезатели от всички континенти, с които съперничат, но и дискутират и решават задачи заедно, забавляват се. Така както ще продължат да правят в своите житейски пътища. Те вече създават по-умно, по-добро, по-мирно глобално бъдеще, развявайки гордо българския флаг. За нас остава да подкрепим тяхната кауза – от името на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки благодаря на Vivacom за дългосрочното партньорство и се надявам то да продължи занапред“, сподели Елена Маринова, заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението.

   

  Пътят на един български ученик до влизане в олимпийски отбор по природни науки и участие в международни състезания е дълъг и труден. Олимпийците преминават през няколко кръга на подбор, отделят хиляди часове за подготовка и се обучават от най-добрите учители в страната. Ръководители на отборите са университетски преподаватели, професори от институти в БАН и учени, посветили живота си, за да подготвят поколения медалисти и да предадат знанията си на младите таланти.

  Лятото за българските олимпийци по природни науки ще бъде изпълнено с множество участия на престижни международни олимпиади в държави като Бразилия, Саудитска Арабия, Иран и Египет. По време на тези състезания родните таланти ще се срещнат с най-добрите ученици от целия свят и ще прославят отново България.

  26.06.2024
 • Безплатни STEM лагери през лятото за децата в Стара Загора

  Безплатни образователни STEM лагери в Стара Загора ще обучават ученици от 9 до 12 години през лятната ваканция. Инициативата „STEM Summer Camp“ е на Асоциация IT Стара Загора – един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант. Участието в лагерите е безплатно с предварително кандидатстване до 21.06.2024 ТУК.

  Безплатни STEM лагери през лятото за децата в Стара Загора

  Проектът „STEM Summer Camp“ е един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант

  18 юни 2024 г., София. Безплатни образователни STEM лагери в Стара Загора ще обучават ученици от 9 до 12 години през лятната ваканция. Инициативата „STEM Summer Camp“  е на Асоциация IT Стара Загора – един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант.  Участието в лагерите е безплатно с предварително кандидатстване до 21.06.2024 ТУК.

  Лагерите ще се проведат през юли, като преди обяд децата ще посещават с изследователска цел градски музеи, университетски кампуси и лаборатории, където ще се срещат с различни специалисти. Следобед ще участват и в класни занимания в различни направления на STEM: роботика и програмиране, експерименти и опити с физичните закони, проектиране и изграждане на съоръжения и математически предизвикателства.

  „STEM Ваканция“ е поредната ни инициатива в Стара Загора, с която се стремим да подпомагаме младежите в тяхното развитие и кариерен избор. Вярваме, че любовта към науката и технологиите се заражда в ранна детска възраст и затова с проекта искаме да им покажем, че тези сфери могат да бъдат много интересни и забавни. Благодарим на Vivacom Регионален грант за възможността да реализираме този проект“, коментира Боряна Пейчева, председател на Асоциация IT Стара Загора.

  Заниманията ще бъдат с фокус създаване на иновативни продукти, които решават реални и регионални проблеми, и ще бъдат водени от млади и мотивирани преподаватели и ментори. Проектът цели да насочи младежите към технологиите и науките, като ги ангажира в различни STEM дейности и проекти.

  „Поздравления на Асоциация IT Стара Загора за иновативния подход. Това е още един страхотен проект, който ще ангажира децата през лятото с интересни занимания в областта на технологиите и науката“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

  Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. С нея компанията подкрепя образователни и екологични проекти на граждански организации от цялата страна. В деветото изцяло обновено издание Vivacom удвои размера на гранта, улесни процеса на кандидатстване и въведе акселераторска програма, за да отговори в по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната. От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата надвишава 600 000 лева. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

  18.06.2024
 • „Изиграй ми приказка“: Деца с увреден слух учат литература чрез театрални постановки

  Художествени произведения от българската и световната литература стават по-достъпни за деца с увреден слух. Пилотното издание на проекта „Изиграй ми приказка“ на фондация „Арт бюро“ – един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант, представя произведения на Елин Пелин, Шарл Перо и Бранислав Нушич чрез специално разработени театрални постановки на жестов език. Целта е глухите деца да опознаят литературата на достъпен за тях език.

   

  „Изиграй ми приказка“: Деца с увреден слух учат литература чрез театрални постановки

   

  Проектът е един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант

   

  11 юни 2024 г., София. Художествени произведения от българската и световната литература стават по-достъпни за деца с увреден слух. Пилотното издание на проекта „Изиграй ми приказка“ на фондация „Арт бюро“ – един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант, представя произведения на Елин Пелин, Шарл Перо и Бранислав Нушич чрез специално разработени театрални постановки на жестов език. Целта е глухите деца да опознаят литературата на достъпен за тях език.

   

  Млади актьори – студенти от НБУ, заедно с режисьор и специалист по жестов език, разработват шест литературни произведения на художествен жестов език, за да подпомогнат учителите по литература в специалните училища за глухи деца. Първите представления вече събраха над 50 деца и техните учители от Специалното училище за деца с увреден слух “Проф. Дечо Денев” в София. С огромен интерес учениците гледаха „Косачи“ от Елин Пелин, „Златното момиче“, „Котаракът в чизми“ от Шарл Перо и „Автобиография“ от Бранислав Нушич.

  „Литературата в училищата за деца с нарушен слух се оказва сред предметите, които затрудняват учениците. С проекта „Изиграй ми приказка“ целим да подпомогнем въображението на децата и образното мислене, което впоследствие да доведе и до изграждането на потребност от култура и изкуство“, коментира Албена Тагарева от фондация Арт Бюро.

   

  След всяко представление децата имат възможността да влязат в ролята на актьорите и да се опитат да изиграят приказките, да кажат репликите (използвайки жестов език), да облекат костюмите. До края на годината предстои да бъдат представени още две произведения чрез театрални постановки.

  „Това е един изключителен и много полезен проект. Той ще направи ценни литературни произведения достъпни за всички деца. Поздравления за страхотната работа и креативен подход на Фондация „Арт бюро“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

  Готовите етюди са заснети и качени в YouTube канала на фондацията, за да помогнат за интегриране на децата с увреден слух в повече училища в цялата страна. Те ще бъдат предоставени като помощен учебен материал на трите специализирани училища за деца с увреден слух в София, Пловдив и Търговище, както и на ресурсни центрове, училища със смесено обучение и неправителствени организации.

  Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. С нея компанията подкрепя образователни и екологични проекти на граждански организации от цялата страна. В деветото изцяло обновено издание Vivacom удвои размера на гранта, улесни процеса на кандидатстване и въведе акселераторска програма, за да отговори в по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната. От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата надвишава 600 000 лева.

   

  11.06.2024
 • 20 студенти завършиха успешно „Vivacom Техническата академия“ 2024

  31 май 2024 г., София. 20 студенти от Техническия университет в София завършиха успешно четиринадесетото издание на „Vivacom Техническа академия“. Това е една от най-мащабните инициативи на телекома в подкрепа на професионалното обучение и развитие на студенти от 3-ти и 4-ти курс в специалностите Компютърни системи и технологии, Телекомуникации и Електроника в университета. Завършилите успешно получават сертификат от „Vivacom Техническа академия”, който подпомага балообразуването на оценката за магистратура.

   

  20 студенти завършиха успешно „Vivacom Техническата академия“ 2024

   

  Академията е единственото по рода си партньорство между Техническия университет -София и телеком, в лицето на Vivacom

   

  31 май 2024 г., София.20 студенти от Техническия университет в София завършиха успешно четиринадесетото издание на „Vivacom Техническа академия“. Това е една от най-мащабните инициативи на телекома в подкрепа на професионалното обучение и развитие на студенти от 3-ти и 4-ти курс в специалностите Компютърни системи и технологии, Телекомуникации и Електроника в университета. Завършилите успешно получават сертификат от „Vivacom Техническа академия”, който подпомага балообразуването на оценката за магистратура.

   

  „Партньорството между Техническия университет – София и Vivacomе устойчиво доказателство, че когато Бизнесът и Образованието работят заедно, успехът е неизбежен. Академията дава възможност на младите хора да се учат от страхотни професионалисти в най-динамично развиващия се телеком в България, да се запознават и с най-новите технологични решения в световен план, което ги мотивира да надграждат своите знания и да стават все по-добри“, коментира Николай Гаврилов, Главен технически директор на Vivacom.

   

  Участниците преминават осем лекционни курса, водени от експерти във Vivacom, съвместно с преподаватели в ТУ – София. С помощта на 20 лектори, студентите се запознават със специфични теми за телекомуникационната сфера и работата във Vivacom през дисциплините: „Софтуерни продукти и бази данни“, „Стратегия и развитие на телекомуникационните мрежи“, „Търговски решения“, „Правна рамка и регулация на телекомуникациите“ и „Технически английски език“. Освен специфични технически познания, младежите развиват и полезни умения за комуникация и поведение в реална бизнес среда през курсовете „Управление на проекти“,  „Презентационни умения“ и „Бизнес етикет“. Тази година програмата бе надградена с пилотно издание на уъркшоп на тема „Първи стъпки в професионалното развитие“. Благодарение на него студентите получиха ценни съвети за това как да изготвят автобиографията си, как да се подготвят за интервю за работа и насоки за подходящи за тях стажантски позиции.

   

  „Техническата академия е ярък пример за успешна образователна инициатива, която демонстрира как целенасочената подкрепа и иновативните подходи могат да доведат до значителни резултати. До този момент над 220 студенти са завършили успешно Академията, като всяка година 40% от завършилите успешно започват своя професионален път във Vivacom. Положителната обратна връзка от студентите и колегите ни мотивира всяка година да усъвършенстваме проекта“, сподели Малина Чавдарова, директор Човешки ресурси във Vivacom.

   

  „Радваме се, че дългогодишното ни партньорство дава възможност на нашите студенти да се запознаят с най-актуалното в телекомуникациите и да придобиват необходимите практически умения и опит. Благодарение на това те могат да изберат най-подходящата дейност за тях и да продължават да се развиват професионално“, сподели доц. д-р инж. Агата Манолова, Декан на Факултета по телекомуникации.

   

  Като част от обучението, студентите в Техническата академия на Vivacom посетиха и ключови обекти на компанията – най-голямото съоръжение за  сателитни комуникации – „Телепорт Плана“ и Центъра за управление на мрежата, където се запознаха с историята и значението на обектите и техните функции. Имаха възможност да посетят и Tech Hall – иновативна лаборатория, в която се представят и тестват на най-новите технологични решения.

  31.05.2024
 • „Диво училище“ на Фондация „По-диви Родопи“ учи децата как да опазват дивата природа

  29 май 2024 г., София 27 ученика от Кърджали се включиха в първото „Диво училище“ на Фондация „По-диви Родопи“, което се проведе в района на язовир Студен кладенец. Целта на инициативата е деца и младежи на възраст 12-17 години да се запознаят с концепцията за завръщането на дивите животни в природата като пример за опазване и възстановяване на биоразнообразието. Проектът „Диво училище“ е един от финалистите в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант.

   

  „Диво училище“ на Фондация „По-диви Родопи“ учи децата как да опазват дивата природа

  Проектът е един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант

  29 май 2024 г., София 27 ученика от Кърджали се включиха в първото „Диво училище“ на Фондация „По-диви Родопи“, което се проведе в района на язовир Студен кладенец. Целта на инициативата е деца и младежи на възраст 12-17 години да се запознаят с концепцията за завръщането на дивите животни в природата като пример за опазване и възстановяване на биоразнообразието. Проектът „Диво училище“ е един от финалистите в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант.

  Образователният лагер се проведе в два дни – запознаване с темата чрез видеа и интерактивни занимания в класната стая през първия ден и работа на терен в района на язовир Студен кладенец на следващия ден. Младежите имаха възможността да се докоснат до уникалната природа на района и да се запознаят отблизо с флората и фауната му чрез наблюдение с бинокли и работа с теренни дневници. Те изследваха хранителна верига и с интерес наблюдаваха диви животни в естествената им среда със специализирана техника като зрителни тръби и уреди за нощно. На достъпен език, изцяло съобразен с възрастта на участниците, те научиха повече за значението на горите и за това колко е важно възстановяването и опазването на дивата природа и естествените процеси в нея.

  „Диво училище“ е първият проект от деветото издание на Vivacom Регионален грант, който представяме заедно с нашите партньори с повече детайли. Радваме се, че инициативата стартира успешно и сме сигурни че и предстоящите образователни лагери ще събудят интерес сред учениците“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

  До края на годината предстоят още два двудневни образователни лагера, в които ще участват ученици от Момчилград и Крумовград. Най-активните участници ще бъдат поканени да се включат като ментори в организиран от Фондацията образователен лагер, който ще се проведе през втората половина на октомври.

  „Районът на Източните Родопи се характеризира с изключително съхранена природа и богато биоразнообразие, което е забележителен пример на европейско ниво. Въпреки това наблюдаваме, че хората не са достатъчно осведомени за това местно богатство и възможностите, които предоставя за развитие и съживяване на района. Затова стартирахме програмата „По-диво училище“ и се радваме, че получихме подкрепа от успешна инициатива като Vivacom Регионален грант“, сподели Ефтима Петкова от Фондация „По-диви Родопи“.

  Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома, която се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право. В изцяло обновеното девето издание компанията увеличи двойно размера на гранта, улесни процеса на кандидатстване и въведе акселераторска програма, за да могат организациите да бъдат още по-ефективни в разгръщането на идеите си.

  29.05.2024
 • Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

  29 март 2024 г., София 10 граждански организации от цялата страна получиха грантове на обща стойност 100 000 лева в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант. Всеки от финалистите ще бъде подкрепен с 10 000 лева, за да реализира своята идея в областта на образованието или опазването на околната среда.

    Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

    29 март 2024 г., София 10 граждански организации от цялата страна получиха грантове на обща стойност 100 000 лева в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант. Всеки от финалистите ще бъде подкрепен с 10 000 лева, за да реализира своята идея в областта на образованието или опазването на околната среда.

    „Тази година  получихме рекорден брой кандидатури – 395 от 361 граждански организации от цялата страна. Това показва, че програмата отговаря в още по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната“, коментира Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

    От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата вече надвишава 600 000 лева.

    „Ние като Български център за нестопанско право сме партньори на Vivacom от самото създаване на Гранта - партньорство, което за 9 издания порасна и се превърна в иновативна програма за подкрепа на гражданската активност на местно ниво. Финалистите вече преминаха през първата лаборатория от нововъведената акселераторска програма, в която трансформираха идеите си в истински демонстрационни проекти - пример за природосъобразно поведение и модерни образователни подходи“, сподели Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.

     „Vivacom Регионален грант е изключително важна инициатива, която насърчава хората да участват активно в опазването на околната среда и да полагат усилия в повишаването на качеството на образованието. Ние, от United Group, наблюдавахме засиления интерес към програмата и видяхме потенциала ѝза развитие. Затова я имплементирахме успешно и в Босна и Херцеговина, където се провежда за трета поредна година“, сподели Йована Лукич, CSR директор на United Group.

    След първата акселераторска лаборатория, предстои подкрепените организации да преминат през още 2 лабораторни срещи, на които ще доразвият комуникационните си умения и ще обменят опит и успешни практики с финалисти от предишни издания на Регионалния грант. Останалите идеи, които са преминали успешно преселекция, ще участват в две онлайн обучения за писане, управление и отчитане на проекти, както и за комуникации и работа с медии.

    В периода от април до средата на ноември проектите на финалистите ще допринесат за опазване и съхраняване на морската флора и фауна по дивите черноморски плажове, за възстановяване на естествени хранителни вериги в планините, за преодоляване на функционалната неграмотност при младежи, за развиване на чуждоезиково знание сред незрящи, за изграждане на образно мислене на глухи деца чрез литературни произведения в съответните региони в страната.

    Ето кои са отличените инициативи в деветото издание на Vivacom Регионален грант:

    Сдружение „Морски клуб „Приятели на морето“ ще ангажира деца, младежи, специалисти и доброволци в опазването на морската флора и фауна в региона на Варна, Шабла и Тюленово.

    Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ ще разработи и предостави за ползване на училищата във Варненска и Добричка област образователен модул за запознаване и опознаване живота на пчелите и тясна им връзка с бъдещето на човечеството.

    Фондация „По-диви Родопи“ ще реализира образователна програма „Диво училище“ с деца и младежи на възраст от 12 до 17 години в Източните Родопи, като ще въвлече най-малко 75 ученици в прогимназиален и гимназиален училищен етап от училища в Кърджали, Момчилград и Крумовград

    Фондация „Елизабет Костова“ ще стартират дългосрочна инициатива за преодоляване на функционалната неграмотност при българските младежи под формата на пътуваща творческа лаборатория, в която млади български поети ще пътуват из България, за да срещнат, обучават, насърчават и творят заедно с младежи от Видин, Лом, Мездра, Разград и Търговище.

    Сдружение „ИТ Стара Загора“  ще организира образователни STEM занимания по време на лятната ваканция за над 400 ученици на възраст от 7 до 12 години, които имат интерес и желание да се запознаят с науката, технологиите, инженерството и математиката.

    Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ ще издадат литература, придружена от аудио вариант, за провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за незрящи хора в България в подкрепа на увеличаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

    Фондация "Ботаника Лайф" ще приобщят 60 деца и техните родители от различни етнически общности от селата Надарево, Баячево, Давидово, Буховци, Вардун и Пробуда в община Търговище към грижата за околната среда в региона чрез интерактивни и образователни дейности и работа на терен.

    Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ ще въвлече хора с нарушено зрение и хора с интерес към орнитологията в дългосрочна инициатива за разпознаване на птиците в градска среда. За реализация на идеята организацията ще създаде аудио лекции и ще разработи маршрути за сериятa от лекции-разходки Bird Hеaring в основните паркове в София.

    Сдружение „Център за творческо обучение” ще постави основите на първото от серия събития в страната, насочено към младежи от 13 до 19 години. Целта на инициативата е да насърчи създаването на екологични проекти чрез използване на изкуствения интелект (ИИ) и силата на технологиите в условията на екипна работа с менторска подкрепа от специалисти.

    Фондация „Арт Бюро“ще запознае деца с увреден слух с базови произведения от българската и световната литература, посредством театрални похвати. Това ще допринесе за по-цялостната им интеграция и вписване в средата, в която живеят, и активното им включване в културния живот.

  29.03.2024
 • United Group получи оценка B от организацията CDP за изменение на климата: Развитие на целите за устойчивост и ангажимент за действия в областта на климата

  United Group получи оценка B от организацията CDP за изменението на климата. Това постижение e доказателство за значителния напредък, който компанията постигна по пътя на устойчивото развитие.

  United Group получи оценка B от организацията CDP за изменението на климата. Това постижение e доказателство за значителния напредък, който компанията постигна по пътя на устойчивото развитие.

   

  Системата на CDP оценява компаниите въз основа на изчерпателността на оповестяването, информираността и управлението на екологичните рискове и възможности. Този резултат означава, че United Group активно управлява рисковете и възможностите, свързани с изменението на климата, и усилията на Групата в тази област са значителни и надеждни.

   

   „Този резултат отразява ангажимента ни за интегрирането на отговорни практики във всеки аспект на нашия бизнес. Той подчертава проактивния ни подход за управление на климатичните рискове и използването на възможностите за положителна промяна. Гордеем се с постигнатото и още повече се вълнуваме от пътя, който ни предстои. Този резултат ни мотивира да продължим да преодоляваме границите, за да създадем по-устойчиво бъдеще“, коментира Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор на United Group за „Съответствие, риск и устойчивост”.

   

  Отчитайки значението на този важен за United Group успех, компанията осъзнава, че стремежът ѝ към постигането на по-голяма устойчивост не трябва да спира. Групата остава ангажирана с непрекъснатия стремеж за усъвършенстване, като гарантира, че поддържа най-високи стандарти за екологична отговорност и социално въздействие.

   

   

  21.02.2024
 • Целта за нулеви нетни емисии на United Group получи одобрение от Инициативата Science Based Targets

  06.02.2024 г., София — United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви успешното одобрение на своята Net-Zero цел за 2040 г. от Инициативата Science Based Targets (SBTi).

  Целта за нулеви нетни емисии на United Group получи одобрение от Инициативата Science Based Targets

  1. United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви успешното одобрение на своята Net-Zero цел за 2040 г. от Инициативата Science Based Targets (SBTi).

  Ангажиментът, поет от групата за устойчива политика към околната среда, е в съответствие с научно-обоснован подход, подчертаващ неотложната необходимост от смекчаване на въздействието върху климата. Краткосрочните и дългосрочните цели на United Group също бяха утвърдени от SBTi, в подкрепа на непрекъснатите усилия на компанията за устойчивост.

  Целите осигуряват стабилна рамка за компаниите, част от групата, за да могат те да се ориентират по пътя си към намаляване на емисиите на парникови газове, в съответствие с най-новите научни изследвания в областта на климата и целите, поставени от Парижкото споразумение. Тези цели се стремят да ограничат глобалното затопляне до 1.5°C над прединдустриалните нива, предотвратявайки най-лошите въздействия от изменението на климата и насърчавайки гъвкави и устойчиви бизнес практики.

  „Това независимо валидиране подчертава устойчивостта на екологичните цели на United Group във време, когато спешните действия в областта на климата са от първостепенно значение. Осъзнаваме своята отговорност да даваме пример и се стремим да намаляваме нашите емисии, като в същото време мотивираме и промяна в поведението и на други индустрии. Със силата на цифровизацията и особено с възможностите, предоставени от 5G технологията, ние се стремим да осигурим и ускорим по-широки индустриални съкращения, като така генерираме още по-значим колективен принос към глобалните усилия срещу изменението на климата“, коментира Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор „Съответствие, риск и устойчивост”.

  Утвърдените научно-обосновани цели на United Group са:

  • Обща Net-Zero цел

  До 2040 г. United Group B.V. се ангажира да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове по цялата верига на стойността.

  • Краткосрочни цели

  United Group B.V. се ангажира да намали абсолютните емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 с 90 % до 2030 г. при базова 2020 г. United Group B.V. също така се ангажира да намали абсолютните емисии на парникови газове от обхват 3, обхващащи закупени стоки и услуги, капиталови стоки, дейности, свързани с гориво и енергия и бизнес пътувания с 40 % до 2030 г. при базова 2022 г.

  • Дългосрочни цели

  United Group се ангажира да поддържа поне 90% намаление на абсолютните емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 от 2030 г. до 2040 г., при базова 2020 г. United Group се ангажира до 2040 г. да намали с 90% абсолютните емисии на парникови газове от обхват 3, обхващащи закупени стоки и услуги, капиталови стоки и дейности, свързани с гориво и енергия, при базова 2022 г.

  United Group вече отчита значими резултати от реализираните от групата инициативи за намаляване на емисиите, в т.ч. надграждане на оборудването на съоръженията, внедряване на енергийно-ефективни мрежи и услуги (FTTH и 5G), електрификация на автопарка, инсталиране на малки слънчеви панели и доставяне на зелена енергия. Освен това, United Group инвестира в четири мащабни проекта за производство на слънчева и вятърна възобновяема енергия в България, които ще използват както слънчева, така и вятърна енергия. Компанията се ангажира да надгражда сътрудничеството си с доставчиците в тази посока и да даде приоритет на интегрирането на нови енергийно-ефективни функции в своите продукти. Този стратегически подход не само спомага за намаляването на емисиите по цялата верига на стойността, но и подчертава отдадеността на компанията към непрекъснати иновации и ефективни партньорства по пътя й към устойчиво бъдеще.

  За запитвания от медиите, моля, свържете се с:

  Александра Делвенакиотис, вицепрезидент на United Group по корпоративните въпроси

  Email: media@united.group

   

  За United Group:

   

  Базираната в Нидерландия United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията развива дейност в осем държави и има над 15,5 милиона потребители и близо 15 000 служители. Генерира годишни приходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. United Group осигурява най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите една от най-атрактивните селекции на ТВ съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират отличното качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.

   

  Относно SBTi инициативата

  Инициативата Science Based Targets (SBTi) е глобален орган, който позволява на бизнеса да определя амбициозни цели за намаляване на емисиите, в съответствие с най-новите научни изследвания в областта на климата. Тя е фокусирана върху ускоряването на усилията на компаниите да намалят наполовина емисиите до 2030 г. и да постигнат нулеви нетни емисии до 2050 г. Инициативата е сътрудничество между Проекта за разкриване на въглеродни емисии (CDP), Глобалния договор на ООН (UNGC), Института за световни ресурси (WRI) и Световния фонд за природата (WWF) и един от ангажиментите на коалицията ''We Mean Business''. SBTi определя и популяризира най-добрите практики при научно-обоснованото полагане на цели, предлага ресурси и насоки за намаляване на затрудненията при изпълнението им, оценява независимо и одобрява целите на компаниите.

  06.02.2024
 • Vivacom направи първата крачка към електрическата мобилност

  Телекомът е първият в страната, който започва използването на електромобили в оперативната си дейност.

  19 януари 2024 г., София. Vivacom е първият телеком в България, който започва да използва електромобили в оперативната си дейност. Компанията прави първата крачка към електрическата мобилност с 40 нови електрически автомобила и изгражда собствена зарядна инфраструктура. Тя се състои от 10 зарядни станции, които гарантират ефективната употреба на електрическите коли. Електромобилите ще се използват от служители на компанията, чиято дейност е свързана с най-голям пробег на километри.

   

  Зелената инициатива е ключов компонент от цялостната стратегия на Vivacom за опазване на околната среда. Тя е в съответствие както с дългосрочния ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове (ПГ) по цялата верига за създаване на стойност до 2040 г., така и с краткосрочната цел за намаляване на абсолютните емисии на ПГ от обхвата 1 и 2 с 90% до 2030 г., въз основа на базовата линия от 2020 г.

   

  „С електрическата мобилност ще намалим въглеродните емисии, които се отделят в атмосферата. С тази стъпка целим да насърчим и екологичния начин на мислене сред нашите служители“, сподели Николай Андреев, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

   

  Новите електромобили на Vivacom са екологичните, компактни и модерни Dacia Spring. Те са с нулев отпечатък на въглеродни емисии и могат да изминат близо 170 км. с едно пълно зареждане, което ги прави изключително подходящи за екологичен транспорт в града.

   

  След активното използване на хибридни автомобили от компанията от 2017 г. насам, добавянето на електрически автомобили към автопарка представлява още една осезаема и въздействаща стъпка по пътя на Vivacom към по-устойчиво бъдеще. Като използва по-чисти и по-екологични възможности за транспорт, компанията активно допринася за намаляване на преките си емисии. Така постига значителен напредък в изпълнението на амбициозните си цели за 2030 г., като същевременно работи за постигането на още по-големи успехи по пътя си към нулеви нетни емисии.

   

  Електрификацията на автопарка на Vivacom е част от постоянния ангажимент за устойчивост на компанията. Миналата година телекомът въведе модернизация на оборудването на съоръженията, инвестира в енергийно ефективни мрежи и услуги (напр. FTTH и 5G) и популяризира електронните фактури, с което спестява 10 тона хартия на месечна база, и лансира двойно по-малката Half Sim карта. По този начин Vivacom намалява потреблението си на енергия, спестява значителни количества хартия и пластмаса и продължава да укрепва ангажимента си за опазване на околната среда и устойчивост.

  19.01.2024
Open cookie bot settings
към контакти